Technologie, Zajímavé stavby

Dřevostavba ve střeše má výhled do zahrady

Dům stojí dva kilometry od brněnské přehrady ve vesnici s liniovou zástavbou a s dramatickou morfologií terénu. Tyto dva aspekty byly hlavními principy návrhu, za domem se totiž zvedá prudký svah. Autoři rekonstrukce odstranili střešní rovinu směrem do zahrady, místo ní navrhli nový objem pro ložnici a dva dětské pokoje s vykonzolovanou prosklenou galerií.

Původní dům měl dva trakty na půdorysu písmene L a přístavbu ve dvoře. Delší uliční trakt byl rozdělen na obytnou část se třemi místnostmi a průjezdnou stodolu. Svými štíty navazuje na sousední objekty, za domem se zvedá svah s převýšením 13 metrů. Dřevo ve stropech a krovech bylo napadené škůdci, omítky potrhané. Chyběly veškeré izolace včetně spodních izolací proti vodě, nosné konstrukce přesto zůstaly suché.

Rekonstrukce rodinného domu v Rozdrojovicích
  • Autor: Ateliér ARCHANTI – Martin Daněk, Martin Doležel, Barbora Ponešová; spolupráce Anna Stachová
  • Statika: Jiří Strnad
  • Technika prostředí staveb: LDH s.r.o.
  • Průkaz energetické náročnosti pro dotace z programu Nová zelená úsporám: Therm-Consult – Zdeněk Janík 
  • Zahrada: Krajinka – Klára Stachová
  • Dodavatel: Jaroslav Galba

Tři základní principy rekonstrukce

Koncept projektu stál na třech klíčových krocích, které určily novou organizaci domu. „Přístavby a chlév ve dvoře jsme odstranili ve prospěch větší zahrady. Druhým krokem bylo vyčištění příčného křídla od příček a nepůvodní části stropu. Tímto způsobem se nám podařilo prostor částečně otevřít do krovu. Jako jediný v domě má výhodnou jižní orientaci a přímý přístup na zahradu. Nyní se tu nachází velkorysá kuchyně s jídelnou, propojená s obývacím pokojem. Ten vznikl spojením dvou původních místností v hlavním traktu, při štítové zdi má nově zbudované schodiště do podkroví. Třetím zásadním rozhodnutím bylo odstranění střešní roviny hlavního traktu směrem do zahrady,“ uvádí architekt Martin Daněk.

„Namísto ní je zde nový objem obsahující ložnici, dva dětské pokoje, koupelnu a šatnu. Tyto místnosti jsou zpřístupněny vykonzolovanou galerií s velkorysým prosklením do zahrady. Na toto prosklení navazují prosklené příčky do dětských pokojů a koupelny. Ve dvoře konzola galerie vytváří kryté zápraží po celé délce domu. Na tuto základní kostru organicky navazují další úpravy jako zbudování garáže a místnosti pro domácí práce v hospodářské části. Nad nimi jsou pracovny,“ dodává.

Dřevostavba nad starým domem

Dům není podsklepen, má jen mělké kamenné základy, protože podloží je skalnaté. Původní svislé konstrukce tvoří pálené i nepálené zdivo. Nové svislé konstrukce v 1. NP byly vybudovány z keramických tvarovek, přizdívky u zdí, které sousedí s vedlejším objektem či terénem, z izolačních tvarovek Multipor. Obvodové stěny jsou zatepleny minerální vlnou.

Proti původním předpokladům bylo nutné provést většinu stropních konstrukcí z nových dřevěných trámů, také krov potřeboval kompletní konstrukci – tradiční konstrukční systém a pozice prvků však zůstaly zachovány. Nový objem galerie je vykonzolován na systému ocelových nosníků. Realizován byl jako dřevostavba s větranou fasádou. Plochá střecha této nástavby je vegetační.

„Ve 2. NP jsme vybudovali nové stropní konstrukce – odstranili jsme rákosový podhled, suť a půdovky, nad upraveným stropem je nová ocelová konstrukce z válcovaných nosníků. Nosníky s přesahem ve střední časti propojují příčníky, na které jsou uchyceny dřevěné trámy. Skladba podlah je z OSB desek a izolace. Na této platformě byl vybudován skelet z dřevěných sloupků o osové vzdálenosti 625 mm., jeho prostorovou tuhost zajišťuje plnostěnné opláštění z OSB desek. V místech, kde objem skeletu vystupuje nad střešní rovinu, byl opatřen vnitřní tepelnou izolací z minerální vlny, hydroizolací a provětrávanou fasádou z modřínových latí,“ upřesňuje Martin Daněk.

Podobně jako stropní konstrukce nad 1. NP autoři projektu řešili také zastřešení dřevostavby, ocelové nosníky tu nahradily nosníky dřevěné. Na vodorovné konstrukci pak byla realizována úsporná vegetační střecha. Vnitřní úpravy stěn, střešních a stropních podhledů jsou ze sádrokartonu. Nosný rošt se kotvil na OSB desky s dodržením modulu celé dřevostavby (625 mm). Opláštění roštu je z desek Knauf White tl. 12,5 mm.

Řešení TZB

Zdrojem tepla je v domě plynový kondenzační kotel vybavený hydraulickými a regulačními prvky, které umožňují napojení okruhů pro radiátory, pro podlahové vytápění a zásobníku teplé vody. Do topného systému je vřazena expanzní nádoba o objemu 18 litrů.

Pro regulaci vytápění se využívá ekvitermní regulace, která je součástí kotle. Je propojena s čidlem venkovní teploty na severní fasádě domu. Ohřev teplé vody probíhá v zásobníkovém ohřívači TV o objemu 120 litrů, který je součástí sestavy s kotlem.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*