Technologie

Zvýší se kapacita čistíren odpadních vod

Projekt rozšíření čistírny odpadních vod Ruzyně Jih aktuálně probíhá s investicí přibližně 670 milionů korun

Po dokončení stavby se kapacita čistíren kontaminovaných a odpadních vod na Letišti Václava Havla Praha navýší desetinásobně, což mimo jiné také přispěje k naplňování cílů společnosti Letiště Praha v oblasti udržitelného rozvoje, kde se letiště zaměřuje především na dosažení uhlíkové neutrality, šetrné odpadové hospodářství, ochranu ovzduší a vod, biodiverzitu, snižování hlukové zátěže a spolupráci s okolními komunitami. Zhotoviteli projektu jsou stavební společnosti Metrostav a SMP CZ. Práce začaly koncem roku 2019, skončit by měly letos v létě. Další dva roky pak bude probíhat zkušební provoz.

Společnosti Metrostav a SMP CZ v rámci projektu postaví dvě desítky staveb. Kapacita Čistírny kontaminovaných vod a Čistírny odpadních vod Jih se tak zvýší v jednotkách zvaných ekvivalentní obyvatel z hodnoty 9 500 na 99 070. Součástí zakázky je nejen rozšíření retenční kapacity, výstavba linek biologického čištěni kontaminovaných srážkových vod včetně úpravy jedné z linek i na čištěni splaškových vod, ale i úprava a měření v Kopaninském poldru, který slouží k ochraně vodních toků a obcí pod letištěm při přívalových deštích.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Foto: archiv společnosti Metrostav

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*