Technologie, Zajímavé stavby

Znojemská vína našla své místo v pivovaru

Při obnově pivovaru na Enotéku znojemských vín Ondřej Chybík a Michal Krištof reflektovali strukturální a funkční historii stavby. Přitom ale měli ambice posunout konvenční představy o rekonstrukcích budov. Pivovaru zachovali původní výraz, z technické haly naopak zůstala pouze vnější struktura. V rámci Enotéky funguje jako volný prostor, otevřený výhledům na město. Asymetrická okna autoři rozmístili tak, aby podtrhla členění interiéru, zvala návštěvníky k dialogu s krajinou a zároveň objekt ukotvila mezi architektonické skvosty města.

Vinný bar a degustační prostor se nachází ve Znojmě, na dohled je rotunda sv. Kateřiny a gotický kostel sv. Mikuláše – vše dohromady vystihuje spletité historické a architektonické vrstvy města. Historická hala byla k pivovaru přistavěna mezi lety 1860 a 1892, sloužila jako strojovna s parním kotlem. Technická hala vznikla v druhé polovině 20. století bez jakéhokoliv kontextu, vztahu ke svému okolí a důležitosti místa. Sloužila jako trafostanice a rozvodna pivovaru.

Dvě místa s osobitým dědictvím architekti propojili, u každého z objektů uplatnili individuální koncepční přístup k renovaci. Vestavba v technické hale dělí šest metrů vysoký interiér na prostory s měřítkem a nepravidelností odpovídajícími vinným sklepům v této oblasti. Nacházejí se v různých výškových úrovních, jsou vždy propojeny několika schody. Prostory i jejich zázemí jsou temperovány kombinací plynových a elektrických přímotopů.

Základní údaje o stavbě
  • Autoři: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Ondřej Mundl, Luděk Šimoník, Martin Holý, Roman Koplík, Michal Klimeš
  • Velikost: 550 m2

Konzervativní versus kontrastní

Renovace pivovaru proběhla konzervativním způsobem – klasická obdélníková budova byla redefinována jako výstavní prostor, který vybízí návštěvníky k ponoření se do bohaté historie moravské kultury vína a jeho degustace. Z bývalé technické haly autoři projektu naopak zachovali pouze vnější strukturu, její strohé bílé interiéry proměnili s úmyslem vytvořit nový koncept.

Vložili do něj kontrastní tmavou vestavbu, hravou kompozici organických objemů v různých úrovních, rozdělující „bílou krabici“ na jednotlivé prostory a menší propojené místnosti. Odkazují tím na měřítko a atmosféru tradičních místních vinných sklepů. Nově pojatý vinný bar tak mění původní význam architektury i funkcí haly.

Technická hala se otevřela okolí a výhledům na kostel a město díky komplexní sestavě asymetrických oken, která jsou rozmístěna tak, aby podtrhla rozčlenění interiéru na různorodé prostory, které jsou orientovány na výhledy. Nová okna nyní zvou návštěvníky k dialogu s krajem a krajinou a zároveň kotví tuto zdánlivě zastaralou strukturu mezi ostatní architektonické skvosty města. Odstín budovy bývalé trafostanice vznikl kombinací barev sousedících budov, což podpořilo interakci v rámci historické koláže a posílilo architektonický a historický pocit sounáležitosti.

Enotéka nese stopy obou původních staveb i proměnlivé minulosti města a zároveň slouží jako připomínka spletitých vztahů mezi sociopolitickými strukturami, které místní architekturu poznamenaly. Autoři projektu obzvláště poukazují na technickou halu jako na projev cynismu tehdejší narušené společnosti, která vybudovala tuto stavbu v srdci města s bohatou historií.

„Znojemská Enotéka je výzvou tradičním představám o rekonstruování historických budov. Přítomnost dvou osobitých struktur, z nichž každá má svou vlastní minulost a původní funkci, nás inspirovala k použití různých přístupů k renovaci. Na jedné straně jsme se drželi celkem ortodoxních postupů, založených na památkové péči. Na straně druhé jsme uplatnili experimentální a méně obvyklý přístup, který zcela přehodnocuje původní stavbu, avšak při zachování její stavební podstaty a dobových fragmentů. To nám umožnilo se plně ponořit do dědictví a scenérie Znojma, a tím ukotvit Enotéku jako pochopení, součást a pokračování architektonického příběhu města,“ říká Ondřej Chybík.

Dvě různá řešení oken

„U obou prostorů jsme záměrně postupovali naprosto odlišně tak, abychom podtrhli kontrast a rozdílnost jejich historické hodnoty. Okenním otvorům historické haly směrem do ulice Hradní, znehodnoceným stavebními zásahy v druhé polovině 20. století, byla díky novým replikám navrácena jejich původní podoba a proporce. Oknům jižní fasády jsme snížili parapety, došlo tak k propojení interiéru haly s exteriérem při zachování původního charakteru výplní. Díky provozu, který v zimních měsících uvažuje pouze s temperováním prostoru, jsme si mohli dovolit použít dobové zámečnické výrobky z ocelových pásovin a T profilů, doplněných jednoduchým zasklením,“ dodává architekt Michal Krištof.

Proporce a rozmístění nových oken v technické hale záměrně nekorespondují s původním členěním fasády bez estetické či historické hodnoty. Naopak přináší novou, současnou vrstvu, která spolu s minulými vytváří koláž různých historických vrstev. Zasklení otvorů je minimalistické tak, aby rámování profily nerušilo ve výhledech, přesně navržených pro jednotlivé prostory. Pouze vstupní otvory, pro podtržení jejich funkce, jsou výrazně hmotné.

Historie znojemského městského pivovaru
Pivovar se nachází na předhradí znojemského hradu. Várečné a mílové právo udělil Znojmu roku 1278 římský císař Rudolf I. Habsburský při tažení z bitvy na Moravském poli. Roku 1363 je v Losunkové knize z doby Karla IV. uvedeno několik právovárečných měšťanů, mezi nimi i sládek Hostan. Nejstarší dochované stanovy cechu pivovarského ve Znojmě jsou z roku 1446.

Městský pivovar byl založen roku 1720, poté, co už v roce 1709 císařským patentem získal pozemek kolem hradní rotundy sv. Kateřiny. V roce 1860 prodalo město pivovar za 50 000 zlatých měšťanu Tomáši Mauralovi. Jeho rodina vlastnila pivovar do roku 1921, kdy je pivovar přejmenován na První znojemský parní pivovar a sladovna, spol. s r.o.

V roce 1948 byl pivovar znárodněn, v roce 1993 privatizován, v roce 2003 prodán nizozemskému koncernu Heineken, dne 15. června 2009 výroba piva Hostan ve Znojmě skončila. V květnu roku pivovar 2010 koupilo město Znojmo od firmy Heineken nazpět a v roce 2014 vznikl na popud soukromého investora projekt obnovy výroby piva v části bývalého pivovaru. Výroba piva od producenta Znojemský městský pivovar a.s. byla zahájena v listopadu 2015.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*