Zajímavé stavby

Předsazená fasáda stíní nové učebny

Vzhledem k minimalizaci viditelných spojů působí fasáda z lepených modřínových lamel čistě a uceleně

Součástí přístavby u základní školy v Mníšku pod Brdy jsou učebny a prostory pro školní družinu, dále také kulturně společenské prostory. V přízemí se nachází velký sál, místnosti mateřského centra, klubovny, cvičební sál a kavárna. Fasáda pavilonu je přátelská a otevřená díky velké ploše prosklení, které z vnější strany modelují šikmé modřínové lamely.

„Novostavbu jsme navrhli tak, aby nekonkurovala hlavní budově školy a korigovala měřítko vnitrobloku. Do prostoru jsme vložili jakýsi zahradní pavilon kompaktního tvaru se zakulacenými rohy,“ uvádí architekt Peter Sticzay-Gromski a dodává: „Různé profily lamel jsme na objektu umístili dle světových stran tak, abychom docílili co nejlepšího přirozeného stínění.“

Konstrukce předsazené fasády pavilonu je z šikmých lamel z lepeného dřeva bez povrchové úpravy. Lamely tvoří profily 80/100, 80/160 a 80/240 mm. V úrovni atiky objektu jsou lamely propojeny s profilem 320/80 mm. Lamely jsou vždy v úrovni stropů kotveny pomocí ocelových konzol. Konzoly se postupně od nejvyššího podlaží k nejnižšímu podlaží zkracují směrem k fasádě. Na konzolách jsou provedeny revizní ochozy z pororoštů.

Modřínové lepené lamelové dřevo je bez povrchové úpravy, křížení lamel bylo provedeno s mezerami pro lepší odtok vody

Křížení modřínových lamel bylo provedeno s mezerami pro lepší odtok vody. V úrovni atiky lamely kryje oplechovaný profil z lepeného dřeva. Ocelové konzoly, pororošty a ostatní ocelové součásti jsou žárově zinkovány.

Při vrtání otvorů do železobetonového skeletu pro kotvení ocelových konzol bylo použito více než čtyřicet speciálních diamantových jádrových vrtacích korunek.

Škola a blízké sídliště byly vybudované ve stylu sorely, pavilon se tak ocitl uprostřed tzv. socialistické zahrady

-vis-
Foto: Petr Kubín, Michal Antl, Peter Gromski

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*