Technologie, Tip redakce

Zkoušky zhutnění jam a rýh jsou základní stavební činností

Hutnění zemin a sypanin by měla být na stavbách věnována pozornost jak z pohledu provádění těchto činností, tak z pohledu kontrol zhutnění a dohledu stavebního dozoru. Počet zkoušek zhutnění by měl být dán projektovou dokumentací, anebo by měl být dohodnut mezi geotechnikem zhotovitele a investičním technikem nebo jeho stavebním dozorem (TDI). Proč mít nastavená pravidla mezi zadavatelem a zhotovitelem?

Hutnění zemin, drceného nebo těženého kameniva, případně dalších vhodných materiálů (betonový recyklát, popílek apod.) je jednou ze základních činností při provádění zemních a některých stavebních prací. Bohužel se na stavbách můžeme dost často setkat se stavebními společnostmi, které neprovádějí správně hutnění rýh nebo jam, případně ploch, a taktéž neprovádějí v potřebném rozsahu zkoušky zhutnění. Každá stavební společnost by měla být tak odborně zdatná, že jak hutnění, tak i zkoušky zhutnění by měla umět provádět správně.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Ing. Martin Rucký 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*