Tip redakce, Zajímavé stavby

Rekonstrukce Budovy A v BB Centru: Zadáním byl vysoký komfort stavby

Budova A v BB Centru v pražské Michli prošla revitalizací. Na první pohled je tu největší změnou nová fasáda, kterou tvoří bílé alucobondové kazety. Předsazená skleněná fasáda na čelní straně objektu má zvýrazněné ocelové konstrukce, na střeše vznikla nová střešní zahrada s altánky, zelení a odpočinkovými zónami.

Autorem původního návrhu i rekonstrukce stavby je Atelier 8000. Čistota a jednoduchost dispozičního řešení byly zachovány stejně jako prosklený strop atria, díky němuž prostupuje celou budovou denní světlo. Ve druhém nadzemním podlaží vznikla nová terasa, v sedmém podlaží střešní zahrada. Stavba byla nově vybavena šesticí výtahů s inteligentním cílovým řízením.

Objekt byl vybudován v roce 2002, jeho půdorysný tvar písmene H vyrůstá z obdélníkové podnože. Z jižní strany ho před hlukem magistrály a rušné ulice chrání předsazená skleněná fasáda s přiznanou nosnou konstrukcí.

„V domě vyznačujícím se nejvyšší možnou optimalizací prostoru jsme si hráli se dvěma rysy umožňujícími určitou rozmarnost – fasáda a atrium. Hlavní vstup ústí na dno atria kaskádovitě stoupajícího všemi patry. Atrium jsme nahoře otevřeli, světlo tak prostupuje jako vodopád celým domem. Probarvená a podsvícená skla kaskády posouvají hru se světlem na další úroveň, umožňují měnit barevnou náladu atria. Zvolili jsme barvy spektra symbolizující lom světla. Výraz domu je jasný a jednotný, pohrává si více se světlem než s materiály a možná trochu připomene továrny, leč pro bílé límečky,“ uvádí architekt Martin Krupauer.

O rekonstrukci s architektem Martinem Krupauerem

  • Stavební konstrukce jistě nebyly po šestnácti letech poškozené. Rozhodli jste se přesto některé z nich nahradit? Například jsou v budově nové stropy nebo podlahy? Příčky, okna a dveře, případně tepelné izolace?

Sanace nebyla u nosných konstrukcí nutná, ale protože jsme se rozhodli pro dispoziční úpravy, některé z nich se musely nahradit novými. Jedním z větších zásahů bylo odbourání nosného sloupu v 8. NP kvůli uvolnění prostoru. Tato úprava si vyžádala nové statické řešení pro uložení stropní desky, vybourání významné části střešní konstrukce a její nahrazení. Na celou střechu jsme ještě přidávali tepelnou izolaci z XPS.

Na střeše 7. NP, kde se nachází nová pobytová terasa se střešní zahradou, byla odstraněna skladba střechy až na spádové betony a provedena nová skladba. Kvůli jednoduššímu a variabilnějšímu přístupu na tuto střešní terasu byla prodloužena obě úniková schodiště na severní fasádě.

Kromě podzemních pater byly v celé budově vybourány podlahy. Nahradili jsme je zdvojenými podlahami, které umožnily vedení instalací v podlaze. V nadzemních patrech byly také kompletně vybourány veškeré příčky, odstranily se nebo vyměnily také všechny vnitřní dveře. Původní minerální podhledy jsme vyměnili za velkoformátové plechové kazety. Pro vytvoření teras nad 1. NP bylo třeba uzavřít a zastropit původní světlíky.

  • Omítku jste nahradili plechovými kazetami. Jaké jste k tomu měli důvody?

Stavba má potenciál skvěle fungovat další desítky let. Čistota a jednoduchost dispozičního řešení, předsazené prosklené fasády se zdůrazněnými nosnými ocelovými konstrukcemi – to všechno jsou aspekty, které nestárnou, a to nejen z hlediska architektury.

Stavební zásahy v rámci rekonstrukce tedy spíše jen obnovily a podtrhly charakter objektu. V plné míře to platí i pro nové řešení fasádního pláště. Původní barevné stěrkové omítky nahradil monochromatický bílý plášť s výraznou barevností detailů, se zářivě tyrkysovými nátěry nosných ocelových konstrukcí předsazené prosklené fasády.

Vzhled i funkčnost omítek na zateplovacím systému poznamenal zásadním způsobem zub času a bylo třeba najít řešení trvanlivější, odolnější vůči agresivnímu městskému prostředí i méně náročné na údržbu. Proto jsme se rozhodli pro nový obklad z hladkých alucobondových kazet, předsazených před původní fasádu systémem provětrávaného pláště. Současně jsme přitom na stávající omítku doplnili také vrstvu tepelné izolace.

Bílá barva kazet sjednocuje vnější výraz budovy, nechává působit a vyniknout její jednoduchou hmotu s pravidelným rastrem oken. Z bílého podkladu pak už vystupuje jen prostorová liniová kresba předsazených ocelových konstrukcí v tyrkysové barvě.

  • Sklo v předsazené konstrukci na fasádě zůstalo, nebo jste dávali nové tabule s lepšími vlastnostmi?

Skla zůstala původní, kvůli změně fasádního pláště objektu ale došlo k úpravě meziprostoru za předsazenou stěnou. Byly odstraněny obslužné lávky, doplněn závěsný systém pro mytí fasády a upraven systém řízení proudění vzduchu mezi alucobondovým pláštěm a skly předsazené fasády.

  • Významným prvkem je v domě osvětlení – které nové prvky jsou tu zásadní?

Nejzajímavější je rozhodně nasvětlení fasády. Vlastně se jedná jen o osvětlení podpůrné ocelové konstrukce před skleněnou fasádou. Což znamená, že návrh osvětlení byl poměrně komplikovaný s ohledem na barevnost, obtížné umístění svítidel, distribuci světla na požadované plochy, které jsou v tomto případě minimální, a zároveň minimalizaci případného oslnění kolemjdoucích, okolních objektů a lidí uvnitř objektu. Velmi nám pomohla metoda 3D vizualizace výsledného efektu osvětlení – na reálný 3D model objektu byl aplikován světelný návrh a provedeny rendry s několika variantami a způsoby osvětlení.

Výsledný výběr je systém osvětlení pomocí svítidel Burst Compact RGB s asymetrickým vyzařovacím úhlem. Výběr byl ještě ověřen světelnou zkouškou.

Systém umožňuje osvětlení v barvě světla, která podporuje barvu konstrukce a zároveň možnost změny barvy a pokročilých dynamických efektů. Vše je vyřešeno technologií PHILIPS ColorKInetics. Použili jsme 127 svítidel ColorBurst Powercore Compact RGB s ovládáním pomocí iPlayer3.

Jiná je i světelná kaskáda v hlavním atriu. Původní barevná skla podsvícená liniovými zářivkami nahradily interaktivní světelné stěny. Navrhli jsme je ve spolupráci se specialisty z firmy Signify. Barevná skla se změnila na skla bílá, opálová. Barvy dodává síť LED světelných bodů s vysokou intenzitou, umístěných na stěnách za skly. V každém podlaží je v rastru 15/15 cm rozmístěno 800 bodů, na celou kaskádu tedy bylo použito 4800 světelných bodů a každý z nich je možno dynamicky ovládat a programovat. Možnosti vytváření světelných scén či efektů jsou tedy v podstatě neomezené.

  • Ve druhém patře vznikla nová terasa, významná je ale především nová střešní zahrada. Nakolik jste pro její vybudování museli upravovat původní konstrukce? Nebo jsou nyní úplně nové? Skladba této střechy je tradiční?

Pro vybudování terasy ve druhém patře byly třeba větší stavební úpravy. Stropní konstrukce neumožňovala přitížení terasou, a proto bylo nutné vložit roznášecí ocelový rošt, který přenáší zatížení do sloupů. Kompletně jsme odstranili skladbu střešního pláště, nutné bylo také odbourat atiky světlíků. V západním i východním atriu jsou tři ze čtyř světlíků přestropeny, strop byl zesílen vložením ocelové roznášecí konstrukce. V obou atriích tak zůstal vždy jen jeden světlík, který se ale výrazově zcela proměnil. Byla odstraněna jejich prosklená střecha, v 1. NP byly naopak realizovány prosklené stěny. Vznikla tak dvě atraktivní patia – kompaktní zahrady se záplavou zeleně. Exteriér a denní světlo tak vstupují do dvorany novým, neotřelým způsobem.

Pro střešní zahradu bylo také třeba odstranit skladbu původní střechy až na spádové betony a provést novou skladbu bez dodatečných zásahů do nosné konstrukce. V obou případech se jedná o tradiční skladby zelených extenzivních střech, doplněné o květníky s většími stromy, umístěné nad sloupy.

  • Významnou roli měly jistě i nové technologie. Co všechno jste pro jejich instalaci museli připravit? Jak je nyní budova vybavena?

V původní podobě bylo celé severní křídlo bez rozvodů vzduchotechniky, větralo se okny. Nyní je celá budova větrána novým systémem vzduchotechniky. K tomu bylo třeba vyměnit, doplnit a upravit rozvody včetně páteřních tras, pro nové vertikální rozvody jsme připravili nové šachty. Samotné vzduchotechnické jednotky se vyměnily a doplnily. Na střeše se nyní nacházejí čtyři jednotky pro potřeby kanceláří a další menší pro noční provětrávání budovy.

V objektu byl také nově instalován systém odvodu tepla a kouře. Na střechu se doplnily ventilátory ZOTK, spolu s nimi nadstřešní šachty a prostupy do střešního pláště. Novinkou je také změna systému vytápění a chlazení kancelářských prostor. Původní parapetní fancoily byly nahrazeny systémem topení a chlazení pomocí chlazených stropů s pokrýváním špiček zvýšením účinku vzduchotechniky.

V celé budově jsme vyměnili silnoproudé a slaboproudé rozvody, rozvody vody a kanalizace. Osvětlení je nově LED svítidly. Výměna vzduchu, topení/chlazení i osvětlení kanceláří je řízeno automaticky, na základě snímání údajů z čidel v podhledu, umožněn je i manuální režim řízení.

Všechny tyto úpravy měly za následek kompletní přeuspořádání potrubních tras, doplnění nových šachet i změnu organizace provozu na střeše včetně doplnění pochozích lávek.

Rekonstrukce administrativní Budovy A v BB Centru v Praze 4 získala první místo v realitní soutěži CIJ Awards Česká republika 2019 – Best Commercial Refurbishment. Dále také druhé místo v soutěži Best of Realty – Nejlepší z realit 2018 v kategorii Rekonstruované kanceláře.

Hana Vinšová

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*