Tip redakce, Zajímavé stavby

Zelená koruna na pražské křižovatce

Výrazné a atraktivní nároží je vstřícné pro kolemjdoucí. V prvních dvou podlažích je hmota rohu objektu věnována prostoru ulice. Vystoupila o dvě patra výš a vysunula se nad přirozenou římsu. Vznikla tak nárožní věž

Na nároží ulic Komunardů a Přístavní vznikla výrazná, ale přívětivá novostavba, která zaplnila místo po dvou činžovních domech, stržených po povodních roku 2002. Poloha poblíž strategické křižovatky s ulicí Dělnickou si říkala o objekt, jenž se stane důstojným partnerem okolo stojících domů. V soutěži Stavba roku 2021 dům získal Cenu časopisu Stavitel, dále také Cenu za mimořádný přístup k použití BIM. Dům je originální a komfortní, vyhovuje standardům, vyžadujících vysokou kvalitu vnitřního i vnějšího prostředí.

„V jedné z klíčových ulic centra dolních Holešovic jsme chtěli vytvořit místo s výrazným a atraktivním nárožím, vstřícné pro kolemjdoucí. Korunovali jsme křížení ulic a vytvořili jasně rozpoznatelný dům. Ulici jsme rozšířili na úkor půdorysné plochy našeho pozemku. Vznikl tak prostor před hlavními vstupy, naplněný chladivou zelení, která vytváří malou oázu na jinak poněkud monotónní hlavní ulici. Zeleň lemuje i okolní prostor, vine se do vyšších pater budovy po několika tenkých sloupech a je tak vynášena až na nárožní věž,“ říká architekt Stanislav Fiala.

Ulice je rozšířena tak, aby před hlavními vstupy vznikl prostor

„V prvních dvou podlažích jsme hmotu rohu věnovali prostoru ulice. Vystoupila tedy o dvě patra výš a vysunula se nad přirozenou římsu. Vznikla tak nárožní věž, která se už dávno stala archetypem příznačným pro množství historických i novodobých domů v Praze. Archetypem, který už téměř automaticky očekáváme, když vidíme dům tvořící roh ulic. Tyto věže vždy hlásají určitou důležitost budovy, vytvářejí orientační body v blokovém typu zástavby. V samotných Holešovicích už jich tolik není; je to i proto, že tato čtvrť původně nepatřila k centru Prahy. Dnes už to neplatí, prestiž Holešovic stále stoupá. Vytvořili jsme tak uctivý odkaz k tradici a zároveň sebevědomé gesto přirozené emancipace místa. Zároveň jsme chtěli s respektem navázat na strukturu okolních domů tak, aby naše budova nevyčnívala velikostí. Proto jsme navázali na výšku hlavní římsy domů v ulici Komunardů a napojili se na slepý štít domu v Přístavní ulici. Tato úvaha nás dovedla k šesti plnohodnotným a jednomu ustoupenému podlaží. Nárožní věž vystupuje nad hlavní římsu o dvě patra, její malý půdorys tvoří v nejvyšší úrovni podlaží osmé.“

Polyfunkční dům otevřený do ulice

V budově se nacházejí prostory pro menší, malé i velké firmy. V prvních dvou podlažích, tj. ve vyšším parteru, mají obchodní a stravovací charakter. Tato funkce prorůstá až do vnitrobloku. V původním domě tu bylo kino, nyní dvoupodlažní prostor propojuje velkorysé schodiště, které lze pro příležitostné promítání také přizpůsobit. Dvoupodlažní část budovy zasahující svým objemem do dvora vytváří ve vnitrobloku zahrádku.

Fasáda domu a zahrádka ve vnitrobloku

Od třetího podlaží už začíná funkce obytná. Vzhledem k umístění na rušné městské ulici jsou tu převážně menší byty pro mladší lidi, kteří rádi využívají výhod a atrakcí městského centra. V nejvyšším podlaží se nacházejí čtyři větší atraktivní byty s terasami, dva z nich mají přístup na pobytovou část střechy domu.

Garáže v suterénu mají tři podzemní podlaží. Přestože je parcela pro garáže relativně malá, autoři projektu zvolili nejpohodlnější komunikační systém sjíždění krátkými rampami po půl podlaží. Zajišťuje nejlepší komfort, přes finanční náročnost je nejvíce uživatelsky vstřícný a neodrazuje od parkování.

Interiéry showroomu se otevírají do ulice a do dvora

Pozitivní energie přitahuje

„Chtěli jsme, aby byl dům rozpoznatelný na dálku a dokázal k sobě přitáhnout pozitivní pozornost, která je blahodárná pro místo i oblast. Přináší energii a dokáže navázat spoustu dalších aktivit. Stavba neměla šokovat designem, ale měla být lidem sympatická. Tak, aby jim zvedla oči od země a dodala jim chuť a odvahu. Věříme, že v tomto ohledu sehraje roli i bohatá zeleň. Šplhá po pilířích z úrovně chodníku a dominuje sloupci nárožních balkonů, z nichž přetéká přes nepravidelné zábradlí z ocelových prutů. Ve výsledku je atraktivní pro chodce i pro uživatele a návštěvníky domu. Zejména velké lodžie na nároží s nepřerušovaným pásem zeleně po obvodu pomáhají zvyšovat kvalitu vnitřního prostředí. Zelení budou obaleny i nosné a stabilizační betonové pilíře, které tvoří charakteristické fasádní prvky. Popínavá, udržovaná a centrálně zavlažovaná zeleň bude také šplhat do vysokých pater, takže z velké části přikryje pohledový beton i navazující plechový obklad. Naším cílem bylo postavit dům, který naplní očekávání vyplývající ze současného způsobu života a práce. Je sebevědomý a velkorysý, ale respektuje historické i současné souvislosti. Má ambici přispět ke kvalitě veřejného prostoru v nejbližším i vzdálenějším okolí. Dům, který lidé i přes možné počáteční rozpaky přijmou a budou ho mít rádi,“ uzavírá architekt Fiala.

Schodiště na pobytovou část střechy
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Komunardů XXXV
Místo: Komunardů 35, Praha – Holešovice
Investor: MedPort, a.s.
Autor: FIALA+NEMEC s.r.o. – Stanislav Fiala; spolupráce Jiří Václavů, Petr Jehlík, Jiří Neumann
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.
Dodavatel: Hinton, a.s. – projektový tým divize 01; subdodavatelé – Českomoravský beton, a.s., Bamboodesign s.r.o., Abadia a.s., Hinton DHF, Umělecké kovářství Kučera Miroslav a syn, Zahradní architektura Kurz s.r.o., Tunnel s.r.o., Carl Stal & spol. s r.o., ROSTETO s.r.o., Spyron s.r.o. a další.
Realizace: 2018–2020
Plocha pozemku: 976 m2
Zastavěná plocha: 893 m2
Podlahová plocha: 4618 m2
Obestavěný prostor: NP – 19 348 m3 PP – 7746 m3

FOTOGALERIE:

-vis-
Foto: Filip Šlapal, Petr Jehlík

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*