Zajímavé stavby

Dosažitelné bydlení v pasivním standardu

Bytový dům Zelená Libuš architekti navrhli s ambicí vytvořit místo, které propojuje bydlení na úrovni vyššího standardu a přece dosažitelné, v příjemném prostředí s dotekem přírody. Jeho architektura může připomínat okolní paneláky, ale zážitek z návštěvy je od počátku zcela jiný. Dům byl vybudován jako pasivní, měrná spotřeba tepla na vytápění je 13 kWh/m2.rok.

Obytná část stavby vyrůstá z podnože částečně vystupující hmoty podzemních garáží a předsazeného parteru se zelenou střechou. Soklová část je od obytné oddělena pohledovým betonem, gabionovými stěnami, popínavou zelení a tmavými odstíny omítky. Zaujme vyváženost proporcí, kompozice střešních teras i propojení západní fasády domu a předsazeného parteru. U východní fasády se nacházejí předzahrádky, dětské hřiště a komunitní zahrada.

„Osmipodlažní dům nabízí kromě 66 bytů i 600 metrů čtverečních pro retail v parteru. Kladli jsme důraz na maximalizaci ploch obytných místností. Výsledné řešení umožňuje propojením několika menších bytů vytvořit domov i pro vícečlennou rodinu,“ říká Tomáš Filgas, hlavní architekt projektu, a dodává: „Při stavbě jsme využili udržitelné materiály a technologie včetně řízeného větrání a rekuperace tepla. Vnitřní systém zajišťuje zdravé prostředí a stará se také o energetické úspory i stabilní teplotu a vlhkost.“

Architektonické řešení

Dům má jednoduchou formu, jeho soklovou část tvoří hmota s komerční funkcí a částečně vystupující hmota podzemních garáží. Hlavní plocha fasád je z omítek ve světlých odstínech, tmavší odstíny byly použity jako doplňkové, za účelem tektonického členění domu. Velkorysá okna jsou pospojovaná „dřevěnými“ pásy do větších ploch.

Konstrukce a TZB

Spodní stavbu tvoří monolitická konstrukce (obvodové stěny, vnitřní skelet a základová deska), opatřená povlakovou hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů. Konstrukce jsou v 1. PP – 3. NP železobetonové monolitické se zděnými nenosnými svislými konstrukcemi. Ostatní nadzemní podlaží jsou ze zděných nosných a nenosných svislých konstrukcí. Stropy jsou monolitické železobetonové, schodiště z prefabrikovaných dílců.

Fasáda domu byla navržena v kombinaci kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvou omítkou a provětrávané fasády z minerální vlny s fasádním obkladem. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem. Střecha je plochá jednoplášťová, s hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů.

Byty jsou vybavené centrálním větráním s rekuperací tepla. Jako hlavní zdroj tepelné energie je horkovod s výměníkovou stanicí. Splašková a dešťová kanalizace byla řešena jako oddílná. Splaškové vody se odvádějí do šachty u hranice pozemku, odtud pak do kanalizace. Pro dešťové vody bylo vybudováno retenční zařízení s regulovaným odtokem do kanalizace. Pro optimální nakládání s dešťovou vodou je před hlavní retencí nádrž pro zálivku.

Likvidace dešťových vod byla řešena pomocí retence s regulovaným odtokem do dešťové kanalizace.

Základní údaje o stavbě
Investor: Rezidence Měcholupy s.r.o.
Architektonické a stavební řešení: Tomáš Filgas, Martin Studnička
Konstrukční řešení: Stacube s.r.o., Ing. Jakub Moravec
Generální projektant: MS architekti s.r.o. – Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Tomáš Filgas, Alexandr Verner; vedoucí projektu Ing. Milan Veselý, Jan Sierocinski-Vanek

Hana Vinšová

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*