Technologie

Vermiplaster chrání karbonové lamely

Aplikace nástřiku Vermiplasteru

Primárním úkolem protipožární omítky Vermiplaster je účinná požární ochrana ocelových sloupů a nosníků, železobetonových konstrukcí a ocelobetonových stropů. Na základě požadavků z praxe vyplynula potřeba zaměřit se rovněž na ochranu karbonových lamel sloužících ke zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí.

Podstata této metody spočívá v nalepení uhlíkových lamel do tažených zón železobetonových konstrukcí, kde lamely přebírají funkci tahové výztuže. Přestože samotná lamela je pásek o šířce pouhých 50–100 mm a tloušťky několika milimetrů, její únosnost je obrovská. Tato technologie se využívá všude tam, kde vyvstanou požadavky na zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí při změnách užívání budovy.

Dále také při zásazích do nosné konstrukce budov v rámci jejich rekonstrukcí. Zvyšuje se tak únosnost stropů, sloupů (příčný tah) nebo nosníků. Velmi časté je zachycení smykových či tahových sil u nově zřizovaných otvorů v nosných stěnách.

Vlastní technologie je prostorově úsporná a nedestruktivní. Jedinou její slabinou bývá funkčnost lepidla v případě požáru. Rozhodující je teplota sklovatění lepidla, která se pohybuje mezi 50 až 130 °C. Při něm lepidlo ztrácí svoji funkci a konstrukce únosnost. Jednou z možností, jak lamelu a lepidlo jednoduše, a tedy i levně ochránit, je aplikace nástřiku Vermiplasteru.

V tabulce jsou uvedeny kritické teploty návrhu sklovatění lepidla a podle požární odolnosti tomu odpovídající tloušťka ochrany Vermiplasterem. Tloušťky se pohybují od 20 do 95 mm. Je nutné podotknout, že maximální tloušťka aplikace Vermiplasteru v jednom kroku je 22 mm, ve dvou krocích 40 mm, ve třech 60 a ve čtyřech 80 mm.

Dimenzační tabulka: kritické teploty návrhu sklovatění lepidla a podle požární odolnosti tomu odpovídající tloušťky ochrany Vermiplasterem. Tloušťky se pohybují od 20 do 95 mm.

Postup práce

Jednotlivé pracovní kroky se aplikují, jak je u sádrových produktů obvyklé, mokrý do mokrého, tedy každý následující krok po zhruba 60 minutách po předchozím. Nikdy by se nemělo stát, že další krok se aplikuje až druhý den! Dochází tím ke snížení přilnavosti jednotlivých vrstev. Pro vrstvy větší než 36 mm je nutné do Vermiplasteru vložit a mechanicky připevnit k podkladu keramidové nebo ocelové pletivo o velikosti ok 15 x 15 mm.

Osová vzdálenost kotvicích prvků by měla být maximálně 500 x 500 mm. Výsledný povrch omítky je hrubý, ale podle potřeby je ho možné vyhladit tak, aby se nesnížila jeho celková požárně účinná tloušťka. Další zásadou je minimální šířka ochrany za hranu lamely. Ta by neměla klesnout pod 100 mm.

Překvapující je i vynikající přilnavost Vermiplasteru k samotným karbonovým lamelám, která znovu ukazuje, jak úžasná je přilnavost sádrových produktů k mnoha jinak problematickým podkladům. 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*