Technologie, Zajímavé stavby

V Brně se buduje kostel z betonu

Architekt Marek Jan Štěpán ve svém návrhu nového kostela na sídlišti Lesná usiloval o výrazově jednoduchou a čitelnou stavbu, rozhodl se tedy pro kruhový půdorys a samostatně stojící věž. Jako stavební materiál zvolil pohledový beton v kombinaci s barevnými skly. Docílil tak toho, se že se tu setkají racionální geometrie sídliště a emočně výrazná geometrie sakrální stavby.

Na brněnském sídlišti Lesná se o kostele mluvilo už od 60. let minulého století, v roce 2004 bylo otevřeno Duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty.

Nový kostel v jeho sousedství zasvětí církev právě řeholnici Restitutě, kterou popravili nacisté. Postupně se sešlo 36 návrhů kostela, rozhodnutím Biskupství brněnského s doporučením mezinárodní komise byl vybrán projekt z Ateliéru Štěpán.

Základní údaje o stavbě
  • Autor: Marek Jan Štěpán; spolupráce František Brychta, Vanda Štěpánová, Jan Vodička, Martin Kopecký
  • Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná
  • Generální dodavatel: JB Stavební s.r.o.
  • Rozměry objektů: plato 38,4 x 29,6 m; kostel – průměr 26 m, výška 16,3 m; věž – 3 × 6,2 m, výška 31 m
  • Kapacita: 400 lidí

Nebe nad lesnou

Panelovým domům nemůže kostel svou velikostí konkurovat, přesto se svým měřítkem vymyká okolním blokům a vytváří dominantu jiné úrovně.

„Urbanistické řešení vycházelo z jednoduchých linií a logiky sídliště. Obdélné plato jsme od okolí oddělili tak, aby bylo vnímáno jako sakrální okrsek. Budou na něm tři základní hmoty – kostel, věž a duchovní centrum. Stávající centrum a věž jsou pravoúhlé, tedy v souladu s okolním sídlištěm, kostel bude kruhový. Kruh je odvěkým symbolem nebe a věčnosti, čtverec oproti tomu odkazuje na zemi a pomíjivost. Nebe se bude odrážet v barevném pásovém okně, které kostel obepíná pod střechou.“ uvádí architekt Štěpán.

„Dá se tak říci, že se kruh vznáší nad Lesnou a v přenesené duchovní rovině se tu bude vznášet nebe. Tvar kruhu byl zvolen i z dalších důvodů – kruh je výrazem plnosti, tečkou v prostoru sídliště, jeho duchovním úběžníkem, místem spočinutí. Navíc je blízký i současné liturgii,“ dodává.

Věž se stane dominantou, k níž směřují pohledy z blízkého okolí, byť i ta se svými 31 metry není vyšší než přiléhající panelový dům. Duchovní centrum má sloužit ke společenským účelům. V suterénu pod kostelem, platem a centrem vznikne podzemní parkoviště, dále také tři byty, archiv a technická místnost.

Beton jako tradiční materiál

Materiál stavby navazuje na materiály používané na sídlišti. Spodní stavba byla realizována jako bílá betonová vana, prostor pro parkování jako skelet, v místě pod kostelem přenášející kruhovou geometrii horní stavby kostela. Strop nad garážemi je pojízdný. Kruhový objekt kostela má svislou nosnou konstrukci provedenou jako sendvič, střechu tvoří asymetrická betonová kupole.

Krytina je fóliová, při okraji přitížená kačírkem. Okna jsou s hliníkovými, místy skrytými rámy. Věž má nosnou konstrukci z pohledového betonu. Pro vytápění kostela se plánuje využití tepelného čerpadla, uvažuje se také o slunečních kolektorech.

Z průběhu stavby

V létě loňského roku byly dokončeny podzemní prostory, brzy poté se začalo s realizací nosných betonových konstrukcí. Nejprve 31 m vysoké věže troujúhelného půdorysu s kubickou hlavou. V odvěsné stěně věže byl plasticky vylit řecký nápis Fós Zoé (světlo – život), v rohu hlavice je štěrbina ve tvaru velkého kříže. Ve věži jsou vybetonovány i hlavní podesty přejímající půdorys kruhového schodiště, které se sem jako kovové montované vloží.

Na podzim pak následovala betonáž kruhové kostelní lodi průměru 25 m a organicky tvarovaných kůrů. Od výšky 9,15 m se betonovaly římsy z vyložením 3 m. Římsa kryje přímý pohled do kruhového okna, které obíhá kolem celého kostela v délce 80 m. Nad patou římsy je 40 obdélných pilířů, které drží kopuli kostela. Kopule je poměrně plytká a z akustických i estetických důvodů asymetrická.

„Kopule se lila v květnu letošního roku do prkenného bednění z krajin z důvodu plasticity povrchu. V tuto chvíli ještě není odbedněná. Vodorovné síly zachytávají předepjatá lana v úrovni paty římsy i kopule. Výsledný vnitřní povrch lodi bude pemrlován, vnější povrch jsme zvolili jako břízolit na zateplení. Z původního záměru zavěšených betonových fasádních panelů bylo z finančních důvodů upuštěno. Věž a plato zůstanou v pohledovém betonu do překližky litého,“ uzavírá architket Štěpán.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*