Technologie, Zajímavé stavby

Balkony a okna rozsvítily distribuční halu

Kanceláře společnosti Euro Nářadí se staly součástí objektu, v němž se nachází také skladovací a distribuční haly. Architekt Radek Sládeček byl pověřen, aby navrhl jejich interiéry. V rámci těchto prací se pak podařilo upravit i stavební řešení a exteriér budovy. Autor projektu se rozhodl utilitární hmotu haly oživit žlutým kubusem s vloženými hliníkovými okny.

Součástí zadání bylo podpořit základní filozofii společnosti – sounáležitost zaměstnanců jednotlivých oddělení administrativy i celé firmy. Proto jsou kanceláře v maximální možné míře propojené jak mezi sebou, tak i se skladovací a distribuční částí. Objem kanceláří se do šedé hmoty haly propsal žlutým hranolem – tento odstín žluté je firemní barvou. Vstup a zasedací místnost akcentují balkony, dřevěný obklad prochází plynule z interiéru do exteriéru. Obdobně přechází popínavá zeleň fasády do vstupní haly.

Základní nosný systém železobetonového skeletu a trapézových střešních plechů byl přiznán i v kancelářích. Obdobně je zde uplatněno dřevo a kov v různých kombinacích a úpravách. Materiálové provedení reflektuje obchodní předmět společnosti spojený v principu s opracováním přírodních materiálů kovovými nástroji.

Akustická pohoda je řešena minerální vatou za modřínovým obkladem a zavěšenými panely Ecophone. Kanceláře jsou propojené s exteriérem pásovými okny a balkony s dřevěným obložením. Zasedací místnost je prostorovým zakončením kanceláří. Modřínový obklad prochází všemi částmi společných kanceláří, je jím obložena i exteriérová část zasedačky přecházející do balkonu. Velkým pásovým oknem je možný pohled do skladové a expediční haly. Hmota sociálního zázemí a individuálních kanceláří je obložena dýhovanými deskami ve formátu podlahy a překryta perforovaným plechem.

V současné době se pracuje na návrhu druhé etapy – strohý objem nové haly by měly doplnit vykonzolované balkony a lodžie, které vyjadřují odlišnou náplň hlavního objemu a zároveň zjemňují objem haly. Podstatnou součástí návrhu bude také řešení zeleně.

Hovoříme s architektem radkem sládečkem

  • Stavba se nachází v Rousínově u Brna, její výrazná horizontální kompozice, barevnost a řešení pásových oken a balkonů se stala symbolem místa. Vy jste do projektu vstoupil až ve fázi realizace, přesto se vám podařilo mnohé změnit, včetně stavebního řešení budovy. O co přesně se jednalo?

Původní distribuční halu společnost vybudovala ve výrobním areálu Jitona, bývalém UP Rousínov. Kanceláře vedení a ekonomického oddělení sídlily v pronajatých prostorách administrativní budovy areálu. V rámci rozvoje společnosti byla kanceláří Laplan navržena a realizována další skladovací a distribuční hala, která na původní halu navazuje. V nových prostorách se logicky počítalo také s umístěním administrativy.

Vedením společnosti jsem pak byl osloven, abych navrhl její interiéry. Přestože se v této době již doslova rozbíhala stavba haly, návrh neskončil úpravami interiéru, ale ještě se podařilo změnit fasádu i dispozici administrativní části.

Naprosto zásadní byla spolupráce s klientem, který vnímal, jak důležitý bude komfort pracovního prostředí pro zaměstnance, významná byla také prezentace těchto prostor pro zákazníky firmy. V neposlední řadě byla velmi příznivě nastavena spolupráce s Ing. Markétou Šafářovou z Laplanu, která mi umožnila plně se věnovat architektonické části návrhu. Projekt zeleně zpracovala Lucie Radilová.

  • Konstrukční řešení se propsalo i do interiérů kanceláří a převýšené vstupní haly, kromě toho jste se rozhodl využít materiály, které jsou v souladu s jejich funkcí, například dřevo a kov…

Obecně rád pracuji s materiály v jejich přirozeném stavu a provedení. Snažil jsem se podtrhnout skutečnost, že se jedná o prostory společnosti zabývající se obchodem s nářadím, ve své podstatě tedy ve velké míře kovovými a dřevěnými nástroji určenými k opracování dalších předmětů nebo materiálů nebo pro práci na zahradě.

V interiéru jsem kombinoval dřevo a kov v různých podobách, důležité je také prolínání materiálů a zeleně z exteriéru – obklad ze sibiřského modřínu na balkonech i na vnitřních stěnách a nábytku, popínavá zeleň na hlavní fasádě přecházející do vstupní haly. Hliníkový obklad fasády přechází do vstupní haly a na skříňovou sestavu kanceláře s kuchyňskou linkou. Jinde jsem zase povrchy kombinoval, například dýhované desky skříní překrývá perforovaný plech v rastru podlahy.

  • Kanceláře jsou okny propojené mezi sebou, dále také se skladovými a distribučními halami. Řešili jste jejich akustické vlastnosti?

U těchto výplní jsme v první řadě řešili jejich požární odolnost, okna oddělují samostatné požární úseky. S ohledem na velké tloušťky skel okna zároveň splňují dostačujícím způsobem i akustické požadavky.

  • Okna na fasádě jsou elegantní, v některých případech jste se rozhodl pro velmi úzká pásová okna, kromě toho jsou v kancelářích také světlíky. Upřesněte prosím, pro jaký typ oken jste se rozhodli a také jejich vlastnosti.

Sestava oken na hlavní fasádě na žlutém hliníkovém obkladu tvoří grafickou kompozici jednoho prvku při zachování logických proporcí pro různé funkce – balkon, kanceláře, sociální zázemí, zasedací místnost. Okna tak slouží pro výhled nebo přívod světla v různých výškách: pracovní místo kancelářského stolu, horní přisvětlení sociálního zázemí, výhled od stolu při jednání v zasedací místnosti. Střešní světlíky jsou součástí požárně-bezpečnostního řešení a slouží k odvodu tepla a kouře.

Zároveň prosvětlují prostory v hlubší části dispozice. Veškeré venkovní a vnitřní hliníkové výplně otvorů realizovala firma Krespo. Pro venkovní pásová okna a dveře byl použit systém Reynaers 86-HI. Jedná se o tříkomorový systém se stavební hloubkou rámu 77 mm, křídla pak 86 mm s přerušeným tepelným mostem, jenž je hloubkou osazení skla v profilu přerušen v celé jeho ploše. Izolační trojskla mají Ug = 0,6 w/m2K. U vstupní stěny s dvoukřídlovými vstupními dveřmi je izolační trojsklo s oboustranně bezpečnostním vrstveným sklem.

Zdvižně posuvné dveře se skládají ze dvou posuvných křídel, jednu pevnou část mají tzv. bezbariérové provedení se zapuštěným spodním rámem. Postranní rámy jsou zapuštěny pod obklad. Okenní kliky jsou systémové, madla jsem vybral ve spolupráci s investorem, rozhodli jsme se pro model Entero dodavatele MT-kování v povrchové úpravě nerez. Madlo vchodových dveří v této modelové řadě se vyrábělo pro tuto zakázku. Celková hodnota Uw venkovních výplní otvorů se pohybuje v rozmezí 0,9–1,3 w/m2K, akustická hodnota izolačních trojskel se vyskytuje na úrovni 32 dB.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*