Technologie

Výrobky MEA na tuzemských i zahraničních stavbách

Na jaře 2022 se otevírá nové nákupní centrum OC Promenada

Společnost MEA existuje již od roku 1886 a patří do silného uskupení finanční firmy ADCURAM. S obratem 120 mil. euro a pobočkami v 11 zemích s celkovým počtem 700 zaměstnanců, se řadí mezi významné partnery s odvodněním a konstrukcemi. MEA má své hlavní výrobní závody ve Francii v St. Dié, kde se vyrábí kompozitní žlaby z SMC materiálu a v České republice v Plzni, kde v roce 2014 zahájila také výrobu polymerbetonových žlabů. Výroba v České republice umožňuje rychle a efektivně reagovat na veškeré požadavky při realizaci i náročných projektů a dodává výrobky pro naše partnery v celé Evropě a zámoří.

Bezpečná nástupiště nádraží Praha – Vršovice s poklopy MEA

V průběhu roku 2021 probíhalo dokončování rekonstrukce nádraží Praha – Vršovice. Stavební úpravy byly součástí modernizace železničního koridoru s novou, první čtyřkolejnou tratí v ČR v úseku Praha Hlavní nádraží – Hostivař. Stanice Vršovice byla rozšířena o čtvrté nástupiště, nové zabezpečovací zařízení a také o podchod směrem k Nuslím.

MEA Water Management zabezpečovala odvodňovací systémy a také zaklopení stavebních otvorů. Odvodňovací žlaby MEADRAIN SV byly instalovány z velmi odolného polymerického betonu s ochrannými hranami. Tento materiál odolá nepříznivým povětrnostním podmínkám a nekoroduje. Má spádované dno, takže je schopen svést dešťovou vodu i v dlouhých liniích s nulovým spádem.

Nejen bezpečnost, provozní praktičnost, ale i estetické požadavky na plochy nástupišť byly řešeny zadlažďovacími poklopy atypických rozměrů. Poklopy byly přizpůsobené spárořezům dlažby, takže na první pohled nejsou vidět.

Jde o řešení, které splní vysoké estetické nároky.

Více o odvodnění MEADRAIN: https://www.mea-odvodneni.cz/system-meadrain—polymericky-beton/kategorie/7

Zadlažďovací poklopy MEA: https://www.mea-odvodneni.cz/zarove-pozinkovane-nerezove-a-hlinikove-poklopy/kategorie/54

Unikátní univerzitní areál v Ostravě odvodněn MEA žlaby

V Ostravě na Černé louce se budují nové objekty Ostravské univerzity. Jedná se o jednu z největších investic svého druhu ve vysokém školství v ČR. Vzniká nové univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a budova Klastru umění a designu. Ostrava by tak měla získat například komorní sál s nejlepšími akustickými parametry v Česku. Nový multifunkční, architektonicky zajímavý, areál bude sloužit nejen studentům univerzity, ale i veřejnosti. Kolaudace areálu je plánovaná na polovinu roku 2022.

V současné době probíhá realizace odvodnění nově vznikajícího komplexu, které je celé řešeno se systémy MEA Water Management. Projekční tým MEA navrhl ucelené odvodnění venkovních zpevněných ploch i vnitřních ploch parkovacích domů na základě individuálního posouzení.

Do vnějších ploch jsou pokládány černé antracitové monolitické žlaby DM 1500. Odolné polymerbetonové žlaby DM mají nátokové otvory integrovány do těla konstrukce a nejsou osazeny rošty. Jsou tedy ideálním řešením při požadavcích na nízkou hladinu hluku, což je důležitý parametr při osazení v blízkosti koncertního sálu.

Dále budou instalovány odvodňovací systémy MEA SG1500 s litinovými rošty a MEA SV1500 včetně štěrbinových krytů TSH. Polymerbetonové žlaby SV mají spádované dno, a díky tomu dokážou odvodnit i plochy s nulovým spádem. Nevytváří se tak kaluže a je možné odvodnit dlouhé linie komunikací bez přerušení. Projekční tým MEA provedl na základě individuálního posouzení hydraulický výpočet a navrhl ideální systém odtoku.

Úzké, štěrbinové kryty TSH se volí tam, kde jsou vyšší architektonické požadavky na téměř neviditelné odvodnění.

Parkovací domy vyžadují jiný způsob odvodnění. Zde byl navržen systém plochých žlabů SVF1000 s nízkou stavební výškou a pro patrová podlaží odpařovací žlaby MEA PG EVO 150. Tento systém splňuje požadavky na moderní a bezpečný způsob odvodnění, který respektuje nejen technické normy, ale myslí i na pohodlný a bezpečný pohyb osob, motorkářů, cyklistů i chodců.

Žlab PG z polymerického betonu má stavební výšku jen 50 mm se třemi základními stavebními šířkami – 100, 150 a 300 mm. Využívá se tam, kde je komplikované spádování plochy do bodových vpustí. Při instalaci žlabu MEA PG EVO, který je vyroben z kompozitního materiálu, je konstrukce žlabu ještě nižší a to pouhých 30 mm. Přitom zachová téměř shodnou kapacitu svodu vody i spolehlivý vodotěsný detail v kontaktu žlabu s podlahou. 

Více o liniových odvodňovacích systémech MEA: https://www.mea-odvodneni.cz/mea-drain/kategorie/1  

Nové nákupní centrum u řeky odvodněno žlaby MEA pro nulový spád komunikace

Na jaře 2022 se otevírá nové nákupní centrum OC Promenada, které je součástí komplexu Living Park. Moderní dvoupatrový nákupní dům s 26 000 m2 plochy, 1 000 parkovacích míst i bytové domy jsou umístěné u řeky Nitry.  Na podzim 2021 probíhala realizace odvodnění nákupního centra.

Stavitelé zvolili liniový systém odvodnění se žlaby SV 1500 od výrobce MEA Water Management. Polymerbetonové žlaby SV mají spádované dno a díky tomu dokážou odvodnit i plochy s nulovým spádem. Nevytváří se tak kaluže a je možné odvodnit dlouhé linie komunikací bez přerušení. Projekční tým MEA provedl na základě individuálního posouzení hydraulický výpočet a navrhl ideální systém odtoku.

Polymerbetonové žlaby jsou určeny i pro parkoviště, pěší zóny nebo manipulační plochy se zatížením až do E600 kN.

Více o středně zátěžových žlabech SV: https://www.mea-odvodneni.cz/sv-1500/sortiment/20

Nově otevřený obchodní dům Möbelix Bratislava s odvodněním MEA

V polovině března 2022 se nově otevřel druhý obchodní dům značky Möbelix v lokalitě Bory v Bratislavě. Výstavba probíhala od dubna 2021 v polyfunkčním území Lamačská brána. Řetězec v moderní budově se třemi podlažími a podzemním parkovištěm přináší návštěvníkům unikátní koncept prodeje interiérového vybavení.

Na podzim probíhala instalace odvodňovacího systému. Pro bezpečné a trvanlivé odvodnění bylo vybráno řešení MEA Water Management, konkrétně ucelené žlaby z polymerického betonu DM 1500.

Konstrukce odvodňovacího prvku je řešena jako jedno těleso, které má vtokové otvory umístěné do těla žlabu. Monolitické žlaby DM se používají nejen u skladovacích a průmyslových areálů, ale na dopravních terminálech i letištích. Jejich robustní a odolná konstrukce vydrží pojezd vozidel až do zátěže F900 kN. Zvládnou tedy vysoké dynamické zatížení, chemické ošetření i nepříznivé povětrnostní podmínky. Současně jsou při pojezdu tiché díky bezroštové úpravě.

V plzeňském závodě se vyrábí ve dvou základních barevných provedeních – béžová a antracitová.

V průběhu výstavby realizovala technický dozor investora a stavebný dozor firma TOTH-TDI.

Podrobnosti a video o možnostech monolitického žlabu DM na

https://www.mea-odvodneni.cz/dm-2000/sortiment/19

Obrubníkové odvodnění i pro malé obce s historickým centrem

Při podzimních a jarních rekonstrukcích a opravách silnic se i v malých obcích a na vesnicích řeší požadavky na odvodnění a bezpečný pohyb vozidel, cyklistů i chodců.

Řešením pro optimální poměr mezi cenou, dlouhou odolností a téměř bezúdržbovým provozem je využít obrubníkové odvodnění MEA KERB z polymerického betonu.

Tento systém odvodnění si vybralo i malé vinařské městečko Svätý Jur nedaleko Bratislavy. Jeho tradice sahá více než 800 let do historie, takže nenápadné odvodnění v přechodu mezi chodníkem a silnicí nenaruší případné historické prvky. Rekonstrukce komunikace Pezinská probíhá až do dubna 2022.

Materiál obrubníkového žlabu KERB je nenáročný, velmi pevný a odolný, vydrží vysokou zátěž i špatné povětrnostní podmínky. Je bezpečný i pro cyklisty a chodce, protože nevznikají kaluže a ani nejsou třeba odtokové kanály na silnici. U autobusových zastávek se dávají prvky s protiskluzovou úpravu a zvýšenou výškou. U vjezdů do domů se používají plynulé tvarovky se sníženou výškou.

Více o obrubníkovém odvodnění MEA KERB:

https://www.mea-odvodneni.cz/mea-kerb/sortiment/198

Polyfunkční objekt v Nitře s odvodňovacími žlaby MEA

Nový polyfunkční objekt Orbis Premium v Nitře vzniká od května 2019 na místě původního, zbouraného kulturního domu s kinosálem. Polyfunkční objekt je rozdělený na tři funkční celky – obchody, služby, dále administrativní prostory a bytový komplex.

V druhé polovině roku 2021 probíhala instalace odvodňovacích systémů v objektu. Stavitelé zvolili systémové odvodnění MEARIN pro plochy s nízkou konstrukční výškou od dodavatele MEA Water Management. Konkrétně zde byly použity žlaby MEARIN PLUS 100/F s nerezovým roštem.

Žlaby MEARIN F se sníženou výškou pouze 55 mm jsou vhodné pro odvodnění teras, podzemních i nadzemních parkovišť a podobně. Zatížení je možné zvolit podle druhu roštů v rozmezí A15 až D400 kN.

Pro středně namáhané oblasti komplexu zvolili žlaby MEA SV 1000, 1500, 2000 s litinovými rošty. Mají ocelovou ochrannou hranu tl. 4 mm a těsnící drážku. Žlaby SV mají spádované dno pro plynulejší odvod vody. Používají se pro pěší zóny, parkoviště, manipulační plochy.

Více o žlabech MEARIN F se sníženou stavební výškou:

https://www.mea-odvodneni.cz/mearin-plus-100f/sortiment/207

Více o středně zátěžových žlabech SV:

https://www.mea-odvodneni.cz/sv-stredne-zatezove-zlaby/kategorie/144

Vysoce odolné žlaby DM v obci Čachtické paní

Obec Čachtice na pomezí Bílých a Malých Karpat je známá příběhem o „krvavé hraběnce“. V minulosti však zůstaly pouze příběhy, nikoliv život a modernizace obce.

V říjnu roku 2021 proběhla rekonstrukce místních komunikací. V průběhu roku 2022 a 2023 proběhne výstavba a rekonstrukce základní technické infrastruktury, obnoví se silniční komunikace v části obce, dobudují se nové chodníky pro snažší dostupnost občanské vybavenosti v centru.

Pro odvodnění místních komunikací byly použity vysoce odolné žlaby MEA DM 2000.

Monolitický žlab DM má nátokové otvory integrovány do těla konstrukce a je bezroštový. Při pojezdu aut tedy nevytváří hluk, který by rušil obyvatele. Polymerický beton je navíc velice odolný materiál, který nevyžaduje údržbu. Systém DM je navržen tak, že se žlaby snadno instalují.  Podle normy ČSN EN 1433 je vhodný pro zátěžové třídy A15 – F900 kN.

Podrobnosti a video o možnostech monolitického žlabu DM na

https://www.mea-odvodneni.cz/dm-2000/sortiment/19

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*