Technologie

Stroje Komatsu odolávají krizi

Pokud potřebujete stavební techniku – je připravena

Dodávky stavebních strojů nezaznamenaly za první týdny epidemie koronaviru žádný výrazný propad. „Vzhledem k obvyklé délce obchodních jednání a následné dodací době je nyní příliš brzy na to přesněji stanovit případné dopady nouzového stavu na konkrétní čísla prodeje nových strojů. I naše obraty v náhradních dílech a výkonech servisních služeb jsou přiměřené zvyklostem v této části roku,“ říká Daniel Sys, ředitel společnosti Kuhn Bohemia, a.s., která je výhradním distributorem stavebních strojů značky Komatsu na českém trhu.

  • Může mít současná situace dopad na kvalitu prodávaných strojů?

Myslím, že kvalita prodávaných strojů současnou situací nebude nijak ovlivněna. Nijak omezeny nejsou dosud ani dodávky strojů Komatsu, vyjma komplikovaného náběhu dlouho očekávaného nového modelu traktorového rýpadla WB97S-8.

  • Jaká opatření jste přijali ve vztahu ke svým zaměstnancům?

Naštěstí se dosud kolektivu našich pracovníků vyhnulo onemocnění i preventivní karantény. Několik našich kolegyň však muselo řešit ošetřování dětí při zavření škol. Neřešili jsme ani žádné významné personální výpadky související s obavou před nákazou. Nikoho jsme dosud nepropustili a ani to nepřipravujeme. Chceme udržet kvalitu svých služeb pro naše zákazníky a včas reagovat na nové potřeby.

  • Byli jste úspěšní, když jste si opatřovali ochranné pomůcky?

Ochranné pomůcky máme zajištěné podle aktuální potřeby.

Centrála společnosti Kuhn Bohemia v Čestlicích
  • V jakém režimu je nyní KUHN BOHEMIA i vzhledem k tomu, že má majitele z Rakouska?

Naše pobočky zůstávají pro zákazníky otevřené za současného dodržení hygienických pravidel. Naši rakouští majitelé velmi rozumně ponechali formu a rozsah fungování na rozhodnutí lokálních managementů. Kuhn Gruppe má své firmy v devíti evropských zemích, jejichž vlády nejen v čase, ale i ve formě velmi odlišně reagovaly na současnou nákazu. Různě také reagovaly trhy stavebnictví v jednotlivých zemích a tomu odpovídá i vývoj denních nájezdů motohodin. Je zajímavé to sledovat a vyměňovat si interně své zkušenosti.

  • Jak nyní fungujete, jako dodavatelé strojů a služeb pro stavebnictví díky nejrůznějším restrikcím?

Vyhlášení nouzového stavu a s tím související vládní opatření bylo velmi překvapivé a často překotné. Přesto se nám hned z počátku podařilo nastavit režim fungování, který nebylo třeba dále upravovat. Šlo zejména o hygienická a logistická pravidla minimalizující možnost šíření případné nákazy při současném zajištění plného provozu naší firmy a vzhledem k potřebám našich zákazníků.

Zmíněná opatření jsou aplikována na všech našich pobočkách bez vlivu na kvalitu a kapacitu poskytovaných služeb v prodeji strojů, náhradních dílů a servisu. Díky telematickému systému Komtrax integrovanému do všech strojů Komatsu jsme schopni okamžitě reagovat na měnící se počty denních nájezdů motohodin všech strojů v České republice

Je všeobecně známo, že až na výjimky, stavební činnost u nás zůstala bez zásadních výpadků a naopak vývoj denních nájezdů strojů odpovídá obvyklému sezonnímu růstu na jaře každého roku.

Komatsu HD405
  • Máte predikci ekonomického dopadu nouzového stavu na firmu i celou skupinu – aktuální i do budoucna?

Nyní v době Velikonoc, kdy vzniká tento rozhovor, je těžké odhadovat hloubku ekonomického dopadu na celé hospodářství, neboť nevíme, jak dlouho ještě bude tato situace trvat. Stavebnictví by se ale mělo přesto držet v solidním růstu ještě další dva roky. Každá mimořádná situace je však příležitost naučit se dělat věci lépe a to bude platit i tentokrát.

  • Můžete popsat současnou situaci z výroby strojů z evropských továren, které jsou v Itálii, Německu i Anglii?

V době Velikonoc byly všechny naše evropské továrny na dva týdny mimo provoz, ale jde jen o prodloužení volna o několik dnů oproti dříve naplánovaným Velikonočním svátkům.

  • Připravuje se výstavba nové pobočky v Mostě, jak projekt pokračuje?

Letošní rok je pro nás opravdu také ve znamení dokončení dlouho připravované investice – výstavby nové vlastní pobočky v Mostě v průmyslové zóně Lajsník. Zde máme možnost sledovat aktuální situaci ve stavebnictví z druhé strany. Generální dodavatel stavby firma Porr a.s. se potýká s výpadkem subdodavatelských kapacit postavených zejména na zahraničních pracovnících ze Slovenska, kteří, jak známo, nesmí přicestovat.

Na druhou stranu jejich výpadek zastoupily české montážní skupiny, které za normálních okolností pracují na zakázkách v Německu či dále v západní Evropě. Věřím, že termín dokončení naší stavby není ohrožen a budeme se přes tuto komplikovanou situaci v říjnu stěhovat do nových prostor.

Komatsu PC 360 LCi

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*