Zajímavé stavby

Sklárna a minipivovar souzní v Harrachově

Pivo vždy patřilo ke sklářství. A tak několik let po koupi harrachovské sklárny se v hlavě majitele Františka Novosada začala rodit myšlenka na výstavbu minipivovaru. Minipivovar NOVOSAD&SYN Harrachov vznikl konverzí na místě dřívější hutní kanceláře a části dvora sklárny.

Sklárna Novosad a syn je soukromá, druhá nejstarší sklárna v Čechách. Byla založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachů. Vše je v téměř původní podobě a plně funkční. Sortiment výroby tvoří luxusní nápojové sklo, užitkové sklo a křišťálové lustry. Muzeum skla vystavuje sbírku historického skla z harrachovské produkce. Unikátní je 100 let stará historická brusírna skla, která je poháněná transmisemi a vodní turbínou.

Muzeum skla obsahuje historicky a technologicky ucelenou sbírku historického skla z produkce harrachovské sklárny. V roce 2002 byl přímo v areálu sklárny přistavěn minipivovar s restaurací. Zde se naskýtá vyhlídka do hutní haly s pecemi a tak návštěvníci restaurace mohou shlédnout skláře přímo při práci.

Bohatá historie

Sklárna Harrachov trvale fungující již 306 let na stejném místě má tak zajímavou historii, že ji alespoň stručně představíme v časovém sledu její existence.

 • 1712 – První písemná zmínka o sklárně v osadě Nový Svět na panství hrabat Harrachů, ředitelem se stává Elias Müller.
 • 1764 – Hans Josef Müller (syn Eliase Müllera) huť prodal za 3435 zlatých a 57 a půl krejcaru hraběti Arnoštu Quidu Harrachovi a sklárna se dostala do režie vrchnosti.
 • 1773 – Správcem hutě byl jmenován Anton Erben (†1795), za něho vznikl tzv. Harrachovský vzorník dokumentující tvary a dekory skla.
 • 1812 – V důsledku napoleonských válek zcela zastaven vývoz novosvětských produktů do ciziny, v tuzemsku odbyt poklesl na jednu desetinu dřívější produkce, zásadní obrat nastal koncem roku 1813.
 • 1827 – Sklárna započala s výrobou olovnatého skla, tzv. Flint Glas. Požár sklárny, výroba ale záhy obnovena.
 • 1828 – Účast na první průmyslové výstavě v Praze, představeno sklo se zatavenými keramickými inkrustacemi, novosvětské výrobky vysoce hodnoceny.
 • 1835 – První průmyslová výstava ve Vídni, sklárna představila produkty z barevných a čirých sklovin, k nejvíce impozantním exponátům celé výstavy patřilo svítidlo (kandelábr) ze čtrnácti dílů, sklárna hraběte Harracha jako jediná obdržela zlatou medaili.
 • 1845 – Na Rakouské průmyslové výstavě ve Vídni představena celá šíře produkce, ocenění zlatou medailí, neboť, jak bylo uvedeno ve zprávě z výstavy, „vyráběla tehdy všechny druhy barevného skla v průsvitné, matné i neprůhledné variantě a všechny druhy kompozitního skla užívané pro výrobu umělých drahokamů“; ve sklárně pracuje 220 zaměstnanců (Bericht 1845).
 • 1851 – Účast na Velké výstavě průmyslových prací všech národů v Londýně (Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations), ocenění výstavní medailí, první ze seriálu světových výstav v historii.
 • 1855 – Světová výstava v Paříži, bronzová medaile.
 • 1860 – Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828–1909) přebírá správu jilemnického panství a sklárny.
 • 1862 – Účast na Světové výstavě v Londýně, bronzová medaile. V noci z 30. na 31. prosince sklárna vyhořela, provoz hutě obnoven 8. února 1863.
 • 1862 – Světová výstava v Londýně, harrachovské sklo v expozici firmy Wilhelm Hofmann.
 • 1873 – Expozice Harrachovské továrny na sklo v Novém Světě na Světové výstavě ve Vídni, zlatá medaile.
 • 1876 – Světová výstava ve Filadelfii, bronzová medaile; výstavba nové huti s třetí regenerativní pecí. Expozice sklárny na Mezinárodní výstavě ve Filadelfii 1876 (FA).
 • 1888 – Mezinárodní výstava v Barceloně, zlatá medaile, španělská královna regentka propůjčila Janu hraběti Harrachovi řád Isabely Katolické první třídy. 21. srpna velká povodeň, těžce poškozeny brusírny a stoupa na křemen.
 • 1895 – Uváděny tři regenerativní pece systému Siebert, třicet šest pánví, brusírna s vodním pohonem, malírna, rytecká dílna a leptárna, 400 zaměstnanců, firemní sklady v Praze, Vídni a Petrohradu, vzorkovny a zastoupení v Berlíně, Paříži, Londýně, Madridu, Boloni, Konstantinopoli, Bombaji, Alexandrii a Sofii.
 • 1900 – Světová výstava v Paříži, zlatá medaile; vrchol secese. Světovou výstavu navštívilo přes 50 milionů lidí.
 • 1909 – 12. prosince umírá Jan Nepomuk František hrabě Harrach (nar. 1828), nástupcem Otto Jan Nepomuk hrabě Harrach (1863–1935).
 • 1918 – Jako firemní výtvarník nastupuje Rudolf Schwedler, ve sklárně do roku 1958.
 • 1929 – Účast na Světové výstavě v Barceloně, Grand Prix (FA).
 • 1938 – 8. října v Harrachově německé jednotky, provoz sklárny nakrátko zastaven.
 • 1943 – Jan hrabě Harrach nucen prodat sklárnu, od 1. dubna majitelem Rudolf Endler.
 • 1945 – Dekretem prezidenta republiky o znárodnění podniků německých majitelů z 19. května sklárna vyvlastněna, pod názvem Harrachovy sklárny Nový Svět – Harrachov začleněna pod národní podnik Borské sklárny Nový Bor.
 • 1946 – 28. ledna požár skladu, rytecké dílny, malírny, technických kanceláří, zřítila se střecha staré huti, zničeny suroviny, polemizuje se o zrušení sklárny.
 • 1948 – Od prosince probíhá dostavba podle návrhu architekta Jana Gillara; zásadní pozice ve sklárně zastávají Miloš Půlpitel a Milan Stříbrný, osobnosti, které budou do poloviny šedesátých let určovat strategii výroby i obchodu ve funkcích hlavního technologa a ředitele, v nichž se postupně vystřídali; výtvarníkem sklárny zůstává po celé období Rudolf Schwedler, kterému bylo umožněno v pohraničí setrvat; vývoz po roce 1948 organizován prostřednictvím Podniků zahraničního obchodu.
 • 1955 – 3. ledna do sklárny nastupuje výtvarník a návrhář Milan Metelák.
 • 1958 – 1. dubna závod 07 Harrachovské sklárny, n. p. Nový Svět – Harrachov začleněn do nově zřízeného Sdružení podniků užitkového skla s generálním ředitelstvím v Novém Boru, zahraniční obchod po celou dobu obstarávala společnost Skloexport, která přes firmy zahraničních partnerů vyvážela harrachovské sklo do Kanady, Austrálie, Západního Německa, Velké Británie či Itálie, sklo bylo mnohdy označováno pouze obchodními značkami zprostředkovatelských firem – obecně platí, že harrachovské sklo bylo značeno vlastní značkou jen výjimečně, naprostá většina výrobků opatřena pouze nálepkou Bohemia Glass.
 • 1962 – U příležitosti oslav 250. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Novém Světě podniku udělen Řád práce.
 • 1971 – Podle projektů z šedesátých let se započalo s rekonstrukcí harrachovské sklárny – systém vytápění pecí generátorovým plynem (plyn vyráběný spalováním uhlí přímo ve sklárně) je nahrazen vytápěním na dálkově vedený svítiplyn (zemní plyn). Huť je vybavena dvěma šestipánvovými pecemi typu Jindra, rozšířena hala a vystavěn nový komín.
 • 1987 – Zaměstnáno 225 pracovníků, 110 v hutním provoze a 60 v brusírně. Proběhly výstavy historického i současného skla v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Národním muzeu v Praze, uspořádané k 275. výročí sklárny.
 • 1993 – Schválen privatizační projekt a sklárna privatizována formou přímého prodeje; majitelem se stal JUDr. František Novosad z Nového Boru, původním povoláním sklář z Kamenického Šenova; ve sklárně pracovalo 190 zaměstnanců, v hutní výrobě 98, v brusírně skla 42, na místo výtvarnice sklárny přichází Ivana Müllerová.
 • 1994 – Vybudováno muzeum v tzv. Panském domě, následují stavební úpravy ve sklárně.
 • 2002 – Na podporu českého sklářství vybudován minipivovar, kde se vaří tradiční české nefiltrované a nepasterizované pivo; v souvislosti se zřízením pivovaru vyčištěn původní pramen pitné vody zbudovaný na Bílém vrchu již rodem Harrachů.
 • 2008 – Vyvrcholení ekonomické krize, která od roku 2001 přináší postupné zhoršování situace v českém sklářském průmyslu; harrachovská sklárna situaci řeší snížením počtu zaměstnanců, kteří se střídají ve dvou směnách u jedné pece, pomoc sklárna hledá i v doprovodných oborech podnikání (turismus, minipivovar, ubytování, pivní lázně).
 • 2012 – Sklárna slaví 300 let od svého založení, v rámci oslav se koná výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Západočeském muzeu v Plzni a v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; je vydána obsáhlá kniha „Z Nového Světa do celého světa“; v Harrachově se koná setkání sklářů z celé republiky.

Pití povoleno

Minipivovar NOVOSAD&SYN Harrachov je důkazem úspěšné konverze. Po dokončení nutných příprav se začalo stavět 18. 6. 2001. Měsíc po zahájení stavby již bylo hotové přízemí a pokračovalo se stavbou ocelové konstrukce pro první patro, kde se dnes nachází pivovarská restaurace. Na konci léta byl do konstrukce umístěn ocelový oblouk, který dnes vytváří netradiční charakter stavby.

Koncem září se již pilně pracovalo na zakrytí celé stavby. Problém byl ten, že celé září nepřetržitě pršelo a venku se téměř nedalo pracovat. Na tyto komplikace se dnes už vzpomíná s úsměvem. V létě 2002 tak sklárně i celému Harrachovu přibyla další turisticky zajímavá „atrakce“, soukromý pivovar, který láká na lahodné kvasnicové nefiltrované a nepasterizované pivo.

Během své krátké historie dokázal tento malý pivovar získat mnohá ocenění, včetně dvou „Zlatých pivních pečetí“ za 1. místo mezi všemi zúčastněnými pivovary na pivních slavnostech v Táboře v letech 2011 a 2012! Toto ocenění dostal v obou případech světlý ležák „František“.

Pivovar Harrachov je také držitelem několika dalších medailí v kategorii minipivovarů a kvasnicových piv. Pivo „František“ je rovněž držitelem ocenění „Výrobek Libereckého kraje“ roku 2008 a „Regionální potravina“ roku 2011. V roce 2018 získal pivovar poslední ocenění, stříbrnou Pivní pečeť v kategorii tmavý ležák z minipivovaru.

Sklář měl vždy žízeň
Sklářství patří historicky k oborům, které mají u nás dlouhou tradici, ale snad opět i významnou současnost. Svědčí o tom například i současné úspěchy karlovarské sklárny MOSER, nejstarší manufaktury v Evropě, ke které mám jako karlovarský občan velice blízko, ale i dalších současných sklářských firem v České republice, jejichž počet mne opravdu překvapil.

Pro představu čtenářů časopisu STAVITEL si dovolím představit ty, které jsem, bez nároku na úplnost, objevil. AGC AUTOMOTIVE CZECH, bezpečnostní skla pro dopravní prostředky, AGC FENESTRA, výroba izolačních skel (dvojskla, trojskla); AGC FLAT GLASS CZECH, výroba plochého skla pro stavebnictví, automobilový průmysl a specializovaná průmyslová odvětví; AGC PROCESSING TEPLICE, zpracování plochého skla s širokým využitím nejen ve stavebnictví; AMIRRO, zpracování plochého skla a zrcadel; BLAŽEK GLASS, zušlechťování skla broušením, malováním, rytím, leptáním; CLASSIC BOHEMIA CHANDELIERS, svítidla, osvětlovací sklo, obalové sklo; CRYSTAL BOHEMIA, tradiční výrobce ručně broušeného, foukaného a lisovaného olovnatého křišťálu; CRYSTALEX CZ patřící mezi nejvýznamnější české výrobce užitkového skla; KAVALIER GLASS , přední evropský výrobce, který má více než 175letou tradici ve výrobě borosilikátového skla; OWENS -ILLINOIS, největší výrobce skleněných obalů na světě; PRECIOSA ORNELA, výrobce skleněných perliček a perlí; SKLÁRNY MORAVIA, tradiční český výrobce a prodejce obalového skla; STÖLZLE – UNION, výroba a zpracování skla; UNION LESNÍ BRÁNA, výroba izolačních skleněných vláken pod obchodním názvem ROTAFLEX; VETROPACK MORAVIA GLASS; výroba a prodej skleněných lahví a konzervových sklenic. 

Harrachov je velmi vyhledávaným turistickým místem, proto se majitel sklárny rozhodl otevřít provoz sklárny pro širokou veřejnost. Všichni zájemci mohou shlédnout provoz se stále ruční výrobou převážně nápojového skla každý den mezi 8.00 – 15.00 hodinou. Exkurze se uskutečňují vždy s odborným výkladem v češtině, němčině nebo angličtině.

Kromě foukání skla si návštěvníci prohlédnou i historickou brusírnu z roku 1895, s unikátním pohonem pomocí transmise, kde je prvotním zdrojem energie Francisova vodní turbína vyrobená v Pardubicích ve firmě Prokop & synové v roce 1937.

Všichni dospělí návštěvníci obdrží spolu se vstupenkou tři kupóny, první slouží na vstup do Muzea skla, druhý mohou využít jako slevový ve firemní prodejně skla a třetí, velmi oblíbený, mohou turisté využít při návštěvě Pivovarské restaurace. Zde je možné nejenom shlédnout technologické zařízení minipivovaru, varnu a zcezovací káď, ale mohou za poslední kupónek i ochutnat harrachovské pivo.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*