Tip redakce, Zajímavé stavby

Od telefonů a telegrafů k polyfunkčnímu domu

Polyfunkční dům Telegraph v Olomouci vznikl přestavbou industriálního objektu na výrobu telefonů a telegrafů ze začátku 20. století. Záměrem investora bylo rozsvítit nevyužívaný spící objekt a udělat z něj živoucí místo. Nová náplň domu sestává z výstavního prostoru (galerie) v přízemí, coworku v druhém podlaží a kavárny s venkovním atriem, s kinem a ateliérem hostujícího umělce ve třetím podlaží. Na střeše původní skeletové stavby přibyla nástavba bytu milovníka umění se střešní terasou.

Stavebně jde o celkovou rekonstrukci jednoho objektu včetně malého nádvoří a předprostoru na ulici s parkováním pro kola a pohotovostní stání návštěvníků. Tento mix funkcí je svázán jedním provozovatelem, provozy jsou vertikálně propojeny a fungují jako celek. Investor je vášnivým sběratelem umění, tento fakt je v objektu přítomen uměleckými díly v každém podlaží, na schodišti, na fasádách i na ulici ve veřejném prostoru. Vznikají zde pravidelně i díla určená výhradně pro budovu Telegraphu.

Původní záměr jednoho neděleného prostoru coworku se v průběhu realizace vyvinul do kombinace volného neděleného prostoru s pěti samostatnými kancelářemi.

Zasazení do industrálu

Koncept volné kancelářské krajiny je zasazen do surového industriálního prostoru. Z původního zůstal otryskaný betonový strop se stopami původního užívání a subtilní tovární okna. Vše ostatní je nové. Cowork zabírá celé podlaží. Dělící stěny jsou jen skleněné, doplněné místy o jemné průsvitné závěsy. Díky tomu je v prostorách dostatek světla a v průběhu dne se mění atmosféra při putování slunce.

Původní tovární prostředí se stalo inspirací pro design nábytku. Navazuje na estetiku ponků, plechových skříněk a prostředí strojů. Jak jednoduchým tvarováním, tak ikonickou barevností – zde světlou zelenou barvou původních soustruhů. Atmosféra průmyslu není doslovně citovaná. Odlišuje se detaily, barevností a vrstevnatostí prostředí. Celý interiér je sjednocen vrstvou liniového osvětlení, které jde napříč všemi prostory a podporuje jednotu interiéru.

Díky adaptaci budovy se z industriálního prostředí stalo postindustriální. Interiér až pietně památkově respektuje původní stavbu, která je očištěná na kost. Doplněná je nezbytně nutným dělením kanceláří, zasedací místností a odpočinkovou zónou. Vše maximálně transparentní, v kombinaci s jemnými závěsy, někde průsvitné, místy průhledné. V interiéru jsou použity rámy továrních oken, které jsou zároveň na fasádě.

Výměry objektu:
Cowork bez únikového schodiště a bez balkonku: 380 m2
Kino: 60 m2
Kavárna: 98 m2
Atrium: 35 m2

Akustická pohoda

Specifikem prostředí je samotný fakt rekonstrukce, tj. limitů budovy, např skryté vzduchotechniky v souvrství podlahy. Zásadní pro kvalitu vnitřního prostředí je akustická pohoda. Prostor je členěn vestavbami samostatných kanceláří, které vytváří z volně plynoucího prostoru zálivy. Akustický labyrint je doplněný telefonními budkami, hovornami v podobě vlakových kupé a plochami z filce.

Zásadní novou vrstvou je interiérová zeleň. Skupiny pralesních rostlin vytváří zelené levitují mraky.

Kvalita prostředí

Inovativní je komplexní kvalita prostředí. Lidé v coworku mají kompletní zázemí. Ne pouze ve smyslu kuchyňky a balkonu, ale zejména v přesahu přímého napojení na kavárnu, kino, schodištěm přístupný dvorek a galerii. To vše nadohled hlavního vlakového nádraží.

Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek, studio Ječmen

Telegraph, nový polyfunkční dům v Olomoucí
Prezentaci zajímavých konverzí industriální architektury se v časopise STAVITEL věnujeme již osmým rokem. Je možno bez přehánění konstatovat, že z více než 80 příkladů konverzí industriálních staveb, které byly v seriálu Industriální stopy prezentovány, patří konverze industriálního objektu na výrobu telefonů a telegrafů ze začátku 20. století k nejzdařilejším. Budova coworkingového centra Telegraph Hub si zachovala genius loci, jehož esencí je funkčnost.

Stejně důležitá jako záchrana objektu je zajištění programu jeho následného využití. To se investorovi a majiteli Telegraphu JUDr. Robertu Runtákovi, který měl jasný záměr, jak objekt využít ve spolupráci s projektanty studia Ječmen v čele s Ing. arch. MgA. Lukášem Blažkem, podařilo. V budově Telegraphu vedle sebe naleznete nekomerční galerii současného umění (Telegraph Gallery) v čele s uměleckým šéfem galerie Mgr. Janem Kudrnou, rezidenční umělecký ateliér, coworkingový prostor (Telegraph Hub), moderní kavárnu (Telegraph Cafe), workshopové místnosti a specifický prostor Telegraph Lounge. To vše nadohled hlavního vlakového nádraží v Olomouci ležícího na nejvytíženější vlakové trati v Česku je živé a poutavé místo nejen pro Olomoučany, ale pro mnohem širší okruh lidí. Rozhodně můžeme široké veřejnosti návštěvu Telelgraphu doporučit a jeho provozovatelům popřát hodně úspěchů.

Ing. Svatopluk Zídek Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*