Technologie, Zajímavé stavby

Děti v Líbeznicích mají další rondel

Nový pavilon školy přivítal v září 2019 žáky ze sedmi obcí – Měšic, Baště, Předboje, Nové Vsi, Zlonína, Bořanovic a Líbeznic. Stavbu realizovala společnost Metrostav. Dokončení hlavního objektu urychlila, aby bylo možné v tomto školním roce zahájit výuku. Celé dílo včetně sadových úprav bude podle smlouvy dokončeno v únoru 2020.

Stavbu si vynutil dramatický nárůst počtu dětí, které se do školy v posledních letech hlásí. „Že bude nutné do září 2019 postavit novou školu, se ukázalo na jaře 2017. Od té chvíle běžela neúprosná časomíra. Kdyby se stavba v jakémkoli bodě zadrhla, učilo by se více než sto dětí ve stanech nebo pod širým nebem. Navíc jsme si to sami trochu ztížili, protože jsme před lety přijali pravidlo, že každá nová veřejná stavba vzejde z architektonické soutěže. Ani trochu toho nelituji. Vybírali jsme z pěti architektonických návrhů a věřím, že jsme veřejné prostředky vynaložili nejlépe, jak jsme mohli. Děti budou trávit velkou část dne v opravdu příjemném a inspirativním prostředí,“ uvádí starosta obce Martin Kupka.

„Z aktualizované demografické prognózy vyplývá, že ani nový objekt v Líbeznicích potřebu nových školních míst definitivně neuspokojí. Stavět se tedy bude muset i v jiných obcích. Na další školu či dvě menší školy je čas do 1. září 2024. Právě proto obce vytvořily nový svazek obcí Pod Beckovem, jehož hlavní náplní bude vyřešit nedostatek míst ve škole po roce 2024,“ dodává.

Nový pavilon má dvacet učeben pro 600 žáků. Podél školy vznikla nová komunikace s téměř stovkou parkovacích stání a točna školního autobusu. „Myslím, že návrh boduje v přirozenosti, v zajímavém použití tradičních materiálů, v dotažených detailech a především v citlivém zasazení do krajiny a v zakomponování přírodních prvků jako vegetační střecha nebo přírodní vsak dešťových vod,“ říká architekt David Grulich.

„Náš ateliér se pravidelně účastní architektonických soutěží pořádaných ČKA. Pro účast v této soutěži nás přesvědčilo několik faktorů – školské stavautoři: by jsme již v soutěžích navrhovali, takže jsme mohli zúročit nabyté zkušenosti. Po prvotní analýze zadání a po prohlídce v terénu bylo důležité, že se mi v hlavě okamžitě zrodila jasná vize, které jsme se drželi až do vítězného konce. V neposlední řadě pro účast v soutěži rozhodlo, že žiji v nedaleké Odoleně Vodě, kde sídlí i náš ateliér, takže záměr mi byl blízký nejen zadáním, ale i lokací. Samozřejmě nelze přehlédnout zajímavou architekturu, které se v Líbeznicích poslední dobou daří. Je mi ctí být autorem jednoho z těchto počinů.“

„Náš návrh byl tvarově inspirován Rondelem, který v areálu školy už stojí. Nejdůležitější byl pro nás respekt k okolí, proto se k Rondelu hlásíme. Je to velice povedená stavba, důležitá pro charakter areálu školy. Z našeho pohledu by bylo chybou navrhnout další solitér, který by se s Rondelem přel o pozornost a tříštil koncepci areálu. Nová stavba nenarušuje dominantní postavení historického objektu školy a vytváří mu horizontální piedestal. Nicméně kruhovým tvarem podobnost s Rondelem končí, neboť vnitřní uspořádání, parter i použité materiály jsou z podstaty zadání odlišné,“ dodává.

Základní údaje o stavbě
  • Autoři: Grulich architekti – Ing. arch. David Grulich
  • Projekt: Grulich architekti s.r.o., KT ING s.r.o.
  • Dodavatel: Metrostav a.s., divize 9, hlavní stavbyvedoucí Josef Majer
  • Náklady: 188 milionů Kč (bez DPH). Celkem 170 miliony korun přispěje státní rozpočet, 10 milionů korun se podařilo zajistit z rozpočtu Středočeského kraje.

Škola v parku

Největší předností návrhu je jednoznačně prostředí – možnost umístit pavilon do parku se vzrostlými stromy byla unikátní. Objekt se ztratí mezi stromy a přirozeně naváže na terénní vlnu. V podstatě se jedná o jakýsi amfiteátr či koloseum ve školní zahradě.

Nejvíce diskutovaným tématem byl v původním návrhu s pedagogickým sborem chybějící krytý a vytápěný propoj mezi novým pavilonem a hlavní budovou. Po důkladném zvážení pak autoři projektu doplnili kryté venkovní propojení, které je z velké části pod zemí, takže vytváří dojem tunelu.

Tradiční materiály netradičně

Na objektu školy autoři použili tradiční materiály v zajímavých souvislostech. Fasáda má metalický zlatý nátěr, údajně jeden z prvních v republice, ne-li úplně první. Byl to trochu krok do neznáma, ale o to víc o něm diskutovali a vzorkovali. Co se týče provedení detailů stavby, kromě ozeleněné střechy je pro běžného návštěvníka asi nejvíce viditelná paleta několika barev v interiérech – ve výsledku vytváří charakteristický barevný doprovod.

Venkovní schodiště do atria díky své geometrii slouží jako prostor pro sezení, povedlo se také zakomponování stavby do terénu. „Počkejme však ještě nějaký čas, až se osází střecha a parter kolem pavilonu. Vize splynutí s krajinou se neprojeví hned, plně se rozvine až za několik let, příroda si dává na čas, traviny se musí rozmnožit, stromy povyrůst. Stavební práce nám sice už pomalu končí, ale teprve nyní začíná fáze, kdy buduje příroda. Při pohledu zpět na celý proces zrodu nového pavilonu musím vyzdvihnout, jak zásadní roli hrála líbeznická osvícenost – rozumné požadavky a respekt k tvůrčí činnosti architekta – v takové míře to není vůbec běžné,“ uzavírá David Grulich.

Dispoziční řešení

Vnitřní uspořádání prostorů nabízí velkorysé možnosti pro volný pohyb dětí, jejich volnočasové setkávání a relaxaci o přestávkách. K dispozici je také venkovní atrium. Chodba procházející celou školou tvoří páteř, na kterou navazují jednotlivé prostory orientované buď do atria, nebo do parku.

Význam středové zokruhované chodby posilují pravidelně řazené světlíky, dodávající pocit vertikálně neukončeného prostoru. Dispozice eliminovala vertikální komunikace; škola je tak bezbariérová i bez použití drahých technologií. Na chodbě jsou rozesety koutky pro shlukování dětí a trávení přestávkového času.

Konstrukce a technologie

Jednopodlažní budova má kruhový půdorys vnějšího průměru 81,5 m. Posazena je do zářezu svahu. Vlastní nosný systém tvoří železobetonové sloupy posazené na piloty. Výškový rozdíl horního terénu a podlahy školy zajišťuje úhlová opěrná stěna stabilizovaná v koruně betonovým stropem. Stavba byla založena na vrtaných pilotách, piloty a hlavice byly vyztuženy.

Podlahová deska je drátkobetonová, obvodové základové pasy z monolitického železobetonu. Svislé konstrukce tvoří monolitické železobetonové kruhové sloupy, nosné stěny na styku s terénem jsou také monolitické železobetonové. Stropní konstrukce byly navrženy jako železobetonové monolitické bezprůvlakové desky vyztužené po obvodě atikovým nosným průvlakem. Venkovní schodiště je amfiteátrového typu, doplněné po kraji schodišťovými stupni. Jedná se o podezděnou železobetonovou monolitickou konstrukci.

Obvodové nenosné konstrukce jsou z keramických broušených tvarovek tloušťky 240 mm, vnitřní nenosné konstrukce jsou ze sádrokartonových konstrukcí s dvojitým opláštěním z každé strany. V učebnách je speciální zvukově pohltivý podhled z pravidelně děrovaného sádrokartonu. Pro dosažení dostatečné účinnosti podhledu v pásmu 125 Hz se do vzduchové mezery mezi desku a stropní konstrukci vložila minerální vata.

Plochá střecha je extenzivní zelená s tloušťkou substrátu až 250 mm. Ve střeše je několik světlíků rozměru 1600 x 1600 mm, resp. 1200 x 1200 mm s celkovým součinitelem prostupu tepla max. UW = 1,10 W.m­2. K­1. Střecha přístavby byla řešena povrchovou vrstvou z kačírku

Obvodový plášť tvoří kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z minerální vlny v tloušťce 160 mm vyjma soklů, které jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem do výšky 300 mm nad terén. Finální vrstva byla řešena jako probarvená silikonová omítka.

Plastová okna mají tepelně izolační trojskla s celkovým součinitelem prostupu tepla max. UW = 0,90 W.m­2. K­1 . Činitel solární propustnosti má hodnotu g = 67 %. Jako zdroj tepla slouží teplovodní kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 3x 100 kW pro palivo zemní plyn, odvod spalin byl řešen společným potrubím do komína.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*