Zajímavé stavby

Pro Jaguar a Volvo do Čestlic

Už v průběhu srpna by měl začít naplno fungovat nový autosalon značek Volvo a Jaguar Land Rover v pražských Čestlicích. Doslova na zelené louce jej během zhruba roku a půl postavil tým divizí 8 a 9 Josefa Majera, který mohl na této stavbě zužitkovat zkušenosti z podobné zakázky, kterou realizoval v pražské části Košíře.

„Zakázka v Čestlicích je několikanásobně větší než autosalon, který jsme stavěli v Košířích. Také dodávky speciální servisové techniky jsou objemnější,“ porovnává obě stavby vedoucí projektu Josef Majer. V Čestlicích, kde vznikly dvě výstavní haly a autoservis, museli stavbaři během realizace řešit celou řadu změn. I přesto se podařilo dodržet plánovaný harmonogram, a to i přes nepříznivou situaci v posledních měsících v souvislosti s koronavirovou pandemií. „Nouzový stav ani další omezení v posledních týdnech do průběhu stavby v podstatě nezasáhly. Snad kromě zpožděných dodávek z Itálie,“ říká vedoucí projektu. A připomíná, že nejnáročnější nejen v průběhu letošního jara bylo sladit dodávky investora s dodávkami stavby.

Na zelené louce

Vybudovat čestlický autosalon, u něhož stavbaři v současné době dokončují dodatečně požadované práce, nebylo ze stavebního hlediska nijak složité. Hlavní budova vyrostla do výšky 12 metrů, má obdélníkový půdorys o rozměrech 40 x 132 m. Vedlejší část, v níž se nachází technické zázemí, má podobu kvádru 53 x 5 m. Součástí areálu jsou i zpevněné plochy, komunikace a parkoviště.

Stavba byla provedena tzv. na zelené louce v blízkosti dálnice D1 směrem na Brno. „Na začátku nám práce komplikovaly specifické hydrogeologické a geologické poměry, ale tyto problémy se nám podařilo překonat. Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný skelet založený na základové desce podepřené piloty. Její hydroizolaci tvoří v exponovaných místech bílá vana, podpořená asfaltovými modifikovanými pásy s protiradonovou ochranou. Na fasádě jsou systémové fasádní panely Kingspan, v některých částech je zakrývá tahokov a lamely,“ upřesňuje Josef Majer a dodává: „Objekt je koncipován jako pojezdový pro osobní vozy ve všech úrovních stavby tak, aby zastavěná plocha co nejvíce naplňovala potřeby prodejců jak nových, tak i ojetých vozů.

Koncepce řešení

Velký důraz byl kladen na koncepci řešení, která musí odpovídat korporátním požadavkům na design. Každá automobilka má speciální požadavky, které je nutno do nejmenších detailů dodržet.

„Velmi složité bylo implementovat do stavby speciální servisní technologie, které se zčásti musely do objektu integrovat v každé fázi procesu. Nedílnou součástí realizace byly venkovní plochy parkovišť a samostatné řešení hospodaření s povrchovou vodou, která se shromažďuje v retenčních nádržích a poldrech. Na této stavbě musím mimo jiné pochválit velmi dobré vztahy se všemi účastníky. Zejména je třeba ocenit přístup investora, který je velmi konstruktivní,“ uzavírá Josef Majer.

Až stavbaři nový autosalon během prázdnin definitivně opustí, budou reprezentativní prostory čekat už jen na umístění nových vozidel předních světových automobilových značek.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*