Zajímavé stavby

Unikátní věžový vodojem v Kladně se proměnil ve Věž budoucnosti

Věž nyní slouží jako hi-tech vodárenský dispečink a ochrana vodárenské infrastruktury před kyberútoky. Je zajímavá po historické i technické stránce, nádrž neslo osm ocelových sloupů. Díky náročné a originální rekonstrukci získala titul v soutěži Stavba roku 2020.

Objekt je příkladem užitkové architektury pozdního funkcionalismu. Projekt vodojemu byl zadán městem Kladnem v roce 1932, zakázku získala firma Českomoravská Kolben – Daněk, a.s., a již v roce 1933 kladenská firma Hrabě a Lozovský stavbu dokončila a uvedla do provozu. Vodojem zásoboval vodou kladenskou čtvrť Rozdělov (odtud název rozdělovský vodojem), v padesátých letech však již svojí kapacitou nevyhovoval, proto byl nedaleko starého vodojemu vybudován vodojem nový a původní vodojem byl až do osmdesátých let užíván k posílení akumulace vody ve vodárenském systému. Po dokončení nového zemního vodojemu Kladno – Kožova hora byl rozdělovský vodojem vyřazen z provozu a v roce 2017 byla zahájena jeho přestavba.

Ačkoliv se věž vodojemu z venku tváří jako klasický zděný objekt, ve skutečnosti má ocelovou nosnou konstrukci, cihelné zdivo slouží pouze jako nenosný obvodový plášť – jde o první objekt na území naší republiky, postavený touto technologií. Nosnou konstrukci věže tvoří osm ocelových sloupů, pravidelně rozmístěných po obvodu kruhu o průměru 10,30 metru. Ve výšce 25 metrů nad terénem je na nich uložena železobetonová deska s ocelovým nosným roštem, na níž je ukotvena ocelová nosná konstrukce obvodové stěny horní části objektu. V tomto prostoru byla uložena půlkulovitá nádrž na vodu o průměru 11,50 metru, nýtovaná z ocelových plátů, doplněná čtyři metry vysokým válcovitým nástavcem. Horní část věže charakterizoval průběžný horizontální okenní pás, sloužící k osvětlení střešního meziprostoru.

Nečekaná úskalí rekonstrukce

Každá rekonstrukce v sobě skrývá neočekávaná úskalí, u kladenského vodojemu toto pravidlo platilo dvojnásob. Například demontáž nýtované ocelové nádrže o hmotnosti 60 tun znamenala použít speciální jeřáb s odpovídajícím dosahem a nosností 400 tun – jeřáby této kategorie jsou však na našem území pouze dva. Navíc s ohledem na bezpečnostní předpisy směly jeřábnické práce probíhat pouze za absolutního bezvětří. Identickou problematiku bylo třeba řešit i při demontáži a opětovném osazení střešní konstrukce.

Také vestavba pater do dříku věže nebyla jednoduchá – roli zde hrál stísněný prostor kruhového půdorysu, přítomnost ocelových sloupů i nenosný charakter obvodového pláště. Ne zcela obvyklé bylo i nahrazení obvodového pláště vrchní části objektu transparentními prvky, umožňujícími potřebnou míru osvětlení nových interiérů i výhledy do dalekého okolí. Nejvyšší část budovy příznivě modelují horizontální lamely, současně slouží i jako radiační clona.

Nové dispozice a prostory

Základem rekonstrukce byla změna výškového členění objektu. Vložením betonových stropních desek do konstrukce věže byl otevřený prostor rozdělen na podlaží s následujícím provozním zaměřením:
1. PP: Dojezd výtahu, strojovna VZT
1. NP: Vstupní prostor, úniková chodba, strojovna chlazení a vytápění
2. NP: Datové centrum, kuchyňka, rozvodna UPS, rozvodna EL
3. NP: Datové centrum – UPS, archiv, šatna, sociální zařízení, sklady
4. NP: Dispečinky, zasedací místnost, kancelář manažera, denní místnost
5. NP: Showroom, šatna, kuchyňka, sociální zařízení
6. NP: Panoramatická zasedací místnost, vyhlídková plošina

Konverze vodojemu měla dva cíle – funkční zajištění hi-tech dispečinku a vytvoření centra kybernetické bezpečnosti pro koncern Veolia. Nový dispečink obsluhuje infrastrukturu okresů Kladno, Mělník, Praha – západ, Praha – východ a Rakovník, což reprezentuje 290 tisíc obyvatel. Slouží nejen pro běžné ovládání rozsáhlého a složitého vodárenského systému, je schopen zvládat i krizové situace, kdy bezchybně vyhodnotí vzniklý stav a navrhne opatření nezbytná k nápravě. Centrum kybernetické bezpečnosti slouží nejenom pro vodárenské společnosti koncernu Veolia, předpokládá se, že ho využijí i zahraniční subjekty. Využívá se pro případy kyberútoků či činnosti sabotážních skupin i jako záložní dispečink pro případ ztráty spojení nebo poškození dat v důsledku havárie, požáru a podobně.

Ve věži byly umístěny i dvě expozice. První z nich je věnována vodě – jejímu získávání, využití a zpracování před návratem do přírodního koloběhu. Druhá expozice se zabývá vodními ekosystémy a ochranou vodní fauny a flóry s nahlédnutím do života ve vodě a kolem vody.

Podle staré tradice byla do obnovené střechy vložena schránka s dokumenty, charakterizujícími současné období. Obsahuje mimo jiné i těžítko vyrobené z materiálu původní nádrže vodojemu a hokejový dres Jaromíra Jágra s jeho podpisem.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: VSCT Veolia Smart Control Tower – Kladno
Investor: Středočeské vodárny, a.s.
Autor: esté architekti, s.r.o. – Tereza Tejkalová, Michal Škrna
Projektant: d-plus, projektová a inženýrská a.s
Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS, a.s.
Výška věže: 42 metrů
Výška dříku věže: 25 metrů
Obsah nádrže: 800 m3
Zastavěná plocha: 112 m2
Obestavěný prostor po rekonstrukci: 5351 m3

Text: Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*