Technologie

Technologie zlepšuje vnitřní prostředí objektů

Ukládání systému potrubí AWADUKT Thermo do pozemku

Poptávka po nových bytech každým rokem roste, stejně tak se vylepšují standardy nových bytových domů. Velkým tématem v hlavách projektantů je zdravé bydlení a nízká energetická náročnost bydlení.

Zejména u nízkoenergetických a pasivních domů se čím dál více prosazuje kontrolované větrání, jež má zabezpečit zdravé vnitřní prostředí v interiéru. Vedle funkce, kterou má takové zařízení plnit, je stejně důležitá ekonomika provozu. Společnost REHAU, která se problematice energetických úspor věnuje ve všech svých komoditách, nabízí vylepšení řízeného větrání s pomocí jednoduché ale velmi účinné technologie zemního tepelného výměníku AWADUKT Thermo. V principu se jedná o možnost předehřátí venkovního vzduchu v zimních měsících a naopak ochlazení v letním období.

Nasávací věž s hrubým, nebo jemným pilovým filtrem pro nasávaný vzduch

Awadukt thermo

REHAU AWADUKT Thermo je zařízení, které využívá schopnosti země akumulovat energii a předávat ji nasávanému venkovnímu vzduchu, který následně proudí a je rozváděn speciálním potrubím do objektu. Pokud je venku zima, pak jej teplo ze země předehřívá, a pokud je venku horko, naopak jej ochladí. Dovnitř objektu se tak dostane předpřipravený, navíc hygienicky čistý a čerstvý vzduch. Potrubí je uloženo do hloubky přibližně 1,5 až 2,5 metru.

Čistotu vzduchu zajistí jednak vstupní hrubý a jemný filtr pylový, a jednak speciální potrubí REHAU z polypropylenu opatřeného antimikrobiální úpravou vnitřního povrchu (s příměsí stříbra). Návrh řešení musí vypracovat odborný projektant, který by měl brát v úvahu potřebný objem nasávaného vzduchu, klimatické podmínky v dané lokalitě, půdní poměry a průměrnou teplotu v dané hloubce země. Všechny tyto proměnné ovlivňují nastavení celé soustavy.

Aby se vzduch stihl ve výměníku předehřát, respektive ochladit, musí proudit stálou rychlostí, která by neměla přesáhnout 2,5 až 3 metry za sekundu. V systému je zapotřebí nezapomenout na správné umístění odvodu kondenzátu, aby nedocházelo k šíření bakterií, hnilobě a zápachu. Proto má také potrubí spád (min 2 %) a v nejnižším bodě je umístěna kondenzační šachta. V případě potřeby může být v systému více takových šachet. U podsklepených objektů je situace jednodušší, neboť se speciální tvarovka na odvod kondenzátu umisťuje do sklepa.

Schéma fungování – provoz v létě, provoz v zimě

Přímo do země

Potrubí Awadukt Thermo se instaluje přímo do země a neobsypává se pískem s ohledem na přenos energie. Je proto vyráběno ze silnějšího materiálu, který spolehlivě odolá zatížení (až 10 kN/m2). Potrubí musí být současně pevné i v podélném směru, aby nedocházelo ke kopírování terénu, v opačném případě by se bránilo odvodu kondenzátu.

Systém zemního tepelného výměníku REHAU AWADUKT Thermo má své nesporné výhody v podobě čistého vzduchu, proto je velmi vhodný pro alergiky a astmatiky, ale formou energetických úspor, neboť vylepšuje energetickou bilanci objektu a šetří náklady na vytápění a chlazení. Příkladem realizace je bytový komplex SKY Barrandov v Praze 5.

Další informace načerpáte také na www.rehau.cz.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*