Technologie, Zajímavé stavby

Co může nabídnout řadový dům

Dům z třicátých let minulého století se čtyřmi malými byty se proměnil na čtyřpodlažní loft. Ctí své sousedy, k původnímu objemu byl přidán nízký vikýř do dvora a zádveří do ulice. Velká okna mu však propůjčují jiné měřítko, překvapením je pak řešení interiérů. Jsou vertikálně propojené, otevřené a velkorysé.

„Průhled přes všechna podlaží se otevírá už při vstupu – rozšířeným zrcadlem schodiště vidíme do podkroví, z galerie pak dolů do zahrady. Při putování domem objevujeme další průhledy a zákoutí. Fitness se saunou v suterénu, obývací pokoj na galerii v prvním podlaží, v dalším podlaží hernu dětí. V podkroví je pracovna se širokými vikýři. Hala se tam zúží na chodbu a mlynářskými schody pokračuje do špičky střechy s koutem pro relaxaci,“ říká architekt Dušan Urbanczyk.

„Interiér jsme sjednotili bílou omítkou, betonovou stěrkou a dubovým dřevem s černými akcenty. Odlišnou atmosféru jednotlivých míst podtrhují nábytkové solitéry navržené na míru,“ dodává. Jediné uzavřené místnosti v domě jsou ložnice se zázemím, orientované do zahrady. Všechna podlaží propojuje výtah.

Základní údaje o stavbě
  • Autor a projekt: Dušan Urbanczyk – MAUR architekti; spolupráce Marek Danyš, Věra Dudková, Veronika Adámková, Jan Rýpar, Michal Čtrnáctý, Ivo Drozd, Jožka Filipčík, Kamila Bartošková
  • Generální dodavatel: VIRCO
  • TDI: Pavel Šárka
  • Užitná plocha: 380 m2
  • Obestavěný prostor: 1515 m2
  • Zastavěná plocha: 112 m2

Původní stav objektu

Investor koupil dům, kde už byly odstraněny vnitřní instalace, příčky, podlahové skladby a podhledy. Zůstaly cihlové a kamenné nosné stěny, kamenné schodiště, dřevěné trámové stropy a krov, keramická střecha a okna.

Úpravy v suterénu

Protože byla podlaha v suterénu snížena, musely být stěny podchyceny novými monolitickými pasy. Ty také navzájem propojují i pilíře, které zbyly z prosklené jižní fasády. Hydroizolace podlah na terénu jsou z modifikovaných asfaltových pasů, v místě nových základů se vkládaly pod svislé konstrukce. Tam, kde se do základů nezasahovalo, se vzlínání vlhkosti zamezilo chemickou injektáží zdiva.

Větší část stěny ze zvětralého opukového zdiva v suterénu nahradila monolitická železobetonová stěna. Na vnějším líci byla opatřena asfaltovou penetrací a natavenou hydroizolací chráněnou deskami tepelné izolace a nopovou fólií.

Pro snížení pronikající vlhkosti byla u paty suterénní stěny realizována drenáž, napojená na kanalizaci. Přípojka kanalizace umístěná sedm metrů pod úrovní ulice byla v havarijním stavu, musela být realizována znovu. Oprava nebyla provedena výkopem, ale ražením.

Stropy, podlahy, krov a střecha

Původní dřevěné stropní trámy nad suterénem a přízemím byly pomocí hustého rastru dlouhých vrutů spřaženy s novou železobetonovou deskou, vylitou na stávajícím záklopu. Strop posledního podlaží tvoří monolitická deska. Oproti původnímu stropu byla umístěna o 25 cm níže, aby se podkroví lépe využilo a ve špičce střechy mohla vzniknout relaxační místnost.

Stropní konstrukce nad jídelnou a podél schodiště byly vynechány, vznikly tak průhledy mezi podlažími. Stropní podhledy jsou sádrokartonové, v herně, jídelně a kuchyni části podhledů tvoří bílá prosvětlená fólie Barrisol. Podlahy tvoří polotěžké plovoucí desky z litého cementového potěru.

V suterénu, vstupní hale a v koupelnách jsou podlahy keramické, v garáži lité. Ve fitness je vinylová podlaha s korkovou tlumící vložkou. V ostatních místnostech jsou lepené dřevěné lamely. Nový dřevěný krov je navržený na míru nové dispozici. Střecha byla zateplena 30–50 cm minerální vlny, střešní krytina je z falcovaného titanzinkového plechu.

Svislé konstrukce

Většina oken na jižní fasádě má původní překlady a snížené parapety. Nosnou zeď nad širokým oknem v kuchyni vynáší dva ocelové nosníky HEB 300, v garáži 6x IPE 200. Úzké pilíře ve spodní části jižní fasády byly vyztuženy helikální výztuží STATIBAR.

Dozdívky byly realizovány ze stejného materiálu jako nosné stěny, tedy z plných cihel, některé nové stěny jsou z keramických bloků. Instalační a zvukoizolační příčky jsou sádrokartonové. Stěny a strop vstupního zádveří tvoří dřevěné impregnované hranoly, desky OSB a výplň z minerální vlny.

Původní kamenné schodiště bylo vyspraveno a přebroušeno. Nové rameno do suterénu je monolitické a kopíruje půdorysnou stopu horních podlaží. Výtahová šachta je vyzděná z tvárnic ztraceného bednění a kvůli minimálnímu přenosu hluku nezávislá na nosné konstrukci domu.

Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém s probarvenou tenkovrstvou omítkou. Tepelná izolace z minerální vlny má na jižním průčelí tloušťku 200 mm, na severní fasádě a přístavbě 140 mm. V místě soklu byla minerální vlna do výšky 200 mm nad terén nahrazena extrudovaným polystyrenem.

Okna jsou hliníková s izolačními trojskly v kombinaci pevných a otevíravých polí. Vybavena jsou vnitřními roletami, na jižní fasádě předokenními. Zastínění trojdílného posuvného okna v suterénu navíc zajišťuje výsuvná textilní markýza. Vnější parapety oken jsou ze skleněných desek s bílou fólií.

Technické vybavení

O příjemné klima se ve čtyřpodlažním otevřeném prostoru stará ústřední podlahové vytápění s plynovým kotlem a systém nuceného větrání s rekuperací. Hlavní rozvody jsou vedeny ve svislé instalační šachtě, která je v každém podlaží přístupná po celé své výšce. Dům je v pasivním standardu.

Venkovní úpravy

Dřevěná stěna skladu a altánu cloní při pohledu z kuchyně protější blok domů. Nově vysázené borovice a vinná réva navazují na sousední zahrady a rámují průhledy do zeleně v okolí. Červený javor tvoří barevný akcent před vstupem zarostlým popínavou zelení. Zpevněné plochy byly redukovány na minimum, dlažba z tryskaného betonu je prorostlá trávou. Před kuchyní je malá dřevěná terasa.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*