Tip redakce, Zajímavé stavby

V parku se třpytí skleněný krystal

Přístavba má obvodové stěny přízemí opatřené kamenným obkladem, druhé a třetí patro jsou prosklené

Mezi nejvýznamnější budovy Jablonce nad Nisou patří nepochybně objekt Muzea skla a bižuterie. Toto tvrzení se týká nejenom toho, že se tu nachází největší světová kolekce bižuterie a jedna z nejrozsáhlejších evropských sklářských sbírek, ale i jeho architektonického řešení a historického vývoje.

Poprvé se myšlenka vzniku jabloneckého uměleckoprůmyslového muzea objevila v roce 1868 na půdě Průmyslového vzdělávacího a podpůrného spolku pro Jablonec. K otevření expozice došlo však až v roce 1904. Budova exportní firmy Zimmer & Schmidt, v níž muzeum sídlí od roku 1949, byla již v letech 1922 a1923 rozšířena, v roce 1964 bylo ještě přistavěno boční monolitické schodiště podle projektu architekta Karla Pelanta. S ohledem na výjimečnost sbírek se muzeum stalo státní institucí podřízenou Ministerstvu kultury ČR jako zřizovateli. Objekt, jehož autorem je architekt Emilian Herbig, se stal národní kulturní památkou.

Nosnou konstrukci prosklené fasády tvoří ocelové rámy z uzavřených ocelových profilů. Vzhledem ke komplikovanému tvarovému řešení bylo provedeno 3D geodetické skenování objektu, na jehož základě byl upřesněn tvar konstrukce a její kotvení

Novodobá historie muzea

Počátkem jednadvacátého století se ukázalo, že budova už nevyhovuje svému účelu z provozních i kapacitních důvodů. Projekt rekonstrukce muzea, který byl dílem Ateliéru Hlaváček a Partner a Ateliéru 4, získal cenu Asociace muzeí a galerií ČR Gloria musealis a byl nominován i na hlavní cenu ředitele European Museum Forum – Lisabon 2006.

Zanedlouho, kolem roku 2014, se opět ukázala nezbytnost rozšířit prostorové kapacity muzea. Již od samého počátku se jednalo o architektonicky velmi složitý problém, kdy bylo nutno řešit základní otázku: Jak přistavět novou část k památkově chráněnému ucelenému objektu? Nakonec vítězný tým architektonické soutěže, vedený profesorem Hlaváčkem, zvolil variantu přiznání kontrastu mezi starou a novou částí stavby. Po akceptování omezujících doporučení Národního památkového ústavu i samotného muzea se začal pozvolna prosazovat návrh přístavby ve tvaru hranolu, směřujícího do parku a navozujícího asociaci s broušenými krystaly, používanými jako základní materiál při výrobě bižuterie.

Tým architektů vedený profesorem Hlaváčkem zvolil variantu přiznání kontrastu mezi starou a novou částí stavby. Přístavba má tvar hranolu, směřujícího do parku a navozujícího asociaci s broušenými krystaly, používanými při výrobě bižuterie

Kámen a sklo

Třípodlažní přístavba, která je od historické budovy oddilatována, má obvodové stěny přízemí opatřené kamenným obkladem, druhé a třetí patro jsou prosklené. V přízemí objektu jsou s ohledem ke konfiguraci terénu umístěny technické prostory a garáž, 2. NP je určeno k prezentaci vánočních ozdob a dekorací, poslední podlaží bude využíváno jako víceúčelový prostor. Vzhledem k tomu, že budova je na východní straně zapuštěna do svahu, je z 3. NP umožněn přímý vstup do parku.

Ve druhém podlaží, které je určeno k prezentaci vánočních ozdob, bylo realizováno symbolické zobrazení hvězdné oblohy pomocí nátěru černou barvou a instalací fólie s vyříznutými otvory přímý vstup do parku

Železobeton a ocelová konstrukce

S ohledem na základové podmínky (skalní masiv v nestejných úrovních) bylo zvoleno založení stavby formou základových pasů s proměnnými rozměry. Na nich pak byla uložena železobetonová monolitická deska. Izolace proti tlakové vodě má příznivý vliv i z hlediska protiradonové ochrany.

Konstrukční systém stavby tvoří monolitický železobetonový skelet. Železobetonové stěny ve 2. a 3. NP vytvářejí podélný dispoziční trojtrakt. Stropní konstrukce jsou deskového charakteru, s tloušťkou 150, eventuálně 200 milimetrů – v tomto případě se jedná o oboustranně pnuté desky. K dosažení tvarového řešení stavby bylo mimo jiné třeba spojit železobetonové jádro s ocelovou konstrukcí. Ocelová táhla proto nejsou využita k zavěšení ocelové konstrukce ke konstrukci jádra, ale slouží k zavěšení subtilní železobetonové stropní desky.

Nosnou konstrukci prosklené fasády tvoří ocelové rámy z uzavřených ocelových profi lů. Vzhledem ke komplikovanému tvarovému řešení bylo provedeno 3D geodetické skenování objektu, na jehož základě byl upřesněn tvar ocelové konstrukce a její kotvení.

K dosažení tvarového řešení stavby bylo třeba spojit železobetonové jádro s ocelovou konstrukcí

K zasklení je použito izolační trojsklo ve skladbě: Stopray Vision50, Planibel Clear, Stratobel Planibel Top N a Planibel Clear. Trojskla se na ocelovou konstrukci ukládala přímo, proto bylo nezbytné doplnit plechové úložné lišty v místech změny její geometrie. Vzhledem k tomu, že se ve 2. NP plánuje instalace vánoční expozice, bylo v této části pláště provedeno symbolické zobrazení hvězdné oblohy pomocí nátěru černou barvou a instalací fólie s vyříznutými otvory. Plochá střecha, opatřená fóliovou izolací, umožňuje v závislosti na klimatických podmínkách celoplošné vyhřívání střešního pláště, vyhřívané jsou samozřejmě i střešní vpusti.

K technickým zajímavostem patří i konstrukce vnitřního centrálního schodiště bez podstupnic. Jednotlivé stupnice, kotvené do schodišťových stěn prostřednictvím systémových bodových terčů, jsou z bezpečnostního skla s mléčnou fólií – celková tloušťka pětivrstvé stupnice je 41 milimetrů.

Otopná soustava je kombinací radiátorového a podlahového vytápění. Jedná se o teplovodní dvoutrubkovou soustavu s nuceným oběhem vody a expanzní tlakovou nádobou. Zdrojem tepla je akumulátor otopné vody, nabíjený tepelným čerpadlem vzduch/voda.

zhledem k tomu, že budova je na východní straně zapuštěna do svahu, je z 3. NP přímý vstup do parku
Základní údaje o stavbě
Investor: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Autoři a projekt: Hlaváček – architekti, s.r.o., Michal Hlaváček, Zdeněk Holek, Karel Musil
Dodavatel: Energie – stavební a báňská, a.s.
Zastavěná plocha: 189 m2
Obestavěný prostor: 1716 m3
Řez přístavbou

V soutěži Stavba roku 2020 získala přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci titul především za odvážné spojení přístavby ve tvaru skleněného krystalu se secesní budovou muzea, založené na kontrastu nové a historické části stavby a současně respektující urbanistické poměry lokality.

Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*