Technologie

Vnější i vnitřní zateplení, které dýchá

Zateplení pomocí minerálních desek Multipor v interiérech se používá v případech, kdy není možné aplikovat vnější zateplení. Jedná se zejména o historicky hodnotné budovy, kde je třeba zachovat původní vzhled fasády.

Výrobce stavebního systému XELLA již řadu let nabízí vlastní systémové řešení Multipor. Jedná se o kalcium-silikátové minerální desky, které jsou vhodné i pro vnitřní zateplení a umožní zachovat vzhled fasády. Své uplatnění má však i jako vnější zateplení všude tam, kde atypický tvar, velikost budovy či jiné limity vyžadují kvůli tepelně technickým normám zateplení.

Sílící trend ekologického myšlení, který je úzce spjat se snižováním ekologické stopy budov, ovlivňuje nejen porozumění stavbě jako celku, ale také kvalitativní vývoj zateplovacích systémů. Mezi nová kritéria hodnocení budov patří důraz na detaily a zároveň také nově chápeme stavby jako živé organismy.

Samozřejmě, že zohledňujeme praktická hlediska, jako je životnost zateplení, dopad na lidské zdraví a stranou není ani estetické hledisko. To je například nejvýznamnějším činitelem při snižování energetické náročnosti historických budov, kde zateplení často přináší devalvaci architektonické hodnoty objektu.

Desky Multipor se vyrábějí o tloušťce 50 mm až 200 mm. Jejich minerální anorganická podstata dodává systému několik cenných vlastností – je tvarově stálý, odolný vůči UV záření, chemikáliím i vysokým či extrémně nízkým teplotám. Zároveň je rezistentní proti vlhkosti.

Systémové řešení Multipor

Kalcium-silikátové minerální desky se vyrábí z čistě přírodních surovin, a proto splňují požadavky na udržitelnost budov. Získané ekologické certifikáty dokazují šetrnost k životnímu prostředí nejen po celou dobu životnosti stavby, ale i po jejím skončení, kdy je lze plně recyklovat. Velkou výhodou tohoto zateplovacího materiálu je nehořlavost patřící do třídy A1 – při působení ohně z okolí není příčinou vzniku kouře ani neodkapává. Zvyšuje tak požární odolnost konstrukcí.

Multipor je masivní, kapilárně aktivní izotropní hmota, která díky své struktuře je schopna přijímat a transportovat vodní páru. Desky jsou vyráběny o tloušťce 50 mm až 200 mm. Minerální anorganická podstata Multiporu dodává systému několik cenných vlastností. Je tvarově stálý, odolný vůči UV záření, chemikáliím i vysokým či extrémně nízkým teplotám. Zároveň je schopen transportovat vodní páru a tak jeho aplikace je možná i ve vlhkých provozech koupelen a umýváren.

Nízká objemová hmotnost do 115 kg/m3 a snadná opracovatelnost přinášejí jednoduché aplikační postupy. Zpracování mate riálu je zdravotně nezávadné, netoxické, nealergenní a nedráždí při provádění. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,044 W/mK a µ = 3 deklarují bezproblémové použití při návrzích vnitřních zateplovacích systémů.

Systémové řešení Multipor je unikátní svou paropropustností, proto se může používat ze strany interiéru tak, aby fasáda domu zůstala původní

Vnější zateplení budov

Nové tepelně technické normy, vstupující v platnost v roce 2020, se mohou stát limitující pro jinak velmi populární jednovrstvé zdění. Jeho rychlost a jednoduchost je bezpochyby správným trendem. Existují však projekty například atypicky tvarovaných či rozlehlých rodinných domů, kde dosažení hodnot pro nízkoenergetické domy či dokonce pasivní výstavby lze pouze s použitím kontaktního zateplení.

Právě zde se nabízí jako optimální systémové řešení – Multipor má obdobné složení jako Ytong, který nabízí například řadu tepelně izolačních tvárnic Lambda YQ. Na rozdíl od jiných materiálů Multipor v kombinaci s Ytongem vytváří zdravé vnitřní klima a vyniká dlouhou životností. Také lze ocenit jeho tvarovou stálost, nehořlavost a odolnost proti veškerým biologickým škůdcům a plísním.

Hlavním důvodem, proč jsou desky Multipor nejpoužívanějším materiálem pro vnitřní zateplení, jsou vynikající sorpční schopnosti. Vnitřní zateplení těmito deskami není třeba doplňovat parozábranou.

Vnitřní zateplení

Systémové řešení Multipor je unikátní svou výtečnou paropropustností. Zateplení pomocí těchto minerálních desek se používá v případech, kde není možné aplikovat vnější zateplení. Jedná se zejména o historicky hodnotné budovy, kde je třeba zachovat původní vzhled fasády. Hlavním důvodem, proč je Multipor nejpoužívanějším materiálem pro vnitřní zateplení, jsou vynikající sorpční schopnosti. 

Vnitřní zateplení těmito deskami není třeba doplňovat parozábranou, konstrukce s vlhkostí umí pracovat a je schopna ji transportovat v celé ploše. Schopnost kapilárně odvádět vodu z místa kondenzace dovoluje navrhovat trvale bezpečná funkční řešení. Díky tomu se Multipor uplatňuje u řady rekonstrukcí objektů mimořádné architektonické hodnoty.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*