Tip redakce, Zajímavé stavby

Nová poezie starých dvorků

Dřevostavbu ve Vysokém Mýtě z ulice neuvidíte, přestože je vysoká skoro 12 metrů a opláštěná hliníkem. Skrývá se totiž v zadní části dvorku ve vnitrobloku mezi kostelem svatého Vavřince a Litomyšlskou bránou. Reflexní fasáda z hliníku pestrý svět dvorků odráží, se svým okolím je v určitém kontrastu, ale nepovyšuje se. Spíš vytváří další díl skládačky, která se v čase mění.

„Dvorek vymezují zdi sousedních objektů, vše je tu natěsno. Proto jsme dali přístavbě tvar věže s minimálním půdorysem a natlačili ji na samou hranici, do severní části pozemku. Dvůr tak zůstal vzdušný, stavba v této pozici nestíní okolní domy,“ uvádí architekt Martin Prokš. Jeho kolega Marek Přikryl ho doplňuje: „Tvar stavby jsme odvodili z prostředí zadních dvorků, svou siluetou zároveň přispívá k dotvoření charakteru místa. Interiér ze dřeva vytváří určitý kontrast k plechové fasádě. Z důvodu omezeného přístupu na staveniště, proveditelnosti a rychlosti výstavby jsme zvolili lehký dřevěný skelet s trámovými stropy.“

Přístavba kanceláří byla navržena jako dvoupodlažní objekt s podkrovím a asymetrickou sedlovou střechou. V každém patře má jen jednu místnost, její půdorys je totiž 6,25 x 4,9 metru. Provozně je propojena s přilehlým domem, umístěna byla podél hranic pozemku, kde navazuje další zástavba s přízemními objekty.

Její konstrukční řešení zohledňuje zejména požadavky na dispozice, architektonické ztvárnění a požárně bezpečnostní řešení.

Nosné kontrukce

Nosné konstrukce přístavby tvoří soustava oboustranně opláštěných, dřevěných stěn z KVH sloupků. Stropní konstrukci tvoří trámy, konstrukci asymetrické sedlové střechy krov vlašské soustavy. Objekt je založen na železobetonových pasech.

Fasáda a okna

„Úvahy o materiálu fasády nakonec vedly k přírodnímu hliníku z několika důvodů. Z hlediska požárního bylo nutné vybrat nehořlavý materiál, aby fasády nezasahovaly požárně nebezpečným prostorem na sousední pozemky. Požární důvody ovlivnily také umístění oken. Dále, v souladu s celkovou koncepcí suché výstavby nadzemní části, měla být fasáda skládaná, respektive montovaná. Materiál měl být zároveň použitelný jako střešní krytina pro jednotný výraz domu. Nakonec rozhodlo hledisko architektonické – volbou reflexního, plechového pláště dům odráží živý svět okolo sebe a mění se v průběhu dne. Toho dosáhne nejlépe hliník ve své přírodní podobě, bez povrchových úprav. Falcovaný plech zároveň vytváří na fasádě vertikální členění podporující tvar věže,“ upřesňuje architekt Přikryl.

Na nosnou konstrukci byl upevněn rošt, tvořící provětrávanou vzduchovou mezeru. Na rošt se upevnilo celoplošné bednění z OSB desek, na které je upevněn falcovaný hliníkový plech ze systému Prefa Prefalz. Okna jsou hliníková s tepelně izolačním trojsklem. Okenní sestavy mají fixní a otevíravou část. Součástí oken je vnější stínění žaluziemi. Ve 3. NP byl osazen větrací otvor s plným panelem.

Obvodová stěna s provětrávanou fasádou:
▪ falcovaná fasáda z přírodního hliníku
▪celoplošné podbití z OSB desek, tl. 22 mm
▪ lať 40/60/provětrávaná mezera 60 mm
▪ systémová skladba s certifikovanou požární odolností REI 45
▪ DHF deska difuzně otevřená, tl. 15 mm
▪ nosná konstrukce z KVH profilů 60/200 mm
▪ tepelná izolace skelná vata 2×100 mm
▪ OSB III, 18 mm, s celoplošně lepenými spoji
▪ SDK protipožární deska, tl. 12,5 mm

Varianta v 1. NP:
▪ instalační předstěna 40 mm, lať 40/60
▪ pohledová vrstva z překližky tl. 15 mm (v 2. a 3. NP je výmalba)

Z průběhu stavby

Sloupková konstrukce byla uložena na podkladní liniové pražce z fošen. Horní úroveň stěnových konstrukcí v rovině stropu byla rovněž ztužena horizontálně orientovanými fošnami. Na tuto úroveň se pak pokládaly stropní profily. Všechny stěnové panely jsou provázány a zavětrovány do tuhého prostorového konstrukčního celku. Stropy jsou trámové s jednoduchým záklopem. Trámy byly vloženy do obvodových profilů, které tvoří ztužující věnec.

Střechu tvoří soustava vlašských krokví uložených na štítové stěny přístavby. Základní profily jsou z fošen 100/240 mm v rozteči 625 mm. Střešní rošt byl uložen na stěnové dílce, ve své rovině je zavětrován záklopem a podbitím. V místech otvorů jsou podél ostění sloupky zdvojeny, do nadpraží se vkládaly překladové nosníky. V parapetní části byl vložen horizontální prvek, do kterého se kotvily zkrácené sloupky. V místech koncentrovaného zatížení je více svislých sloupků, v čelní fasádě v nejnižším podlaží je dvojité věšadlo. V nosných prvcích sloupkové konstrukce nejsou prostupy ani větší otvory.

Spoje dřevěných konstrukcí byly navrženy s ocelovými spojovacími prostředky. Spojování stěn nad sebou bylo provedeno vrutováním s prolepením a ocelovými úhelníky.

Základní údaje o stavbě
Investor: MDS projekt
Autor: Prokš Přikryl architekti – Martin Prokš, Marek Přikryl; spolupráce na studii Lucie R. Dřevíkovská
Statika: František Denk
Dodavatel dřevostavby: Tesaři Osík
Dodavatel fasády a střechy: klempířství Milan Halamka
Okna: Alurey
Zastavěná plocha přístavby: 30,62 m2

FOTOGALERIE:

-vis-
Foto: Tomáš Rasl

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*