Ekonomika

Metrostav zvládl nouzový stav na jedničku

Dělníci na stavbě v rouškách

Společnost Metrostav se podobně jako většina firem v České republice v předcházejících týdnech vyrovnávala s podmínkami nouzového stavu. Výjimečná situace prověřila nastavení interních procesů i připravenost firmy rychle reagovat na měnící se podmínky. Díky spolupráci všech útvarů a divizí, interní komunikaci i flexibilní interakci s dodavateli zvládl Metrostav nouzový stav bez zásadních problémů.

Po vyhlášení nouzového stavu se kancelářské i stavbařské týmy akčně adaptovaly na nové podmínky. „Na stavbách se provoz nepřerušil, z kanceláří se většina kolegů přesunula na home office. Porady probíhaly přes MS Teams nebo Skype pro firmy. Díky dobrému technickému zabezpečení vzdáleného přístupu a již dřívějšímu přechodu na práci v cloudu nebyla po technické stránce práce z domova pro zaměstnance větším problémem. Potýkali se spíše se sociálním odloučením a většina také s nutností postarat se doma o děti, kterým byly uzavřeny školky a školy,“ říká Jana Kořínková, zástupkyně personálního ředitele. Na stavbách bylo potřeba nahradit chybějící kapacity a vyrovnat se s prodlevami dodavatelů způsobených okolnostmi výjimečné situace.

I přes všeobecný nedostatek ochranných prostředků v začátcích nouzového stavu napřela firma veškeré úsilí k jejich zajištění. Promptně byla zajištěna desinfekce pracovišť, k dispozici byla desinfekce na ruce, kterou si firma po určitou dobu míchala sama. Samozřejmě došlo i na svépomocné šití roušek, dobrovolně šili zpočátku nejen zaměstnanci, ale i rodinní příslušníci. „Potěšilo nás, s jakou vervou se do šití pustily celé rodiny,“ dodává Jana Kořínková.

Stabilní a klíčová společnost
Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v 15 zemích Evropy. Mezi jeho klíčové obory působnosti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanská výstavba, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory.
Metrostav staví i v Norsku

Pomoc v čase korony

Díky tomu, že se podařilo pružně zajistit chod společnosti, mohl Metrostav nabídnout pomoc druhým. Veřejné správě zapůjčil 17 mobilních stavebních buněk, které byly využity v nemocnicích pro zřízení externích odběrových míst, jako nouzová pracoviště složek integrovaného záchranného systému, či pro výdejní místa zdravotnické pomoci, potravin a základních hygienických potřeb.

Metrostav poskytl peněžitý dar i svému dlouholetému partnerovi, ČVUT – konkrétně šla pomoc ve výši 100 000 Kč na vývoj respirátoru CIIRC RP 95 v rámci vývoje prostředků proti šíření COVID-19 Českému institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Praha. Metrostav pomáhal i v regionech, bezplatně poskytl např. osobní ochranné pomůcky (30 ks ochranných brýlí) – pro Krajský úřad Středočeského kraje, kromě toho daroval i 300 kusů respirátorů FFP2 Nemocnici České Budějovice.

Nábor nejen v době koronaviru

Vzhledem k nutnosti rychle doplnit pracovníky na stavbách v době nouzového stavu zrealizoval Metrostav platformu pro sdílení kapacit – interních i subdodavatelských. Projektovým týmům se tak podařilo zajistit plynulou výrobu a vykrýt výpadek způsobený karanténami a uzavřením hranic.

I v době nouzového stavu probíhaly některé náborové kampaně a do Metrostavu nastupovali noví zaměstnanci. Jedna z úspěšných kampaní proběhla i na Facebooku a týkala se náboru dělnických profesí na práce na dálnicích. Dlouhodobě se pro nábor Metrostavu osvědčují optimalizované webové stránky pro internetové vyhledávače, které umožňují potenciálním uchazečům doDělníci hledat aktuální nabídku zaměstnání. Je to účinný doplněk k inzertním pracovním serverům, jejichž webové řešení toto běžně neumožňuje.

Metrostav v komunikaci aktivně využívá své digitální komunikační kanály, LinkedIn, Instagram a YouTube. Přestože jde o externí média, jsou profily Metrostavu na sociálních sítích aktivně sledovány zaměstnanci. Firma s nimi aktivně komunikuje také prostřednictvím intranetu a tradičními firemními novinami Metrostav, které samostatně vycházejí již od roku 1988.

Inženýrský a geologický průzkum metra D

Metrostav jsou lidé

Metrostav je stavební společnost s dlouholetou historií, za jejímž úspěchem stojí lidé. Firma o své zaměstnance trvale pečuje. Zajímá se o to, zda jsou v práci spokojení, zda dělají to, co umí nejlépe a mají dostatek příležitostí pro svůj rozvoj. Zaměstnanci tyto otázky probírají se svými nadřízenými nejen v rámci rozhovorů při ročním hodnocení, mají možnost vyjádřit se i anonymně v rámci pravidelného průzkumu spokojenosti. 

Metrostav informace od svých lidí důkladně zpracovává. Na roční hodnocení navazuje např. plánování rozvojových aktivit pro konkrétní zaměstnance, zařazení talentů do manažerské přípravy a také příprava nových školení v oblastech, o které je mezi zaměstnanci nejvyšší zájem. Průzkum spokojenosti opakovaně ukazuje vysokou identifikaci zaměstnanců s firmou, jejich loajalitu a zájem doporučovat práci v Metrostavu jejich známým i rodinným příslušníkům.

Zaměstnanci oceňují možnost pracovat na prestižních projektech u nás i v zahraničí. Také si cení toho, že je Metrostav majitelem téměř padesáti vlastních patentů a užitných vzorů a že tato tradiční firma využívá ve všech aspektech moderní technologie a přístupy. Příkladem je využití BIM. Na základě zkušeností s BIM projekty se Metrostav intenzivně věnuje rozvoji interních a externích technik k úspěšnému využívání digitálních podkladů i postupů v přípravě a realizaci staveb.

„Kromě toho je mezi lidmi v Metrostavu patrná velmi silná potřeba pomáhat, proto podporujeme řadu CSR aktivit. Spolupracujeme s neziskovou organizací Byznys pro společnost, dvakrát (letos dokonce třikrát) do roka pořádáme darování krve, podporujeme Handy Cyklo Maraton,“ říká Jana Kořínková.

V Metrostavu funguje i aktivní Senior Klub a spolupráci s mladou generací firma podporuje v rámci vlastního projektu Zruční učni a spoluprací s vysokými školami. „Doufám, že doba koronová bude brzy minulostí a my se budeme moci držet našich plánů jak podporovat a rozvíjet stávající kolegy a získávat nové pracovníky. Zkušenost z nouzového stavu nám ale ukázala, že pokud by se podobná situace opakovala, dokážeme ji díky nastavení celé firmy zvládnout,“ dodává Jana Kořínková.

Toho, že Metrostav o své zaměstnance patřičně pečuje, si všimli i hodnotitelé zaměstnaneckých žebříčků – firma byla pětkrát po sobě oceněna studenty vysokých škol v globálním průzkumu The Most Atractive Employer jako nejlepší zaměstnavatel ve stavebnictví.

Zaměstnanecké benefity
  • 1 týden dovolené navíc
  • 3 dny placeného zdravotního volna (sick-day)
  • Stravenky v hodnotě 100 Kč
  • Příspěvek 6000 Kč ročně na zdravotní, regenerační nebo rekreační služby
  • Odměny k pracovním výročím
  • Příspěvky na penzijní pojištění
  • Přechodné ubytování v manažerských bytech
  • Osobní kvalifikační rozvoj – průběžné odborné vzdělávání

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*