Technologie

Železniční most přes Labe se posouvá o 18 metrů

Dráhy pro přesun mostu jsou ze skružového materiálu Skanska

Práce na rekonstrukci a zdvoukolejnění trati z Pardubic do Stéblové pokračují unikátním přesouváním starého železničního mostu přes Labe. Ten teď specialisté Skanska pomocí hydraulických lisů posouvají o 18 metrů na východ, kde poslouží pro provizorní provoz a uvolní tak místo pro nový dvoukolejný most. Práce souběžně pokračují ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem budováním nového nástupiště a kolejiště směrem k provizornímu mostu přes Labe tak, aby mohla být v polovině prosince ukončena rozsáhlá výluka. Celý zdvoukolejněný úsek včetně nového mostu bude zprovozněn v roce 2023.

Stanice v Rosicích nad Labem projde velkou rekonstrukci

Původní čtyřpolový most z roku 1966 je již nevyhovující, je totiž jednokolejný a výrazně omezuje propustnost tratě. Pro přesun tohoto mostu bylo nutné nejprve připravit vše pro jeho novou polohu. Mostaři tak museli vybudovat pět dočasných pilířů a také dráhy, po kterých se most do nové polohy posune.

Most o hmotnosti cca 450 tun jsme nadzvedli o 8 centimetrů a nyní jej pomalu posunujeme směrem k silničnímu mostu do nové polohy. Zde pak na něj převedeme provizorní trať tak, aby mohla být v prosinci skončena výluka a mohlo se zde jezdit po jedné koleji,“ říká oblastní manažer Skanska Michal Hrutkai.

Nově budované nástupiště č. 1

Posun starého mostu uvolní místo pro výstavbu nového dvoukolejného obloukového mostu. Ten se začne montovat v roce 2022 na břehu a o rok později bude po výstavbě nových opěr a pilířů vysunut nad řeku a zprovozněn. Nový most bude ocelový, třípolový, s průběžným štěrkovým ložem. Jeho výhodou bude vyšší rychlost projíždějících vlaků, nižší hlučnost, a díky absenci středového pilíře nebude zasahovat do plavební dráhy.

Rekonstrukce trati z Pardubic do Stéblové byla zahájena na začátku letošního května, se zpožděním oproti předpokladům. „Nyní pracujeme zejména v železniční stanici Pardubice-Rosice nad Labem, kde budujeme nové nástupiště číslo 1, podchod pro cestující a zajišťujeme napojení stanice na provizorní přeložku po přesunutém starém mostě. Ve směru na Pardubice hl. n. a Chrudim tak cestující zatím musejí použít náhradní autobusovou dopravu,“ popsal projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner.

„Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem se kvůli vzniku nových nástupišť mění konfigurace kolejiště. Napojení dvoukolejných traťových úseků je také vázáno na úpravy kolejových rozvětvení,“
popisuje ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák a dodává: „Zdvoukolejnění trati do Stéblové přímo navazuje na proměnu celého pardubického železničního uzlu.“

Podkladní beton pro schodiště budoucího podchodu

Hlavní práce na projektu budou letos probíhat do 17. prosince, kdy by měla být ukončena aktuální nepřetržitá výluka. Některé práce se pak na čas zastaví z důvodu klimatických podmínek, jiné budou omezeně pokračovat i v zimních měsících.  „V příštím roce nás čekají náročné práce na traťovém úseku z Rosic do Stéblové. Tento úsek zahrnuje několik přeložek stávající trati, které umožní zvýšení rychlosti na 160 km/h. Pokračovat budou i práce na podchodu v Rosicích a mnoha dalších objektech a technologických zařízeních,“ nastínil Jan Mitlöhner. Projekt v hodnotě 2,6 mld. korun by měl být hotov do konce roku 2023.

Cílem stavby je zdvoukolejnění a zvýšení rychlosti na trati z Pardubic do Stéblové. Současně s tím prochází velkou rekonstrukcí stanice v Rosicích nad Labem, zastávka Pardubice-Semtín a vznikne nová zastávka Stéblová-obec. Jednou z dominant stavby je výstavba dvoukolejného obloukového železničního mostu přes Labe, čímž bude odstraněno nejméně propustné místo na tratích Pardubice – Hradec Králové a Pardubice – Chrudim, kterým je stávající jednokolejný most. Kromě nového železničního svršku a spodku jsou součástí stavby i nová nástupiště, podchody, další mostní objekty, budovy, trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, protihlukové stěny nebo přeložky silnic.

Starý železniční most posuneme o 18 metrů směrem k silničnímu mostu

Údaje o stavbě

Název projektu:                                              Modernizace trati Hr.Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba,
                                                                               zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. Labem – Stéblová
Cena bez DPH:                                                 2 680 136 291 Kč bez DPH
Termín zahájení:                                             5/2021
Termín dokončení:                                        12/2023
Investor:                                                            Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:                                                        Společnost „Rosice – Stéblová, Skanska + EŽ“
Délka rekonstruovaných úseků:              7,5 km
Rekonstruovaných stanic a zastávek:     2
Nové zastávky:                                                1
Délka nových kolejí:                                      14,5 km
Počet nových výhybek:                                30
Počet nových nástupišť:                              6
Počet rekonstruovaných přejezdů:         3

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*