Technologie, Zajímavé stavby

Areál za zdí bude přátelský

Česká ambasáda v Addis Abebě se bude stavět podle návrhu třiadvacetiletých studentek Slovenské technické univerzity v Bratislavě, které letos zvítězily ve speciální kategorii soutěže Inspireli Awards. Návrh Jany Hájkové a Kristíny Boháčové zástupce Ministerstva zahraničních věcí zaujal tím, jak se jim podařilo propojit českou a etiopskou kulturu. Dobře také umístily všechny požadované funkce budoucího velvyslanectví, exteriérové materiály použily v souladu s etiopským prostředím.

Čtvrtého ročníku mezinárodní studentské soutěže Inspireli Awards se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích 1038 soutěžících s 887 projekty. Největší pozornost se letos upínala ke speciální kategorii Navrhni reálný projekt – Návrh ambasády ČR v Addis Abebě v Etiopii. Tuto soutěž vypsalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky společně s Fakultou stavební ČVUT v Praze, katedrou architektury.

V kategorii návrhu ambasády se sešlo 281 projektů od 474 studentů z 38 zemí šesti kontinentů, do finále postoupilo 25 nejlepších prací. Vítězkami se staly Jana Hájková a Kristína Boháčová, které na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě dokončují šestý ročník oboru architektura.

Investor je spokojen

„Návrh nás zaujal zajímavým skloubením všech požadovaných funkcí budoucího velvyslanectví České republiky. Studentky navíc použily exteriérové materiály v souladu s etiopským prostředím a s velkou lehkostí propojily českou a etiopskou kulturu. Zásadní roli pak hrál vzhled jednotlivých objektů umístěných na rozlehlém pozemku, realizovatelnost projektu a zohlednění možných finančních nákladů zpracovaného řešení,“ říká Petr Kyslík z Ministerstva zahraničních věcí ČR, ředitel odboru správy majetku, který zajišťuje projekt realizace české ambasády v Addis Abebě v Etiopii.

Nový areál zastupitelského úřadu vznikne na parcele o rozloze 13 304 metrů čtverečních, nacházet by se zde měl komplex budov zahrnující úřední budovu velvyslanectví, budovu konzulárního a vízového úseku, rezidenci velvyslance, byty pro diplomaty a budovu pro místní zaměstnance ambasády.

Na výstavbu se počítá s investicí 225 milionů korun, za optimálních podmínek by mělo být vše dokončeno do roku 2025. Nový areál nahradí původní komplex, který byl zakoupen v roce 1966. Objekt je už zastaralý, prostorově nevyhovující a nedostatečně reprezentuje Českou republiku.

Pro spolupráci s Inspireli Awards se Ministerstvo zahraničních věcí ČR rozhodlo po seznámení se s předchozími ročníky: „Chtěli jsme využít inovativní způsob zajištění soutěže o návrh nového areálu velvyslanectví. Studentská soutěž zaručovala, že se nám podaří získat mnoho nových nápadů a zajímavých řešení,“ dodává náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Kryl, který byl členem mezinárodní poroty.

Hlavním prvkem se stala zeď

„Ambasáda České republiky v Addis Abebě nás zlákala možností vyzkoušet si navrhování v zemi s úplně jiným klimatem, kulturou a historií. Jako zajímavý nám přišel i nápad, že připravíme školní práci, kterou zároveň přihlásíme do soutěže s šancí na skutečnou realizaci,“ říkají autorky. Na projektu pracovaly více než čtyři měsíce, návrhu předcházel výzkum, seznámení se s tradicemi africké architektury, obvyklými stavebními materiály, lokálními zdroji i způsoby ochlazování budov.

„Naším záměrem bylo navrhnout objekt na principu soběstačného mikro-urbanistického řešení, kde budou zaměstnanci ambasády žít. V rámci areálu bylo přitom třeba vyřešit více budov s různým určením. Právě tato různorodost od veřejné, reprezentativní až po soukromou obytnou sféru nás přiměla zamyslet se nad pojetím a atmosférou jednotlivých objektů. Hlavním prvkem se pro nás stala zeď chránící areál, která je nutným bezpečnostním prvkem. Rozhodly jsme se dát jí vyšší smysl, nebraly jsme ji proto jako bariéru, ale jako prostředek pro vytvoření různých typů prostor,“ říká Jana Hájková.

Tento princip autorky převedly do rastru, který ještě podpořily alejí atromů a vodními plochami. V návrhu se zaměřily i na uplatnění principů udržitelnosti. Použily lokální suroviny a možnosti stínění: „Stavby jsou z klasických pálených cihel, v objektech využíváme pasivní větrání, tzv. wind catcher, což je pro Afriku typický způsob ´lapače větru´ v podobě komínu,“ doplňuje Kristína Boháčová. Autorky návrhu myslely také na odpočinek obyvatel areálu – u budov určených pro bydlení počítají s terasami, bazény a s užitnými zahradami.

Perforované stěny z cihel

Pozemek, na kterém se bude ambasáda stavět, leží v rezidenční části města, v jeho blízkosti se nenacházejí žádné významné body ani dopravní tahy. Autorky se tak mohly více soustředit na urbanismus samotného místa, který je velmi důležitý vzhledem k nárokům investora na provoz a množství funkcí.

Pro veřejnost bude přístupný objekt vízového a konzulárního oddělení, umístěný ve východní části parcely, kde vznikne reprezentativní předpolí pro ambasádu. Samotná budova bude sloužit také jako rezidence pro zaměstnance, napojená bude na kolonádu v centru dění.

„Různé typy prostor jsme dodatečně oddělily pomocí perforovaných stěn, které jsou součástí navrženého rastru. V areálu se nachází reprezentativní interiéry pro návštěvníky, soukromé zahrady ambasadora nebo zahrady pro zaměstnance. Ubytování pro místní zaměstnance se nachází na západní straně pozemku,“ upřesňuje koncept řešení Kristína Boháčová.

Hmota objektů je navržená na principu pravoúhlosti, již zmíněného rastru, atrií, důležitou součástí areálu budou perforované stěny, které jsou významným estetickým prvkem projektu, zároveň slouží pro stínění a dělení prostoru.

„Barevnost fasád je daná cihlami z nejdostupnějšího místního materiálu. Protože jsme soubor staveb chtěly odlehčit, rozhodly jsme se vytvořit kolonádu, která všechny budovy spojuje. Všechny obytné domy mají zdvojenou provětrávanou střechu, doplněnou o pavlač s perforovanými stěnami, aby se interiéry odstínily od prudkého slunce,“ uzavírá Jana Hájková.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*