Tip redakce, Zajímavé stavby

Kostel slouží také jako komunitní centrum

Slavnostní otevření a vysvěcení kostela proběhlo v listopadu 2020. Praha tak po deseti letech získala novou sakrální budovu, čtvrť Praha 5 dokonce po bezmála osmdesáti letech

Letos v únoru dokončil Metrostav monumentální světlík se zlatým orámováním, poslední součást kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově.

Kostel má zateplenou fasádu, podlahové vytápění, tepelné čerpadlo s hlubinnými vrty i výtah. Splňuje tak technologické a ekologické požadavky, jaké se dnes kladou na rezidenční či komerční výstavbu. Jeho součástí je komunitní centrum s klubovnami, společenský sál a kavárna. Objekt zhotovila divize 9 Metrostavu pod vedením Josefa Majera.

Duchovním otcem projektu je farář Josef Ptáček. Vzpomíná: „Již první bohoslužby a ohlasy potvrdily, že kostel bude pro naši farnost důležitým místem pro setkání s Bohem i mezi sebou navzájem. Má příjemný interiér, nachází se tu zázemí pro maminky s dětmi, mládež, rodiny a seniory.“

Návrh architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause kombinuje moderní přístupy a technologie s tradičními prvky. Půdorys ve tvaru kříže obklopuje příčnou loď, nad ní se vznáší zlatý prstenec, který do chrámu přináší světlo. Komunitní centrum v polozapuštěném a z jihu prosvětleném suterénu je propojeno s úrovní terénu i chrámové lodi, kavárna navazuje na park a hřiště. Zázemí farnosti s recepcí se nachází v suterénu mezi sálem a klubovnami komunitního centra.

Kostel po dokončení

Hlavním prostorem je chrámová loď

Dispoziční řešení vychází z umístění prostoru kostela ve zvýšeném přízemí. Schodištěm ve věži a výtahem jsou s přízemím propojeny ostatní úrovně – suterén i 2. NP, kde se nachází kůr, varhany a místnost pro hudebníky.

Stavba se skládá ze tří částí: hlavním prostorem je chrámová loď se sakristií. Bezbariérový vstup do kostela je umožněn ze severu. Schodiště na kůr se zázemím hudebníků se nachází v kostelní věži. Schody pokračují až ke zvonu a hodinám nebo naopak dolů do komunitního centra v polozapuštěném suterénu. Spojení do komunitního centra je možné i výtahem. Součástí centra jsou klubovny, společenský sál, příslušenství a kancelář farnosti. V suterénu se nachází technické zázemí s tepelným čerpadlem, elektrokotlem a jednotkami vzduchotechniky.

Autorem liturgických prvků v kněžišti je Stanislav Kolíbal

Energeticky úsporná stavba

„Stavba je plná technických zajímavostí. Například kapli tvoří konstrukce ze svařovaných hliníkových pásů, která váží téměř deset tun. Aby měl interiér dobrou akustiku, jsou na zdech speciální desky pohlcující zvuk. Také bych rád zmínil tepelné čerpadlo typu země-voda, které zahrnuje sedm vrtů o hloubce 110 metrů,“ uvádí Dalibor Andrlík, stavbyvedoucí z Metrostavu.

Objekt byl založen na železobetonové desce po obvodu podepřené pasy vyrovnávající výškový rozdíl. Vzhledem k požadavkům na nadstandardní životnost stavby a hydroizolační bezpečnost 1. PP bylo zvoleno řešení s hydroizolačním souvrstvím schopné odolávat tlakové vodě na bázi dvou asfaltových pásů, které se plnoplošně svařovaly s vystřídanými spárami na penetrovaném podkladu. Celý kostel je navíc jištěn drenážní chodbou a drenážním systémem.

Nosné konstrukce jsou převážně železobetonové monolitické, zalamovaná stěna uzavírající kůr je zděná, ve svislé spáře kotvená k železobetonu nerezovými stěnovými sponami nebo zmonolitněním.

Hydroizolační funkci střechy předloženého schodiště a průběžné drenážní šachty má jejich konstrukce z vodostavebního betonu. Střecha kostela je kryta asfaltovými pasy, které jsou chráněny geotextilií s XPS deskami a přitíženy kačírkem. Obvodová část je zvýrazněna bílými betonovými deskami. Voda je svedena nerezovým potrubím skrytým v železobetonových stěnách. Snížená střecha nad sakristií a kavárnou je řešena jako „zelená“.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov
Místo: Grussova, 152 00 Praha 5 -Barrandov
Stavebník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy
Projektant: Atelier Žiška s.r.o. – Ing. arch. Jakub Žiška, Ing. arch. Pavel Šmelhaus
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 9; Josef Majer, Ing. Dalibor Andrlík, Ing. Petr Jeřábek, MBA
Zastavěná plocha kostela: 752 m2
Obestavěný prostor: 11 450 m3 (z toho předložené schodiště 270 m3 a průběžná drenážní šachta 430 m3)
Doba výstavby: listopad 2018 – únor 2021
Cena: 115 milionů korun

Náklady na stavbu včetně varhan činí 200 milionů korun (včetně DPH). Arcibiskupství pražské přispělo 40 miliony korun, ve farnosti se podařilo vybrat 160 milionů korun.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*