Technologie, Zajímavé stavby

Ostrovní systém u mlýna ve zbyslavicích

U historického větrného mlýna, který prošel rekonstrukcí, vznikla přístavba obytného domu. Celý objekt je nyní hybridním ostrovním systémem – má samostatný zdroj vody, fotovoltaiku, která pokrývá spotřebu elektrické energie mimo špičkové časy, a solární panely pro ohřev vody. Část dešťové vody se jímá do retenční nádrže. Svým kompaktním provedením ve štípaném šindeli se stavba odkazuje na dřevo, jež tvořilo základ již zmizelých staveb.

Původní větrný mlýn byl staticky a stavebně sanován, poškozené prvky, jako například stropy a krov, se vyměňovaly nebo doplnily. V patrech jsou nyní obytné prostory s novými schodišti. Později se investor rozhodl zbourat novodobou a nefunkční přístavbu, z níž zůstal zachován pouze sklep. Na jejím místě nyní stojí nový obytný dům se sedlovými střechami.

Toto rozhodnutí vzešlo také díky již zmizelé historické stopě, u mlýna totiž původně stála budova, v níž jeho majitelé bydleli. Autoři projektu novostavbu řešili v souladu s dnešními požadavky na bydlení. Přesto zvolili tradiční formu blízkou venkovským stavením, navíc se rozhodli, že fasády a střechu pokryjí štípaným šindelem.

Základní údaje o stavbě
  • Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. – Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Lenka Měchurová, Ing. Pavel Nitra
  • Realizace: Jaromír Weiss – WEISS INTERIER – stavební práce; Roman Myslikovjan – zámečnické prvky; Vaculík topení s.r.o. – elektro topení; Vladimír Hlobil – dodávka tesařských konstrukcí a šindele s klempířskými prvky; Roman Chovanec – stolařství – okna a dveře; Voda-Plyn-Topení Milan Svačina – zdravotechnika; Pavel Bajgar – elektroinstalace; Střechy Majer s.r.o. – klempířské prvky; Purstav Izolace s.r.o. – PUR izolace; KAHIM stavby s.r.o. – EPDM krytina; Style Floor Products s.r.o. – interiér; Flode premium design floors s.r.o. – interiér; Studio 4DECO s.r.o. – interiér; Tesařství Šeděnka – tesařské konstrukce; Robert Kupčík Interiéry – nábytek
  • Obestavěný prostor přístavby: 820 m3
  • Zastavěná plocha přístavby: 157 m2

Šindele na fasádě a na střeše

„Půdorysem nezvyklá hvězdicová podoba novostavby svou velikostí neohrožuje dominantu bílé válcové hmoty kamenného mlýna. Nenarušuje ani pohledové osy, které k němu směřují. Respektovali jsme izolovanou a osamocenou polohu historické stavby a vytvořili samostatný ostrovní systém. Mezi výběžky přístavby jsme navrhli soukromé prostory, částečně kryté před větrem a pohledy zvenčí. Dům přitom komunikuje s okolím a otevírá se do zahrady a do zeleně,“ říká architekt David Kotek.

„Zapojením vnitřních prostor původního mlýna do celkového obytného a uživatelského prostoru umožňuje měnit pocit z bydlení – moderního, čistého, úsporného s jednoduchými materiály i tradičního pocitu z masivních omítaných zdí a bytelné historické stavby,“ dodává.

Dům byl realizován jako zděná přízemní stavba na monolitických základech a patkách s použitím tvárnic ztraceného bednění. Ponechaný suterén se sanoval a nově zastropil. Nosné konstrukce tvoří kombinace zděného keramického zdiva s železobetonovými věnci s částečnou nosnou ocelovou rámovou konstrukcí. Doplňují ji dřevěné fošnové stropy spřažené s konstrukcí jednoduchého sedlového krovu.

U obvodových konstrukcí a u podlahy byly použity tepelné izolace na bázi EPS – PUR a minerální vaty, doplněné hydroizolačními vrstvami. Fasáda má provětrávanou konstrukci s vnějším obkladem štípaným modřínovým šindelem. Sedlové střechy mají vícevrstvé provětrávané skladby s krytinou opět tvořenou štípaným modřínovým šindelem. Výplně fasádních otvorů tvoří dřevohliníková okna a dveře s tepelně izolačním sklem, některé fasádní prvky lemují antracitové plechy.

Vnitřní povrchy jsou v jednoduché kombinaci obkladových desek z překližky a betonové hlazené podlahy s vytápěním. Atypické jsou pouze sociální a mokré provozy se stěrkovými vrstvami.

Hybridní ostrovní systém
  • Objekt má samostatný zdroj vody
  • Ohřev TUV solárními panely
  • FVE zdroj pokrývá spotřebu elektrické energie mimo špičkové časy
  • Část dešťových vod je vsakována, část jímána do retenční nádrže s vsakem přebytků

V rámci šetrného přístupu k ekologii stavby i jejímu provádění byly použity materiály z odstraněného objektu. Na realizaci se podílely místní firmy s krátkou dojezdovou vzdáleností. Kamenné dlažby pocházejí z materiálu vytěženého na místě stavby.

Vlastní voda i energie

Objekt má novodobou vrtanou studnu a původní kamennou studnu, dále síť dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsakem dešťových vod. Splašková kanalizace je přes septik svedena do dvoustupňové kořenové čističky. Dům vytápí vlastní fotovoltaická elektrárna s doplňkovými solárními panely pro TUV. Vyjma elektrické energie je stavba v zásadě soběstačná a snaží se šetrně zacházet s vodami dešťovými i splaškovými.


Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*