Technologie, Zajímavé stavby

Dlouhá cesta k nové školce v Nekoři

Škola a školka stojí uprostřed obce, autoři projektu proto dbali na to, aby hmota novostavby nebyla příliš nápadná a materiály odpovídaly svému okolí

Autoři školky se rozhodli, že stavbu navrhnou spíše nenápadnou. Stojí totiž uprostřed obce, opodál je kostel s farou a hřbitovem. Přitom chtěli, aby se v ní děti cítily dobře. A mysleli i na to, že děti, které čekají na autobus, mohou mít své hřiště na střeše a nikoli na silnici. Změnili také uspořádaní interiérů staré školy a vybudovali novou jídelnu.

„Chtěli jsme vytvořit prostor, kde bude dostatek světla, aby děti cítily nejenom tvůrčí svobodu, ale byly blízko přírodě, mohly vyběhnout ven a hrát si na čerstvém vzduchu. Také jsme si přáli zkultivovat historický střed obce. Architektonicky jej tvoří fara, škola, kostel, zeď hřbitova a lipová alej. Proto jsme stavbu navrhli tak, aby působila spíše nenápadně a nebránila výhledu na les. Vstup do školky s velkým přesahem střechy je zároveň místem, kde je možné ukrýt se před deštěm při čekání na autobus. Střechu školní jídelny jsme navrhli tak, aby byla přístupná dětem, které čekají na autobus a neběhaly po silnici. Materiály pro stavbu školky jsme volili s ohledem na okolí – pískovcová gabionová zeď je zrcadlem pískovcové zdi hřbitova. Béžová barva obkladu odkazuje na barevné provedení kostela. Dřevěný obklad, který necháváme přírodně zestárnout, je odkazem na dřevěné hospodářské části fary,“ uvádí architekt Patrik Zamazal.

„Střecha, osázená sukulenty, se bude při pohledu ze hřbitova ztrácet oproti okolní vegetaci. Tato dlouhá cesta by nebyla možná bez odvahy obecních zastupitelů, kteří se do projektu pustili. Bez pana starosty Jiřího Pomikálka, pro kterého to znamenalo mnoho administrativní agendy, paní místostarostky Jany Kubíčkové Berkové, která byla velmi aktivní v průběhu celého procesu navrhování a výstavby. A samozřejmě bez stavebního dozoru, všech projektantů specialistů, stavební firmy a jejích subdodavatelů, místních řemeslníků, poskytovatelů dotací, úředníků, kteří povolovali a kolaudovali stavbu a vycházeli nám vstříc. Dále učitelů a kuchařek, které měly trpě livost s námi neustále konzultovat, a dalších, kteří se jakkoliv podíleli,“ dodává.

Základní údaje o stavbě
 • Investor: Obec Nekoř
 • Autor: MOLO Architekti s.r.o. – Tereza Kučerová, Patrik Zamazal
 • Projekty technologií: Pavel Bartoň, Luboš Bartoš, Pavel Čada, Jan Hrdina, Yvona Náglová, Libor Sauer, Romana Vacková
 • Dodavatel stavební části: Bursík Holding, a.s.
 • Dodavatel gastro vybavení kuchyně: Jindřich Schlesinger – GASTRO komplet Ústí nad Orlicí
 • Dodavatel vnitřního vybavení a herních prvků: Compo Praha Interiéry, s.r.o.
 • Technický dozor investora: FORENTA s.r.o.
 • Celkové náklady: 45,7 mil. Kč, akce byla spolufinancovaná z dotačního programu 11703 – Integrovaný regionální operační program
Vstup do školky s velkým přesahem střechy je zároveň místem, kde je možné ukrýt se před deštěm při čekání na autobus

Budova školy

Velkých změn doznala i stará budova školy. V posledních sto letech byla po různých částech adaptována, většinou se však zásahy prováděly cestou nejmenšího odporu. V rámci této stavby autoři projektu vybudovali novou kotelnu s automatickým kotlem a novou kuchyni. Kotelna se nyní nachází mezi schodištěm a zázemím tělocvičny.

Získali tak zpět chodbu, kterou je možné projít ze školy do tělocvičny. Zázemí tělocvičny zbavili stále protékající střechy a novou střechou potom zastřešili i kotelnu a nové sklady kuchyně.

Školní kuchyně byla doposud v prostorách na hranici hygienické přijatelnosti. Nyní je umístěna místo bývalé jídelny. Zvětšení velikosti kuchyně bylo nutné i z důvodu dvojnásobného navýšení obědů a svačin. Jídelna pak tvoří spojení mezi školkou a školou. Dispozičně je uspořádána tak, aby se mohla využívat i pro jiné než školní akce (přednášky, svatby, společná setkání, divadla, koncerty v amfiteátru).

Další změnou bylo přesunutí kabinetu učitelů a ředitelny výměnou za školní družinu. Družina je nyní ve větším a prosluněném prostoru, děti mají možnost vyběhnout na herní plochu na střeše jídelny. Mohou si tak užít dopoledního sluníčka v jinak poměrně temné škole.

Interiér školky

Konstrukční a stavební řešení

Pro nosnou konstrukci přístavby školy a jídelny autoři zvolili kombinaci ocelových nosných sloupů a železobetonové stropní desky. Umožnilo to poměrně velkou flexibilitu půdorysu při případných dalších přestavbách. Stavba je z jedné strany zapuštěna do terénu.

„Abychom zajistili kontrolovatelnost a spolehlivost hydroizolace spodní stavby, rozhodli jsme se oddělit opěrnou zeď, která pojímá síly od svahu a vozovky, od obvodové zdi školky průlezným koridorem. Obvodová zeď přilehlá ke svahu je železobetonová a pomáhá zajišťovat prostorovou tuhost nosné konstrukce. Tato stěna je opatřena z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem. Z vnitřní strany má instalační předstěnu s tepelnou izolací, opláštěná je sádrovláknitými deskami,“ upřesňuje architekt Zamazal.

Ostatní obvodové stěny jsou postaveny technologií to-by-Four, umožňující maximální využití tloušťky stěny pro uložení tepelné izolace. Fasáda je většinou pokryta cementovláknitými deskami, které na některých částech nahradily dřevěný obklad, nebo gabionová zeď.

Směrem do interiéru je větraná mezera 50 mm, difuzní fólie, tepelná izolace z minerální vaty, vložená mezi křížený dřevěný rošt v tloušťce 240 mm. V této vrstvě jsou opláštěné nosné ocelové sloupy. Dále je tu parobrzdná vrstva z OSB desek. Před ní je instalační mezera 80 mm, vyplněná minerální vatou. Vnitřní povrch je opláštěný sádrovláknitou deskou.

Střecha školní jídelny je osázená sukulenty, takže při pohledu ze hřbitova se bude ztrácet oproti okolní vegetaci

Podlahy a zelená střecha

Pro podlahy byly vzhledem k vysokému zatížení místa radonem zvoleny konstrukce oddělující podlahu od země 60mm mezerou, tvořenou nopy. Tato vrstva se pokládala na vyrovnávací vrstvu hutněného stabilizovaného štěrku. Zalita je betonovou mazaninou a pokryta vrstvou živičné hydroizolace. Na ní je tepelná izolace z pěnového polystyrenu s vrchní systémovou vrstvou pro uložení potrubí podlahového topení, zalité betonovou mazaninou.

Nášlapná vrstva se liší podle účelu místnosti. Ve většině prostor je kaučuková podlahová krytina. Na rozdíl od jiných povlakových podlahovin se liší tím, že je zdravotně nezávadná pro pohyb bosých dětí a díky uzavřené struktuře povrchu se snadno čistí, při poškrábání se může opakovatelně leštit. V herně je koberec a v některých prostorách zázemí dlažba.

Střechu přístavby zčásti pokrývá extenzivní vegetační vrstva, zčásti pochozí dlažba. Střešní krytinu tvoří fólie EPDM, která je tu použita pro svoji trvalou elasticitu a dlouhou životnost. Pod ní je souvrství tepelné izolace z pěnového polystyrenu v tloušťce 400 mm dle spádu, parozábranu tvoří živičná vrstva, položená na betonový strop.

Pod nosnou konstrukcí stropu je zavěšený podhled, který je v pobytových místnostech z akustických děrovaných sádrokartonových desek. Přístavba školky je vybavená větráním s rekuperací tepla. Jako zdroj tepla je instalované tepelné čerpadlo.

Řez novostavbou školky
 1. skladba stěny: fasádní cementovláknité desky; větraná mezera 50 mm; difuzní fólie; tepelná izolace na dřevěném roštu 80 mm; ocelová nosná konstrukce + dřevěný rošt 160 mm vyplněný minerální vatou; parobrzda osB; tepelná izolace ve dřevěném roštu 80 mm; opláštění sádrovláknitou deskou; konstrukce sedacího parapetu
 2. skladba střechy: dlaždice z gumového granulátu; betonové dlaždice; distanční podložky; EPDM kaučuková membrána; PPs 400 mm; parozábrana; železobetonová deska 220 mm; konstrukce podhledu; minerální vata 50 mm; sádrokartonová deska v kombinaci s akustickými podhledy
 3. skladba podlahy: nášlapná vrstva kaučuk/koberec; betonová mazanina 50 mm; tepelná izolace EPs 50 mm profil pro podlahové vytápění; tepelná izolace EPs 150 mm; betonová mazanina 30 mm + kari síť; nopová fólie odvětrávané izolace proti vysokému radonovému zatížení; stabilizovaný podklad; terén
 4. skladba střechy: extenzivní vegetační vrstva; substrát; ochranná geotextilie; nopová fólie, EPDM kaučuková membrána; PPs 400 mm; parozábrana a pojistná hydroizolace; záklop – modřínová prkna; nosná dřevěná konstrukce; minerální izolace 50 mm; podhled
 5. skladba stěny: gabionová stěna; větraná mezera 50 mm; difuzní dřevovláknitá deska; tepelná izolace ve dřevěném roštu 80 mm; ocelová nosná konstrukce + dřevěný rošt 160 mm vyplněný minerální vatou; parobrzda osB; tepelná izolace ve dřevěném roštu 80 mm; opláštění sádrovláknitou deskou
 6. skladba stěny: terén; zásyp výkopu opatřený drenáží; opěrná zeď 600 mm; revizní mezera 600 mm; tepelná izolace 200 mm; železobetonová nosná stěna 200 mm; tepelná izolace ve dřevěném roštu 80 mm; opláštění sádrovláknitou deskou

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*