Technologie

Zapuštěná montáž hmoždinek pro minerální zateplení

Příčinou vykreslení hmoždinky může být prostup tepla hmoždinkou (bodový tepelný most), nebo zvýšená tloušťka výztužné vrstvy nad talířkem při příliš zapuštěném talířku pod povrch izolantu (vyšší tepelná kapacita ve srovnání s plochou základní vrstvy)

Součástí nejpoužívanějších zateplovacích systémů ETICS jsou kotevní hmoždinky, které se stále častěji používají jako zapuštěné. Jejich výhodou je zásadní snížení hodnoty bodového tepelného mostu, dále také snížení rizika prokreslování na fasády. Minerální izolační desky s kolmým vláknem jsme doposud neuměli kotvit zapuštěným způsobem, ale technici ze společnosti ISOVER už našli cestu díky prostorově tvarovaným přídavným talířkům s minerální zátkou.

Zateplujeme nyní skoro vše, protože energie je dnes za zcela jiné ceny, než byla před třiceti lety a nikomu se nechce vstávat do vymrzlého domu. Kromě úspory peněz za vytápění či chlazení a zvýšení komfortu bydlení nesmíme zapomenout ani na snížení vlivu vytápění na životní prostředí. Palivo, které se nespálí, žádné emise nevytváří.

Kotvení ETICS

Pro zateplovací systémy ETICS se používají dva typy minerálních izolačních desek, liší se orientací vláken: desky s převážně podélnou orientací vláken a desky s kolmou orientací vláken (lamely). Desky s převážně podélnou orientací vláken ISOVER TF PROFI mají standardní rozměr 1000 x 600 mm a bodové zatížení od kotevních hmoždinek roznášejí velmi dobře. Z tohoto důvodu se pro jejich kotvení nejčastěji používají běžné talířové hmoždinky s průměrem hlavy 60 mm, popřípadě s rozšiřujícími talířky 90 nebo 110 mm, které zajišťují lepší hodnoty průtahů, a tak se významně redukuje počet hmoždinek na metr čtvereční.

Minerální desky s kolmou orientací vláken, například ISOVER NF 333, mají standardní rozměr 1000 x 333 mm, vlákna jsou orientována kolmo v povrchu desky. Zajistí tak vysokou pevnost v tahu, přitom ale nedochází k roznesení bodového zatížení povrchu desky kotevní talířovou hmoždinkou. Proto se pro kotvení desek s kolmým vláknem používají pod standardní hmoždinky ploché přídavné široké talířky průměru nejčastěji 140 mm. Povinný rozšiřovací talířek se však pro zapuštěnou montáž nehodí, zapustit rozšiřující talíř o průměru 140 mm není jednoduše proveditelné. Řada firem si s tím nelámala hlavu a zapustila do desek z kolmého vlákna běžné hmoždinky s hlavou průměru 60 mm, což je ale technologicky nepřípustné.

Prostorově tvarovaný přídavný talířek

Posuzování kotvení zateplovacích systémů řeší ČSN 73 2902 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem. Novelizace normy má platnost od 1. ledna 2021. Kromě jiného zavádí pojmy plochý přídavný široký talířek a prostorově tvarovaný přídavný široký talířek. Právě prostorově tvarovaný široký talířek s izolační minerální zátkou je vhodným řešením pro minerální desky s kolmým vláknem, nicméně dle uvedené normy se jedná stále o povrchovou montáž (horní účinná část talířku působí na povrch izolantu) se zapuštěnou polohou hmoždinky. Klasickou zapuštěnou montáž včetně talířku průměru 140 mm tedy u izolantu s kolmým vláknem provádět nelze.

Nové možnosti kotvení

Novou cestu využití prostorově tvarovaných přídavných širokých talířků s minerální zátkou pro kotvení minerálních izolací s kolmým vláknem se rozhodli prověřit technici ze společnosti ISOVER. Nové prostorové talířky EJOT VT 2G vyzkoušeli v kombinaci se standardními kotvami EJOT STR U 2G. Výsledky průtahových zkoušek minerálních desek ISOVER NF 333 s kolmým vláknem jsou zcela uspokojivé, a tak tento nový způsob kotvení bude postupně zařazen do všech kalkulačních nástrojů a firemních projektových podkladů.

Konkrétní hodnoty průtahů a porovnání se standardním povrchovým kotvením:

Hodnoty průtahových zkoušek a jejich grafické znázornění na desky ISOVER NF 333 tl. 100 mm pro hmoždinky EJOT STR U 2G + plochý přídavný široký talířek EJOT SBL 140 plus (průměr 140 mm, povrchová montáž)
Hodnoty průtahových zkoušek a jejich grafické znázornění na desky ISOVER NF 333 tl. 100 mm pro hmoždinky EJOT STR U 2G + prostorově tvarovaný přídavný široký talířek EJOT VT 2G – průměr 112,5 mm. Povrchová montáž se zapuštěnou polohou hmoždinky. Porovnáním pracovních diagramů povrchového talířku 140 mm a prostorového VT 2G zjistíme, že u talířku 140 mm je sice dosažena větší absolutní síla při destrukci, ale u prostorového VT 2G je příznivější průběh, tj. menší deformace při posunutí. Důvodem je větší tuhost prostorového talířku. S výhodou je možno tyto prostorové talířky používat i pro standardní MW izolanty s pevností v tahu TR10

Ing. Pavel Rydlo, manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISoveR

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*