Technologie

Zateplujeme šikmou střechu

Montáž desek ROCKTON nad krokvemi

Správně zateplená střecha je základem každého domu. V létě omezuje prostup tepla do interiérů, v zimě zabraňuje tepelným únikům. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou šikmou střechou může unikat až 30 % energií na vytápění. Proto bychom zateplení střechy neměli brát na lehkou váhu. Platí to v případě, kdy se bude v podkroví bydlet, ale i když prostory pod střechou zůstanou neobydlené.

Způsobů zateplení šikmé střechy je několik: při tradičním postupu se izolace vkládá mezi krokve a pod ně, můžeme se ale rozhodnout také pro zateplení nad krokvemi. Podkrovní prostor tak maximálně využijeme a zároveň necháme vyniknout krásu dřevěného krovu. Z hlediska tepelně izolačních i akustických vlastností je tento způsob zateplení nejvýhodnější variantou.

Spolehlivý a účinný systém

Při navrhování střech s tepelnou izolací umístěnou nad krokvemi je třeba pamatovat na odlišný vzhled domu obzvláště při rekonstrukcích, kdy dochází ke zvýšení původní střechy. Pokud se v ploše střechy nacházejí vikýře, dojde k „zapuštění“ jejich konstrukcí do plochy střechy.

Spolehlivým řešením pro zateplení střechy nad krokvemi je systém TOPROCK, který je vhodný pro rekonstrukce i novostavby, ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Použití systému TOPROCK umožní zateplovat izolací v tloušťce až do 300 mm.

Izolační desky z kamenné vlny ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS vkládáme mezi speciální nadkrokevní kovové držáky, které se montují na bednění s parozábranou. Montáž kovových držáků probíhá v místě krokví.

Druhá vrstva izolace se pak vkládá mezi pomocné krokve, které jsou osazené v horní části kovového držáku. Výška pomocné krokve odpovídá tloušťce druhé vrstvy izolace. Následuje pokládka pojistné hydroizolace, montáž kontralatí, latí a krytiny.

Systém TOPROCK umožňuje zateplit střechu v celkové tloušťce izolace od 200 do 300 mm. Způsob zateplení nad krokvemi můžeme kombinovat se zateplením mezi a pod krokvemi, takže využijeme podstatně vyšší tloušťku izolační vrstvy.

Schéma skladby střechy s izolací z kamenné vlny nad krokvemi – systém TOPROCK

Jak vybírat izolaci

Volba kvalitního zateplení je klíčová. Je důležité používat kvalitní izolace, které mají výborné tepelné, akustické i protipožární vlastnosti. Izolace z kamenné vlny jsou díky vyšší objemové hmotnosti tvarově stálé a pružné, v konstrukci nesesedají a neprověšují se, nevznikají spáry ani mezery, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční po desítky let.

Jejich vyšší objemová hmotnost přináší vyšší užitnou hodnotu právě v oblasti tepelných, akustických i protipožárních vlastností. Podkroví zateplené nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL je zárukou komfortu a bezpečí, rovněž tak zdravého a příznivého mikroklimatu v místnostech. 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*