Zajímavé stavby

Složitý příběh Dobranovského mostu

Most před provizorním otevřením, prosinec 2020

Součástí rekonstrukce silnice mezi Dobranovem a Českou Lípou byla také plánovaná obnova mostu v Dobranově. Před zahájením prací se předpokládalo ponechání základů pod jeho pilíři, ale dodavatel stavby i projektant doporučili dodatečný diagnostický průzkum. Po odvrtání vzorků, které byly podrobeny destruktivním zkouškám, pak bylo zjištěno, že základy mají pevnost podkladního betonu.

„Do těchto základů nebylo možné kotvit výztuž ani stavět navazující konstrukce. Proto jsme se rozhodli, že vybudujeme základy nové. S tím však souvisela i otázka, v jakém stavu se nachází hlubinné založení mostu – tedy piloty,“ uvádí stavbyvedoucí z Divize 8 společnosti Metrostav Ing. Vít Vidai.

Před zhotovitelem a projektantem stavby se tak otevřely otázky, které bylo nutné vyřešit co nejlépe včetně splnění termínů. Nejdříve se musel upravit statický model mostu, s ohledem na nejistotu založení bylo nezbytné odlehčit jeho konstrukci. Projektanti uvažovali o řešení s betonovým příčníkem, nakonec je nahradili ocelovou variantou, která přinesla nižší hmotnost vrchní stavby mostu. „Poté jsme řešili rozsah přípravy nosníků ve výrobě tak, abychom mohli stavět rychleji. Dovézt nosníky dlouhé 55 m nepřicházelo v úvahu, proto byly nosníky rozděleny do tří segmentů. Z výroby se přivezly již s takzvaným nadvýšením. Na stavbě pak bylo nutné osadit nosníky s přesností v milimetrech. Podstatnou částí návrhu byly také deformace v průběhu stavby a hlavně po ní. Technických problémů bylo opravdu mnoho, ale vrchní stavba mostu již probíhala poměrně rychle, dokonce se nám dařilo zkrátit termín realizace,“ dodává Ing. Vít Vidai a upřesňuje: „Práce jsme v zimních měsících přerušili a most byl provizorně otevřen. Do finální podoby ho dokončíme v letošním roce společně s navazující komunikací a sjezdu do Dobranova. V letošním objemu prací se dále předpokládá stavba nového mostu v centru České Lípy, oprava kruhového objezdu a rekonstrukce opěrné stěny.“

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov, rekonstrukce silnice
Investor: Liberecký kraj
Projekt: M – PROJEKCE s.r.o., hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Ehrenberger
Dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 8, oblast Liberecký kraj Stavba řeší rekonstrukci silnice v úseku MÚK Dobranov – OK Děčínská x Pod Holým vrchem v provozním staničení km 3,480 – km 8,790 v celkové délce 5,293 km. Součástí stavby je rekonstrukce mostů v Dobranově a v České Lípě, rekonstrukce dvou opěrných zdí a výstavba protihlukové stěny. Dále dojde k rekonstrukci a obnově odvodnění, uličních vpustí a propustků, úpravě a přeložkám inženýrských sítí. SO 101 řeší rekonstrukci silnice v úseku MÚK Dobranov – OK U Ploučnice x Pivovarská v délce 4,118 km. Práce zahrnují rekonstrukci krytu vozovky, čištění krajnic, úpravu autobusových zálivů, sjezdů a napojení místních komunikací.

-red-
Foto: Ing. Vojtěch Vidai

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*