Technologie

Výrobky MEA se představují

Designové žlaby pro ochranu fasád v nové rezidenční čtvrti

Právě vznikající rezidenční čtvrť pro nadstandardní bydlení nedaleko Prahy s přidruženým golfovým resortem vyžaduje také nadstandardní provedení všech detailů. Pro odvodnění vody z fasády slouží systém sběrných žlabů MEATEC 130.

Víceúčelové systémy žlabů MEATEC se instalují ke skleněným fasádám nebo na terasy, ploché střechy s intenzivní i extenzivní zelení. Řeší také odvodnění zpevněných venkovních ploch s drenážní vrstvou. Žlaby mají boční stěnu perforovanou, takže přispívají k rychlému, optimálnímu odvětrání a vysoušení fasád při sněhu a dešti. Trvale tak chrání fasádu před poškozením vlhkostí.

Vysoký počet a geometrie štěrbin umožní pojmout i přívalovou vodu, systémovým kanálem jí odvést do bodových odtoků a do drenážních vrstev v ploše. Projekční tým MEA poskytuje hydraulické propočty, takže pomůže zajistit požadovaný výkon odvádění vody, který je nutný nejen pro montáž plochých střech.

Systém umožňuje výškové přestavení od 55 do 150 mm. Žlab může být jednoduše výškově seřízen i po montáži, například při eventuálním sesednutí štěrkového lože. Lze tak zajistit bezbariérový a bezpečný pohyb osob. Štěrk a deskové obložení vytváří vysoký boční tlak na žlab, ale ten díky příčným výztužným můstkům zůstává stabilní.

MEATEC žlaby se vyrábí v šířkách od 100 do 250 mm z nerezové nebo pozinkované oceli, takže jsou 100% recyklovatelné. To ocení investoři, kteří se snaží o certifikaci udržitelnosti budov (např. LEED, BREEAM). Krycí rošty se dodávají v několika designových provedeních.

Zámkové spoje garantují správné, rychlé a čisté položení žlabových prvků. Montažníci mohou žlaby na místě jednoduše podle potřeby a bez omezení zkracovat.

Video o možnostech žlabů MEATEC 130 na https://www.mea-odvodneni.cz/meatec-v-130/sortiment/89
Více o systémech MEATEC na https://www.mea-odvodneni.cz/system-meatec—sberne-zlaby-na-terasy-a-zatravnene-strechy/kategorie/26  

Revitalizací industriální zóny se ozelení na 40 % plochy

Při revitalizaci industriální oblasti v pražském bytovém a administrativním souboru Pergamenka byl kladen důraz nejen na celkové klima, ale i na vytvoření nových veřejných prostranství a ozelenění místa. V minulosti bylo toto území bez zeleně a nově jí bude pokryto přes 40 % plochy. Zásadní pro ochranu rostlin a stromů je i účelné zaměření projektu na přirozený oběh dešťových vod.

Převážná většina dešťové vody není svedena do kanalizace, ale je odvedena do vsakovací podzemní galerie o objemu cca 320 m3. Ta je tvořena vsakovacími bloky MEA/ENREGIS, které mají únosnost až 600 kN/m2. Bloky mohou v areálu snést krytí zeminou až do 4 m. Zvládnou tak i pojezd vozidel.

Nahromaděná voda v podzemní nádrži se po přívalových deštích postupně vsákne a zůstane tak v místě, kde pršelo.

Pokud je potřeba znečištěnou vodu z parkovišť a silnic nejdříve předčistit od nebezpečných chemických látek, pak jí lze zbavit ropných látek pomocí odlučovačů, nebo také dodatečným biologickým dočištěním filtračním substrátem Biocalith MR.

Tento substrát je nasypán přímo pod vsakovací galerii a má samoregenerační schopnosti. Certifikovaný substrát dokáže dešťovou vodu zbavit 88-94 % solí, ropných látek a těžkých kovů. Minimální životnost substrátu je 50 let (s odhadem až 80 let).

Projekční servis MEA je schopen správcům veřejných budov a prostranství navrhnout řešení na míru podle lokálních podmínek, místního množství srážek a potřeby využití dešťové vody.
MEA se zabývá kompletním řešením pro dešťové vody, od zachycení přes čištění až po zpětné využití.
Více o MEA/ENREGIS vsakování na:
https://www.mea-odvodneni.cz/vsakovani-a-retence-destovych-vod/sortiment/42

Kompozitní lávky a schodiště na vodojemu Bradlec

Vodohodspodářské stavby patří mezi aplikace, kde se kompozitní konstrukční materiál uplatňuje velice často. Nejčastěji se používají kompozitní rošty, které plně nahrazují nerezové a jsou cenově výrazně dostupnější. Proti ocelovým, žárově zinkovaným, mají zase podstatně vyšší chemickou odolnost a ve vlhkém prostředí nekorodují.

Kompozitní konstrukční materiál je kombinace skelných vláken a isoftalické pryskyřice, takže je vysoce pevný a odolný. Přidaná aditiva zajišťují chemickou, protipožární a UV odolnost. Ve vlhkém prostředí je také důležitá protiskluzová úprava roštů.

Obslužné lávky, schodiště, ochranná zábradlí, žebříky atd. jsou spojovány materiály z nerezavějící oceli, takže celá konstrukce odolá i agresivnímu prostředí – chemickým prostředkům, nejen vodě nebo nepříznivým povětrnostním podmínkám. V podstatě je tedy bezúdržbová.

Nedávno využila těchto vlastností pro podpůrné konstrukce i úpravna vody a vodojem Bradlec v okrese Mladá Boleslav. Z kompozitů MEA byla realizovány obslužné lávky, schodiště i ochranná zábradlí. Většinou bývají konstrukce šedé, ale pro vyšší bezpečnost může být použita žlutá, modrá nebo červená barva. Dle vzorníku barev RAL je možné splnit individuální požadavky.

Na míru navrhne zájemcům řešení kompozitních konstrukcí Projekční tým MEA Water Management.

Video o možnostech kompozitních prvků na čistírně odpadních vod https://www.youtube.com/watch?v=4alYsxm1hUA

Více o využití kompozitů na vodohospodářských stavbách na

https://www.mea-odvodneni.cz/vodohospodarsky-prumysl/kategorie/153

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*