Ekonomika

Podle čeho se pozná dobře vedená firma

Prvním krokem k úspěšné realizaci projektu je zakázku získat, tzn. obstát v konkurenčním boji a vyhrát výběrové řízení. Ovšem prohlásit o projektu, že byl opravdu úspěšný, můžeme až ve chvíli, kdy je realizace dokončena, a celá zakázka je rentabilní. Přitom cesta k úspěšným projektům začíná na samotném začátku: pečlivou přípravou celé zakázky.

Fáze přípravy zakázky je pro realizaci úspěšného projektu zcela klíčová. Obchodní ředitel společnosti Callida Tomáš Svoboda píše na svém Blogu: „Na základě vlastních zkušeností si dovoluji tvrdit, že dobře vedenou firmu většinou poznám po úvodní schůzce a nasátí firemní atmosféry. Někdy se mohu mýlit, ale výjimka potvrzuje pravidlo.“

Co odlišuje dobře vedenou firmu od té, která to hůř zvládá?

Podle Tomáše Svobody je to péče a čas, který firma věnuje přípravě zakázky. A dodává k tomu: „Právě to je za mě ta důležitá fáze, která následuje poté, co se dozvíme, že jsme zakázku získali. A před tím, než ji začneme realizovat. Všichni sice podnikáme proto, abychom v konkurenčním boji obstáli a zakázky vyhrávali. Ale na druhou stranu není přece umění zakázku vyhrát, ale úspěšně ji realizovat a vydělat na ní.“

Nejen chvilka radosti, ale také chvilka starostí

Hlavním úkolem ve fázi přípravy je přichystat tzv. od stolu co nejpřesnější plán nákladů. Odbytová cena je sice již pevně daná, ale náklady ovlivnit lze. Od fáze sestavení nabídky do fáze zahájení realizace se mohlo přece mnohé změnit. Jen kolik času uteklo mezi oceněním nabídky, jejím odevzdáním a výhrou v soutěži? Proto správně vedená stavební firma postupuje tak, že z obchodu putuje zakázka nejprve do přípravy.

„To může být podle velikosti firmy buď samostatné oddělení, ale klidně i jen pojmenovaná etapa nebo činnost pro stejného kolegu, který nabídku připravoval. Důležité je tuto etapu nepřeskakovat.“ zdůrazňuje Tomáš Svoboda. A co se v přípravě zakázky řeší a o co vlastně jde?

Na co se zaměřit při přípravě zakázky?

To, že se přípravě zakázky měla věnovat patřičná pozornost a čas, se většinou zjistí až v průběhu realizace, kdy však už bývá pozdě. Proto ještě před zahájením výstavby by si měl každý přípravář položit několik základních otázek:

  • Došlo k nějakým významným změnám cen u rozhodujících materiálů?
  • Vím, odkud budu materiál dovážet, jak jsou daleko stavebniny, kde je nejbližší skládka či deponie a jaké jsou aktuální poplatky?
  • Vjedu na stavbu s rypadlem nebo budu muset nějaké části hloubit ručně?
  • Změnilo se něco u budoucích partnerů z řad subdodavatelů?
  • Položkově si mohu spočítat náklady výrobní režie a náklady na zařízení staveniště. Ale sedí mi na plánovaný náklad, který jsem v obchodní fázi určil jenom sazbou procenta z ceny?
  • Vím, jaké jsou náklady na měsíční vedení a provoz stavby a kolik mě bude stát každý zbytečný měsíc navíc při nedodržení původního plánu?

Jaké z toho plyne poučení?

Dál není potřeba pokračovat. Každý jistě ví, o čem je řeč a podobné otázky si před zahájením stavby klade. Zkrátka poctivá příprava má zásadní vliv na to, jestli stavební firmu bude zakázka živit dobře, průměrně nebo špatně. „Přípravu zakázky mnozí podceňují a je to chyba. Po skončení realizace, při závěrečném zúčtování nejedna stavební firma kvůli špatné přípravě splakala nad výdělkem.

Přitom dnes máme moderní systémy, které poskytují komplexní řešení stavební zakázky včetně přípravy. Významným pomocníkem pro správnou přípravu zakázek je také systém euroCALC, který navíc dokáže zpracovávat data v rámci BIM projektu a vytvářet z nich položkový rozpočet, což je další významný krok k zefektivnění a zrychlení pracovních procesů ve všech fázích projektu.“ uzavírá Tomáš Svoboda obchodní ředitel společnosti Callida.

Videokurz: Rozpočtování staveb
K úspěšným projektům patří také rychle a bezchybně vypracovaný rozpočet. Videokurz Rozpočtování staveb nabízí možnost z klidu domova se seznámit s teoretickými znalostmi rozpočtování, jak správně číst projekt a formou praktických příkladů si každý může procvičit vytváření položkového rozpočtu a výkaz výměr. Výuka je rozdělena do devíti samostatných lekcí.

Výhody videokurzu:

  • Pustíte si video v čase, kdy Vám to nejvíc vyhovuje (v práci, doma nebo klidně o víkendu na chalupě).
  • Sami si zvolíte tempo a intenzitu výuky.
  • Každou lekci lze kdykoli přerušit a libovolně se vracet zpět k již probrané látce.
  • A pokud to bude zapotřebí, tak si video jednoduše pustíte celé znovu.

Více informací naleznete na: www.kurzrozpoctovani.cz, včetně videoukázky zdarma.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*