Ekonomika

Porovnání a import změn na pár kliknutí

Víte, jaká je noční můra každého rozpočtáře? Když těsně před dokončením rozpočtu přijde od investora aktualizované zadání. To může začít s oceňováním v podstatě nanovo. Zapracovat změny a vytvořit nové poptávky zabere spoustu času a úsilí, říká v rozhovoru výrobní ředitel společnosti Callida DANIEL ZEITHAML a zároveň nabízí řešení, jak změny v průběhu zpracování zadání vyřešit rychle a elegantně.

Říká se: „Změna je život!“ A jak se zdá, tak to dvojnásob platí i v oblasti rozpočtování a oceňování stavebních zakázek…

To máte pravdu, nedávno jsme připravili anketu pro naše klienty. Otázka zněla: Jak často se setkáváte se změnou zadání v excelu v průběhu zpracování nabídky. 64 % klientů odpovědělo, že změny v projektu řeší pokaždé nebo často, 36 % odpovědělo občas a nenašel se jediný, který by odpověděl nikdy.

Tato anketa byla nejspíš inspirací k vytvoření speciální funkcionality v systému euroCALC, která od nového roku řeší změnové importy?

Náš software tuto funkcionalitu obsahuje už delší dobu, ale nyní s lednovou aktualizací se podařilo změnové importy výrazně vylepšit. V kostce jde o to, že euroCALC dokáže detekovat změněné listy

a Průvodce změnovým importem aktualizuje zpracovávaný položkový rozpočet, do kterého promítne změny z nového zadání od investora. V závěru umožní porovnání stávajících a aktualizovaných položek, vizualizaci změn a jejich potvrzení.

Jak probíhá zapracování změn do rozpočtu?

Uživatel systému euroCALC obdrží od investora zadání ke zpracování nabídky zpravidla v excelu, které mohou obsahovat klidně desítky listů. Tento excelový soubor si uživatel naimportuje do systému euroCALC a začne jej oceňovat a rozesílat poptávky, aby si ověřil cenu i od dalších subdodavatelů. Zkrátka začíná vytvářet rozpočet, aby nabídku odevzdal včas a se správnými cenami. Nutno podotknout, že na zpracování nabídky bývá často hodně málo času, někdy třeba jen pár dní. Najednou v průběhu této práce dojde ke změně v zadání. Přijde nový excelový dokument, ve kterém jsou přidané nebo naopak odstraněné položky, případně změněné výměry apod. Dojde prostě ke změnám třeba jen v jediném listě. Ale rozpočtář musí prohlédnout celý dokument a porovnat nové zadání s tím původním a defacto může začít vytvářet nový rozpočet znova. Nejenže je to dvojí práce, ale termín odevzdání nabídky se zpravidla neprodlužuje a zadavatel chce vrátit ceny do původního zadání. Nyní v systému euroCALC lze snadno ta dvě zadání porovnat, detekovat změny a nedělat práci znovu.

Popište, jak konkrétně proces zapracování změn probíhá?

Jednoduše řečeno: euroCALC porovná všechny listy v excelovém souboru, najde změny, označí listy, kde k žádným změnám nedošlo a spáruje položky, takže uživatel se tomu už nemusí věnovat. Naopak zaznamenané změny označí euroCALC v průvodci a ukáže uživateli, o jaké konkrétní změny se jedná. Uživatel se může rozhodnout, zda-li změny potvrdí nebo nikoliv, případně položky může označit příznakem a věnovat se jim samostatně. Jakmile je práce hotová, všechny změny se uloží do původní verze zadání.

Jaké přínosy tato funkcionalita uživateli přináší?

Nespornou výhodou je zejména úspora času. Uživatel nemusí prohlížet všechny listy a hledat, kde došlo ke změnám. euroCALC mu ukáže, kde se změny vyskytují a přímo označí položky, kterých se to týká. Díky tomu se minimalizuje i chybovost při tvorbě rozpočtů. A uživatel také neztratí již rozpracovanou práci, když najednou v průběhu oceňování obdrží novou aktualizovanou verzi zadání. Pokud vím, tak tento skvělý nástroj, který fakt šetří čas i peníze, nabízí euroCALC jako jediný software na českém trhu a ocení jej jak samotní rozpočtáři, tak i generální dodavatelé.

Ve společnosti IMOS Brno a. s. si novou funkcionalitu umožňující snadné zapracování změn v průběhu zpracování zadání vyzkoušel rozpočtář Jan Feyrer: Je to skvělý nástroj, se kterým se zatím seznamuji, ale už teď je jasné, že mi ušetří spoustu času i nervů při aktualizaci zadání.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*