Tip redakce, Zajímavé stavby

Kulturní památka čeká na znovuoživení

Přes 400 let stará budova boskovického pivovaru má za sebou dlouhou historii. Vystřídalo se v něm několik majitelů, za komunismu byl znárodněn, vrácen v restituci, fungoval jako sklad a v současné době je na prodej.

V Jihomoravském kraji v okrese Blansko leží město Boskovice. Původně trhová osada má nyní 12 000 obyvatel a pyšní se boskovickým hradem, zámkem, synagogou a i pivovarem z roku 1674. Ten se nachází na okraji města, na východ od hradu.

Původně šlo jen o malý měšťanský pivovar, ale během let došlo k jeho rozšíření. Najdeme zde barokní klenuté sklepy i renesanční prvky. Během let fungování pivovaru se zde vystřídalo několik majitelů. Od pánů ze Zástřizl, přes Dietrichsteiny až k rodině Mensdorff-Pouilly. Tato šlechtická rodina zde vařila pivo ještě v první polovině 20. století. Malý pivovar za rok vyprodukoval na dvanáct tisíc hektolitrů piva. Vařilo se zde pivo sedmistupňové, desítka, jedenáctka a v zimě i dvanáctka.

Součástí objektu byla varna, štoky, spilka a rovněž dvůr s lednicí a pivovarskou restaurací. Roku 1948 pivovar znárodnili komunisté. Krátce poté, v letech 1948–1951, fungoval v rámci podniku Středomoravské pivovary n.p. a o čtyři roky později byl jeho provoz ukončen. Následně sloužil jako sklad hraček a zeleniny. Rodina Mensdorff-Pouilly ho získala v 90. letech zpět v restituci, ale prodala ho soukromému vlastníkovi Josefu Hlaváčkovi. Ten je jeho současným majitelem.

Neutěšený stav

Dnes je využíván jako sklad a je v neutěšeném stavu. Má však nesporně estetickou hodnotu a je ukázkou venkovského stavitelství. Díky němu si můžeme udělat představu o stavitelství v jednotlivých historických obdobích a také o české historii pivovarnictví.

Pivovaru, který je kulturně historickou památkou, si dlouhá léta nikdo nevšímal. Bylo to způsobeno jeho znárodněním, restitucí a současným soukromým majitelem. Ten s pivovarem neměl žádné plány a budova upadla v zapomnění. Zastupitelé objekt označili za technickou památku a po podrobném prozkoumání byl roku 2018 ministerstvem kultury prohlášen také za památku kulturní. Památkáři vyzdvihli jeho mimořádnou urbanistickou hodnotu. Dle jejich slov je ochrana pivovaru pro Boskovice velmi důležitá. Technické vybavení se nedochovalo, ale je dochována řada cenných detailů. Jde například o kamenné ostění oken sladovny s iniciálami a heraldickými znameními Morkovských ze Zástřizl z roku 1674.

Dominanta Boskovic

„Objekt pivovaru je jednou z nejvýraznějších staveb ve východní části Boskovic, kde je významným urbanistickým prvkem zástavby. Z tohoto důvodu má pivovar se sladovnou a suterénní lednicí zcela mimořádnou urbanistickou hodnotu a současně tak vzniká možnost k propojení předměstí (s mlýnem a pivovarem) s historickou částí Boskovic, které je chráněno jako městská památková zóna,“ píše se v prohlášení ministerstva kultury.

A tak byl Boskovický pivovar pro své architektonické, stavebně-typologické, urbanistické a historické hodnoty v září 2018 prohlášen historickou památkou. Boskovický pivovar je nyní k prodeji a má obrovský podnikatelský potenciál. Celková plocha pozemku, na kterém se nachází, činí 2208 m2. „Bývalý pivovar má ambice pro mnoho podnikatelských záměrů. Můžete zde vybudovat školící centrum, wellness, restauraci i ubytování.“

Také si přečtěte: Konverze pivovaru a obnova hradu Rychmburk

Budovy jsou zaměřeny

Z roku 1932 se díky staviteli Františku Wernerovi zachovalo zaměření jednotlivých budov. Najdeme zde varnu s vysokým cihlovým komínem, jednopatrovou správní obytnou budovu se strojovnou a skladištěm s valenými klenbami. K varně přiléhají dvě sladovny se zaklenutými humny a pivovarská věž s charakteristickým komínem s plechovým otočným nástavcem. Součástí je rovněž rozlehlý suterén sloužící jako lahvovna. V čele stojí budova bývalého hostince, který byl výrazně novodobě přestavěn. Nyní slouží jako obytný dům. Má obdélný půdorys s hladkými fasádami krytými polovalbovou střechou.

V prvním podlaží se nachází prostor, který přímo vybízí k vybudování stylové restaurace. Je zde dostatek místa pro kuchyň i velký sál, který se může stát například školícím střediskem. Z další místnosti v prvním patře se může stát reprezentativní zasedací místnost pro celou firmu, příjemný lobby bar nebo wellness centrum.

Záleží jen na vizi nového majitele. Ve druhém patře je prostor vhodný například pro zřízení příjemných pokojů pro hosty. Každý zde najde dostatek soukromí. Hodnotná střecha je nyní v kritickém stavu, stejně tak stropní konstrukce v půdním prostoru.

Jedinečný je zde však trámový krov, který je díky převýšené střeše krásně viditelný. Nemovitost dále disponuje velmi rozlehlým suterénem s klenutými stropy. Sklepení je nyní částečně navlhlé, ale hodnotné barokní klenby jsou viditelné na první pohled. Neopomenutelný je také venkovní prostor.

K budově patří pozemek o velikosti 414 m2 a přímo vybízí k vybudování útulné terasy. Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Objekt je navíc připojen na dostupné inženýrské sítě, jako jsou silové vedení nízkého napětí, vodovod, plynovod, kanalizace a sdělovací vedení. Výhodou areálu je také přístupnost z veřejné komunikace.

Navrátí se pivo?

Není vyloučeno, že budoucí majitel zde bude chtít obnovit výrobu piva. Od počátku milénia v Čechách totiž nové pivovary rostou jako houby po dešti. Nyní jich je v provozu kolem 480 a každý rok přibude 50 dalších. V Jihomoravském kraji v současnosti působí téměř 60 pivovarů. Na Boskovicku najdeme ale jen dva. Jeden v Černé Hoře a druhý ve Vískách. Boskovický pivovar by tedy v okolí neměl mít velkou konkurenci. Pokud se nový majitel rozhodne obnovit původní tradici vaření piva, mohou pro něj být vhodnými náměty například rekonstrukce památkově chráněných pivovarských areálů v Kostelci nad Černými lesy nebo v Lobči.

Pivovarů je víc než sládků
Ing. Svatopluk Zídek, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI:

V České republice už existuje tolik pivovarů, jako bývalo kolem roku 1930. Po době „pivovarského temna“, kdy v druhé polovině 20. století u nás pivovarská kultura hynula, přišel zlom a od počátku milénia počty pivovarů stále rostou. Na přelomu roku 2018 a 2019 došlo k zajímavé historické paralele. Počet minipivovarů dosáhl 390. Malý průmyslový pivovar vyrobí 25 – 30 hl piva v jedné várce. Kvalitním sudovým nebo lahvovým pivem můžete spolehlivě zásobit síť restaurací, obchodů, menší město nebo region. Tuzemští spotřebitelé čím dál více navštěvují regionální pivovary rodinného typu. Testování regionálních piv se začíná stávat i zajímavou turistickou atrakcí. Malé pivovary výborně doplňují trh velkých hráčů a nabízejí chuťově rozmanitá piva, často spojená s lokálním příběhem a vazbou na místní region. Celková pozitivní čísla rozmachu malého pivovarského podnikání ale nekorespondují s počtem absolventů oboru sladovník-pivovarník, což možná ještě větší rozvoj omezuje.

V našem seriálu „Industriální stopy“, který publikujeme v časopise STAVITEL již šestým rokem, jsme představili řadu zachráněných historických industriálních staveb. Návrat výroby a života do opuštěných provozů, je nejlepší záchranou industriální památky pro současnost. Ve všech prezentovaných případech se jednalo i o příklady ekonomicky úspěšného podnikání. Byla to čísla Stavitele 08/14 pivovar Chalupník v Perštejně, 11/14 a 2/15 pivovar U orloje v Žatci, 05/15 Černokostelecký pivovar, 01/16 pivovar Cvikov, 09/16 Expozice i pivovarnictví ve Znojmě, 03/17 pivovar Únětice, 06/17 pivovar Záhlinice, 11/18 pivovar Kynšperk a 06/19 pivovar Novosad a syn v Harrachově. V tomto čísle představujeme pivovar v Boskovicích, který byl prohlášen za kulturní památku, ale na oživení čeká.

Hana Ožvoldíková, agentura Partner

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*