Technologie

Výrobky MEA na mnoha stavbách

Společnost MEA existuje již od roku 1886 a patří do silného uskupení finanční firmy ADCURAM. S obratem 120 mil. euro a pobočkami v 11 zemích s celkovým počtem 700 zaměstnanců, se řadí mezi významné partnery s odvodněním a konstrukcemi. MEA má své hlavní výrobní závody ve Francii v St. Dié, kde se vyrábí kompozitní žlaby z SMC materiálu a v České republice v Plzni, kde v roce 2014 zahájila také výrobu polymerbetonových žlabů. Výroba v České republice umožňuje rychle a efektivně reagovat na veškeré požadavky při realizaci i náročných projektů a dodává výrobky pro naše partnery v celé Evropě a zámoří.

-red-

Nový logistický areál PPL s vysokozátěžovými žlaby MEA

V Hradci Králové se dokončuje nový logistický areál přepravní společnosti PPL. Problémy, které bylo třeba vyřešit pro bezpečné odvodnění, byly spojeny s požadavky na pojezd těžké nákladní dopravy, velikostí a roztažností betonové plochy, se spolehlivostí odvodnění a také s nezvyšováním hluku provozu vozidel. Odolnost na vysoké dynamické zatížení, nepříznivé povětrnostní podmínky a současně tichý pojezd splňují monolitické žlaby MEA DM2000. Prvek tělesa z polymerického betonu vydrží zátěž D400 až F900 kN. Pevná konstrukce je vyrobena jako jednodílná, bez roštu, takže pojezd je zcela tichý. Tyto monolitické žlaby se používají nejen u skladovacích a průmyslových areálů, ale i na dopravních terminálech nebo letištích. Projekční tým MEA věnoval zvýšenou pozornost byla hlavně roztažnosti celé betonové plochy a odpovídajícím dilatačním spárám. Plochy byly na některých částech svedeny také do obrubníkového odvodnění MEA KERB 500, hloubky 500 mm s dostatečnou hydraulickou kapacitou. Obrubníkové odvodnění je výhodné použít v místech s minimálním spádem, nebo v místech, kde se spád nepravidelně mění. Nevznikají tak kaluže ani při nulovém spádu a do plochy nezasahují žádné mříže nebo podélné štěrbiny. Je to bezpečný a komfortní systém i pro chodce. Celkový rozsah liniového odvodnění zahrnuje zhruba 300 metrů systému Mea DM2000 a 350 metrů obrubníkového odvodnění Mea KERB 500.

Více o odvodňovacích systémech MEADRAIN z polymerického betonu na https://www.mea-odvodneni.cz/system-meadrain—polymericky-beton/kategorie/7

Nejstarší tramvajovou vozovnu v Praze odvodňují jen 3 cm nízké žlaby

Nejstarší tramvajová vozovna v Praze ve Strašnicích, která je dosud v provozu, je bezpečně odvodněna pouze 3 cm nízkými kompozitními žlaby MEA PG 150 EVO. Systém nízkých drážek těchto žlabů bezpečně zachytí vodu při čištění tramvají, takže se nerozlévá po podlaze. Nevznikají tak nebezpečné situace pro pohyb pracovníků, ale také se zvyšuje životnost betonových povrchů. Zadržená voda je svedena odtokovými díly do sběrných jímek. Kompozitní materiál těchto žlabů je velmi odolný, instaluje se na úroveň pochozích ploch a snadno se s nimi spojí. Vozovna v pražských Strašnicích zahájila provoz již v roce 1908 a je nestarší dosud provozovaná tramvajová vozovna v Praze. Současná podoba je po přechozích rekonstrukcích v letech 1932. Úkapové povrchové žlaby MEA PG EVO jsou vhodné do parkovacích domů, garáží, autodílen nebo do obchodních center.

Více o odvodňovacích systémech MEA na https://www.mea-odvodneni.cz/system-pg1500-evo/kategorie/137

Úkapové žlaby MEA pro patrová parkoviště bytových domů

Součástí nových komplexů bytových domů často bývají i vícepodlažní parkovací domy. Jedním z příkladů je i nově dokončovaný rezidenční objekt v Praze ve Vysočanech s bytovými i komerčními prostory. Obyvatelům bude sloužit vícepodlažní podzemní parkoviště, ve kterém je odvodnění řešeno s povrchovými žlaby MEA PG 3000 z polymerického betonu. Povrchové žlaby MEA svou konstrukční výškou 30 nebo 50 mm nezasahují do nosné konstrukce a mohou být navrženy jako vysychací, nebo s odtokem do sběrné jímky. Principem je systém svedení vody drážkami do centrálního žlabu. Prvky jsou buď z polymerického betonu, nebo z kompozitního materiálu. Nízké drážky jsou bezpečné i pro pohyb chodců, handicapovaných osob i cyklistů. Bezroštové provedení nezvyšuje hlučnost objektu. Tento bezpečný způsob sběru úkapové vody z aut byl realizován již v mnoha parkovacích domech, například v Benešově, v Brně, Týnci, Olomouci, ale i v budově Úřadu vlády nebo v nejmodernějším parkovacím domě na Černém Mostě.

Více o odvodňovacích systémech MEA na https://www.mea-odvodneni.cz/mea-drain/kategorie/1

Prosvětlení suterénu mateřské školy s anglickými dvorky MEA

Při kompletní rekonstrukci mateřské školy v Chomutově je nově instalováno okolo 20 kusů sklepních světlíků MEA MULTINORM 150x150x70 cm. Světlíky MEA s hloubkou 70 cm přináší dostatek světla a vzduchu do suterénních prostor, které tak mohou být účelně využity. MEA MULTINORM 3 v 1 jsou vysoce odolné anglické dvorky, které vydrží i pojezd osobních aut. Jejich instalaci je možné realizovat i s vodotěsnou izolací. Nyní si lze usnadnit návrh v novém konfigurátoru na www.anglicke-dvorky.cz. Nový konfigurační nástroj MEA pomůže projektantům i stavitelům navrhnout optimální řešení pro prosvětlení a provzdušnění suterénních prostor. Stačí zadat pouze šířku ostění okna, výšku parapetu od terénu, požadavky na vodotěsnost, nároky na zatížení, případně požadavky na tloušťku tepelné izolace. Konfigurátor pak vybere anglický dvorek s vhodnými parametry. Podle způsobu využití suterénu je třeba zohlednit druh produktu. Pro obydlené místnosti je vhodné použít světlík s co největší hloubkou, aby se do místnosti dostalo co nejvíce světla a čerstvého vzduchu.

Více o anglických dvorcích MEA na https://www.mea-odvodneni.cz/anglicke-dvorky—sklepni-svetliky/kategorie/61

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*