Technologie

Úspěšná stavba vyžaduje kvalitní zdroje

ROZHOVOR – Kvalitně realizovaná monolitická konstrukce zahrnuje řadu zdrojů, vstupů a proměnných. Podepíše se na ní betonová směs, počasí i zkušenost a šikovnost realizačních týmů. V neposlední řadě jsou jasným tvůrcem kvality monolitu bednicí systémy, které betonu dávají finální tvar a leckdy i povrch, říká Radek Syka, manažer marketingu Česká Doka. Doka patří mezi přední světové dodavatele takových bednicích systémů.

  • Jak vidíte vývoj stavebnictví v pocovidové době?

Věřím tomu, že v oblasti stavebnictví tato situace extrémně výrazný dopad mít nebude. Stavebnictví je stabilní odvětví, které je třeba. Musí se budovat nové byty, posilovat infrastruktura a realizovat desítky projektů v soukromém i veřejném sektoru. Jsou ale oblasti, které se proměňují a které určitě změnami projdou. Už teď je vidět jasný trend v posilování BOZP na stavbách nebo pronikání digitalizace do stavebnictví. A to nejen jako pomocníka, ale i jako pracovní nástroj ke zlepšení kvality stavby nebo optimalizaci nákladů na konstrukce. A to vidím jako jasně pozitivní trend, protože díky těmto faktorům a vstupům budou odváděná díla v lepší kvalitě. A o to nám všem přeci jde.

  • Odrazila se nějak pandemie v kvalitě vaší práce?

Naší prací je zejména podporovat stavebníky při realizaci jejich projektů. Od prvního návrhu bednění Doka nebo souvisejících a bezpečnostních systémů, přes dodávky bednění, poradenství při realizaci a následný servis bednění pro další projekty. To vše vyžaduje poměrně dost lidí, kteří jsou zvyklí pracovat pospolu, což ze zřejmých důvodů nebylo možné. Například ve skladech jsme jeli na směny, které se nepotkávaly, v mezičasech se dezinfikovaly prostory i technika, část lidí pracovala z domova a mnoho věcí se řešilo po telefonu místo osobně. Nabízíme ale kvalitní produkt, ověřené know-how a prvotřídní servis, na kterém se lockdown příliš podepsat nemůže. Myslím, že spíše než na kvalitě práce se pandemie odrazila na komfortu jejího vykonávání.

  • Pandemie urychlila proces digitalizace. Projevil se tento trend nějak u vás?

Společnost Doka patří mezi firmy, které digitalizaci ve stavebnictví aktivně a dlouhodobě podporují. Digitální procesy a pomocné technologie jsme tedy nabízeli a vyvíjeli už dávno před touto situací. Možná by se spíš dalo říci, že digitalizace si díky pandemii našla mezi naše zákazníky cestu. I když je pravda, že většina našich systémů se orientuje na usnadnění realizace monolitu, nikoliv na online služby, které by nevyžadovaly přítomnost odborníků na stavbě.

  • O jaké systémy jde?

Mezi ty nejvýraznější patří například systém Concremote, což je senzorový systém, který napomáhá vyhodnocování vyzrávání mladého betonu. Na senzorech je založený i systém DokaXact, který napomáhá přesnému ustavení bednění pro realizaci výškových staveb. Jmenovat můžeme i pomocníky pro betonáž, jako je například SmartPouring. S ustavením bednění může pomoci i naše aplikace pro virtuální a rozšířenou realitu Doka VR-AR. To jsou ale vše služby přímo pro staveniště. Pokud se jedná o online aplikace, které pomáhají „bezkontaktně“, tak můžeme jmenovat například portál elektronické správy staveniště myDoka, možnost online pronájmu nebo koupě bednění prostřednictvím brány shop. doka.com nebo nástroje pro snadné plánování bednění DokaTools. Poslední tři jmenované jsou ostatně u nás v ČR nejvíce využívané.

  • Definujte nejpalčivější problém, který má největší důsledky na kvalitu.

Tahle oblast by se dala rozdělit do tří částí. Prvním je kvalitní návrh bednění. Ten musí reflektovat nejen požadovaný tvar konstrukce a otisk v betonu, ale také další mezní faktory, jako je situace na staveništi, počet jeřábů, fyzická dostupnost oblasti i ekonomické řešení. Pokud je návrh zpracován nekvalitně, pak je ustavení bednění špatné a montáž bednění i samotná betonáž mohou být nejen nekvalitní, ale dokonce nebezpečné. Tohle všechno navíc stavbu prodražuje.

  • Co druhá oblast?

Tou je bednění samotné. Bednicí systém musí vydržet bez pohybu nebo prohybu poměrně vysoké hydrostatické tlaky při betonáži i vibrování betonu. Musí vydržet podmínky na stavbě i výkyvy počasí a teplot. Musí odolat prostředí na stavbě, které se s materiálem zrovna nemazlí. Proto bednění Doka a jeho komponenty vyrábíme z kvalitní oceli, stabilních kompozitních materiálů nebo vybraných dřevěných dílců, a to pod neustálou kontrolou a v evropské kvalitě. Mezi nejdůležitější faktory patří samozřejmě také bezpečnost práce s bednicími systémy a snadná manipulace s prvky i celými předmontovanými celky.

  • A třetí kritérium kvality, pokud se jedná o bednění Doka?

Třetím kritériem, které ale rozhodně není méně významné, je údržba systémů. A tím není myšlen pouze profesionální servis u nás v dílnách Doka, ale také v rámci samotné stavby, kdy je třeba bednění správně skladovat, udržovat jeho rámy a zejména desky v čistotě a správně ošetřené odbedňovacím prostředkem. Jen tak budou dobře těsnit, respektive poskytovat perfektní otisk v betonu.

  • Máte v této oblasti nějaká řešení či doporučení?

Určitě. Pokud chcete dosáhnout kvalitního díla, je třeba spolupracovat s odborníky, v tomto případě s odborníky na bednění, kteří dodávají kvalitní produkt. Ať už jde o bednění, služby nebo servis či bezpečnostní řešení pro stavbu.

  • Vyplatí se bezpečnostní řešení? Řada stavebníků raději sáhne po řešení z materiálu stavby, protože profesionální bezpečnost vnímá jako drahou.

Profesionální zabezpečení se vždycky vyplatí a ve svém důsledku nevyjde nijak výrazně dráž než improvizovaná řešení z materiálu stavby, jak nám ostatně potvrzují stavbyvedoucí. Při improvizovaných řešeních ztrácíte čas i materiál, a navíc se na takové zabezpečení nemůžete spolehnout. A to nechci mluvit o tom, kdyby došlo k nějakému neštěstí. Profesionální systémy, jako například integrované výstupy Doka XS, zabezpečení volného okraje Doka XP nebo například systém aktivního úvazu FreeFalcon, přináší na stavbu vysokou profesionální bezpečnost, která se vyplatí. A to nejen z hlediska bezpečnosti, ale i z hlediska odvedení kvalitního díla. Na bezpečném pracovišti totiž dělníci pracují uvolněněji a provádějí kvalitnější práci.

  • Pomáhá v tom jistě i program Doka Safety?

Zákazníkům samozřejmě v rámci projektů představujeme bezpečnostní řešení a snažíme se je vést ke kvalitnímu BOZP i pomocí našeho světového programu Doka Safety. Nicméně řada bezpečnostních systémů je přímo integrovaná do bednicích sestav, takže jejich využití je nasnadě. Doporučením tak může být třeba to, aby stavební firmy bezpečnost nepodceňovaly. Nevyplatí se to.

-jik-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*