Technologie, Zajímavé stavby

Studentské bydlení do města patří

Devítipodlažní budova hotelového typu vytvoří dominantu na nároží ulic Na Zátorách a Partyzánská

V pražských Holešovicích se od listopadu loňského roku buduje Student House. Železobetonová konstrukce této novostavby bude dokončena v lednu příštího roku, studenti by se měli nastěhovat na začátku akademického roku 2020/2021. Generálním dodavatelem stavby se stala společnost Metrostav.

Stavba byla zahájena vskutku netradičně – základní kámen přinesl ze stavby dron do centra architektury CAMP, kde zástupci investora projekt právě představovali. Po „křtu“ šumivým vínem zamířil kámen zpět a dělníci jej umístili do základů. Kromě generálního ředitele Karlín Group Jana Ludvíka základní kamen pokřtili i autor architektonického návrhu Pavel Hnilička a Martin Plch za stavební společnost Metrostav.

Student House se buduje u křižovatky ulic Na Zátorách a Partyzánská, poblíž vlakového nádraží a stanice metra. Jedná se o významné pražské rozvojové území, stojící na prahu rozsáhlé transformace.

Student House Holešovice
  • Klient: Karlín Group
  • Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř; spolupráce Jana Kafková, Lucie Cutáková
  • Autoři krajinářského řešení: Steiner a Malíková krajinářští architekti
  • Koordinace projektu + stavební část: DELTAPLAN spol. s r.o.
  • Dodavatel: Divize 3, Metrostav a.s.
  • Zastavěná plocha: 2 507 m2
  • Hrubá podlažní plocha: 16 446 m2

Objekt nabídne 529 apartmánů. Projekt vzniká v kooperaci se společností International Campus, pro kterou je to první investice v ČR. International Campus má v Německu, Nizozemí a Rakousku více než devět tisíc studentských apartmánů a 2500 bytů pro absolventy. Firma založila pět fondů, do kterých své projekty vkládá a kde zhodnocují své prostředky institucionální investoři. V Holešovicích jsou oba partneři padesátiprocentními společníky. International Campus po dokončení stavby podíl od Karlín Group odkoupí a bude rezidenci dlouhodobě provozovat a to v rámci rostoucí mezinárodní sítě The Fizz.

Vysoký standard

Objekt nabídne špičkové zázemí, interiér architekti navrhli ve spolupráci s mezinárodním partnerem projektu International Campus, který bude rezidenci provozovat. Vybavení pokojů zohledňuje vysoké nároky na kvalitu zpracování, ergonomii, snadnou údržbu, detailně jsou řešené úložné prostory. International Campus počítá s tím, že velkou část pokojů si pronajmou studenti ze zahraničí.

V parteru bude restaurace pro studenty i veřejnost. Počítá se u ní s party místností a rozlehlou terasou se sky-barem, prostorem na letní grilování. V areálu budou také studovny, dva malé kinosály, velký multifunkční sál a tři větší kuchyně. Dále zde bude fitness centrum, úschovna kol, počítá se s prádelnou.

Na řešení vnitrobloku se podíleli krajinářští architekti

Architektonické řešení

„Dům se hlásí k velkoměstskému formátu staveb s pevnou uliční čarou. Jeho fasády budou mít otevřený parter, takže se stanou přirozenou součástí prostranství. Spolu se stromořadím vznikne příjemné městské prostředí. Tento způsob stavění byl v Holešovicích běžný na přelomu 19. a 20. století, jeho charakter však zničily necitlivé zásahy zejména dopravních staveb socialismu,“ říká architekt Pavel Hnilička.

„Navrhli jsme dům, který bude svým technickým vybavením moderní, ale kompozičním uspořádáním je tradiční. Měl by se stát jednou z prvních hrdých staveb na cestě k oživení Holešovic,“ dodává.

Kompozici vnějšího pláště tvoří pravidelný rastr oken s tradičním členěním římsami a pilastry ve zjednodušené podobě. Vertikální řazení čerpá ze staletí ověřeného a dobře fungujícího schématu tří úrovní: soklu (parteru), vlastního těla (řady oken) a střechy (resp. ustoupeného podlaží).

Ustoupené podlaží bude pokrývat grafický vzor vizuálního umělce Jana Šerých s motivy moaré. Tím se pohledově snižuje výška stavby, která tak lépe tak zapadne do kontextu města. Vnitřní uspořádání stavby odpovídá typologii hotelu: ve spodní části budou vstupní hala, společenské prostory, rekreační, sportovní a technické vybavení, obchody a služby.

„Vstupní hala navazuje na nároží a je tak logicky v nejvýraznějším místě domu. Nabídne rušné prostory i tichá zákoutí a uzavřené studovny. Společenský sál bude v běžném provozu osazen stolky v návaznosti na bar, ale podle potřeby jej bude možné posuvnými stěnami uzavřít a pouštět zde filmy, hrát divadlo, pořádat přednášky nebo tancovat. Společenská část se otevírá do zahrady, takže v letních měsících se aktivity rozšíří na terasu. Základní stavební jednotku budovy tvoří apartmánový pokoj s postelí, psacím stolem, vlastní koupelnou a malým kuchyňským koutem,“ upřesňuje architekt Hnilička.

V srpnu byl dokončen nosný skelet stavby do úrovně druhého nadzemního podlaží

Z průběhu stavby

Konstrukční systém byl navržen jako železobetonový kombinovaný monolitický trojtakt, celý objekt je rozdělen na dva dilatační celky. Základní vzdálenost modulových os v podélném směru budovy je 5 m. Konstrukci ztužují schodišťová jádra, výtahové šachty a obvodové stěny. V místech přechodů některých sloupů do sousedních podpor se používají vynášecí průvlaky (zejména v nižších podlažích, v návaznosti na suterén a v přechodu mezi pokojovým a multifunkčním podlažím).

Spodní stavba byla navržena jako tzv. bílá vana, její svislé nosné konstrukce podzemní části tvoří železobetonové sloupy, doplněné nosnými železobetonovými stěnami ztužujících jader a obvodovými stěnami suterénů. Vnitřní železobetonové sloupy jsou v typických podlažích navrženy zhruba v třetinách hloubky podlaží, o rozměru 200 x 600 mm.

Sloupy respektují modulovou osnovu. Vodorovné nosné konstrukce nadzemních částí budovy tvoří železobetonové monolitické stropní desky. Budou v nich umístěny rozvody sprinklerů. Objekt bude zastřešen monolitickými železobetonovými deskami. Výtahové šachty byly řešeny formou systému šachta v šachtě – konstrukci tvoří dvojitá železobetonová konstrukce (vnitřní a vnější konstrukce šachty výtahu, oddělená dynamicky měkkou mezivrstvou).

Od 1. NP je navržena pouze šachta „vnitřní“, oddělená v místě portálů výtahů od nosné konstrukce. Statické spojení v úrovni stropů se realizuje přes antivibrační tronsole. Kotvení šachetních dveří probíhá na dodatečné ocelové profily kotvené do oddilatované části výtahové šachty.

„V srpnu jsme dokončili nosný skelet stavby do úrovně druhého nadzemního podlaží. Současně s tím byly zahájeny práce na vnitřních vyzdívkách, sádrokartonových konstrukcích a páteřních rozvodech TZB. Hovoříme-li o plynulosti výstavby, asi nejsložitějšími momenty v dosavadním průběhu realizace bylo zajištění stavební jámy v těsném souběhu s tramvajovou tratí spolu s výkopovými pracemi a založením objektu. Museli jsme se vypořádat s množstvím skrytých betonových pilot, o kterých jsme nenašli žádné záznamy.“ říká Ing. Petr Macháček z Divize 3 společnosti Metrostav a.s.

„Byly v kolizi s našimi nově realizovanými pilotami a musely tak být na místě postupně odbourány. Rovněž geologické poměry v podobě sypkých písků k rychlosti realizace pilotového založení nijak nepřispěly – právě naopak. Mezi další úkoly vyžadující zvýšenou pozornost bude realizace přeložek dráhových kabelů a trolejového tramvajového vedení, přeložky sdělovacích kabelů a veřejného osvětlení spolu s novými komunikacemi pro pěší,“ dodává.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*