Ekonomika

Při velikosti naší firmy nelze mluvit o improvizaci

ROZHOVOR – Společnost LASSELSBERGER pokračuje ve více než sto čtyřicetileté tradici českých keramiček. Keramické obkládačky a dlaždice RAKO dodává do celkem 92 zemí všech kontinentů. Pro společnost Lasselsberger byl rok 2020 mimořádný. Kromě situace spojené s pandemií se totiž firma nacházela uprostřed nezastavitelné obří investice. V závodě v Lubné u Rakovníka na konci června letošního roku spustila novou linku na obkládačky.

„Nejspíš tak neplánovaně budeme školním příkladem toho, že během krize se má investovat a v období růstu pak investici využít pro další růst,“ říká s úsměvem Ing. Roman Blažíček, jednatel společnosti Lasselsberger. Investice v řádech stovek milionů korun však byla rizikovým bodem v procesu přežití firmy. Přes všechny obtíže se však podařilo krizové scénáře z jara loňského roku eliminovat.

  • Kvalita je o lidech. Během přes rok trvající pandemie jste museli jistě dost improvizovat. V tom jsou ale Češi mistři. Domníváte se, že se to mohlo odrazit v kvalitě vaší práce?

Situace kolem pandemie byla novinkou, nic podobného nikdo z nás nezažil. Ale přes všechny problémy a obtíže, se kterými jsme se potýkali, nebylo a není možné měnit přístup ke kvalitě výrobků. Přístup ke kvalitě je pořád stejný a je daný filozofií firmy. Co se týče improvizace, tak při velikosti naší firmy se nedá o improvizaci vůbec mluvit. To si mohou dovolit malé firmy, pro ně improvizace může být i nástrojem řízení. Ale při velikosti naší společnosti už mluvíme o krizovém managementu, který jsme aplikovali po dobu uplynulého roku. A bohužel to neskončilo uplynulým rokem. Pokud do krizového řízení vstupují další elementy, například vláda, která mění rychle svoje názory a rozhodnutí, pak je krizový management o to těžší. Přesto si myslím, že se nám v loňském roce podařilo maximum, především eliminovat krizové scénáře.

  • Ovlivnila nutnost testování zaměstnanců/agenturních pracovníků a dalších lidí nějak dodací lhůty a organizaci výroby?

Pracujeme v nepřetržitém provozu. Nepřetržitý provoz znamená, že zařízení, stroje, linky, pece běží pořád. Proto jsme sami začali testovat naše zaměstnance ještě dříve, než to oficiálně nařídila vláda, s cílem udržet a zabezpečit nepřetržitou výrobu na všech linkách a na všech výrobních kapacitách, které máme. Organizaci jsme samozřejmě museli upravit tak, abychom zvládli všechny zaměstnance otestovat. V žádném případě si však nemůžeme dovolit, aby to ovlivnilo dodací lhůty. Je to tím, že jsme víceméně v komoditním byznysu a tam kdo nedodá dneska, tak je nahrazen velmi rychle někým jiným. Klíčovým parametrem úspěchu je schopnost dodávat v čase, tak jak chtějí zákazníci. Tomu se musíme přizpůsobit my, nikoliv přizpůsobovat dodací lhůty našim možnostem.

Obytná „věž“ v dánském Aalborgu má terasy z dlaždic s 2 cm tloušťkou RAKO OUTDOOR
  • Pandemie urychlila proces digitalizace. Měl tento trend u vás nějaký dopad na kvalitu a co čekáte od budoucnosti?

Pandemie v našem případě nevytvořila žádný nový tlak na digitalizaci. Jediný tlak, který vytvořila, je změna v komunikaci, a to já nepovažuji za digitalizaci výrobního procesu. Digitalizace, využití informačních technologií ve výrobě je dlouhodobý proces. U nás probíhá kontinuálně, a to dle dostupnosti technologií. Naším dlouhodobým cílem je využívat nejmodernější, a tudíž i k životnímu prostředí nejšetrnější, výrobní technologie, které jsou na trhu k dispozici. To nám automaticky umožňuje digitalizovat proces od sběru dat k plně automatizovaným výrobním postupům. Trend digitalizace v žádném případě neřeší jen kvalitu, ta je daná spoustou jiných elementů. Digitalizace je nicméně instrument, který zabezpečuje větší jistotu dosažení výborné kvality. Naším cílem je být z hlediska technologií na top úrovni. Každá nová linka, nová technologie je pochopitelně i krok dopředu v digitalizaci.

  • Nemuseli jste rezignovat na nějaká školení zaměstnanců v době pandemie? Zvolili jste jiné formy než prezenční?

V otázce školení zaměstnanců a obchodních partnerů jsme provedli zásadní změnu v době pandemie. Vzhledem k tomu, že naším cílem bylo maximálně naše zaměstnance, eventuálně zaměstnance našich partnerů, ochránit, velmi rychle jsme opustili prezenční školení a přešli na on-line školení. Moderní on-line technologie jsme využili nejen pro školení, která je třeba realizovat stále, tedy i v době pandemie, což jsou standardní povinná školení, bez kterých naši zaměstnanci ani nemohou aktivně pracovat, například školení bezpečnosti práce. Ale šli jsme dál, neskončili jsme u školení jako takových, a využili jsme technologie i pro prezentaci nových produktů pro naše zákazníky, a to nejen v České republice, ale na celém světě. Připravili jsme video spoty a v rámci nich ukázali novinky RAKO pro rok 2021.

Tento nový přístup se ukázal být velmi efektivní. S filozofií novinek a jejich vizuálním projevem se tak velmi rychle dokážeme dostat k zákazníkům. Bohužel keramika je něco, co nestačí vidět. Tady nejde jen o technické parametry. Zvláště odborníci si potřebují na povrchy obkladů sáhnout, jaké jsou na dotek – hrubé, hladké, zdali jsou příjemné. Daní pandemie tak je, že prostě nebylo možné si materiál v daném okamžiku „osahat“. Protože ale reagujeme pružně, řešili jsme situaci systémem vzorkování. Každopádně digitální forma školení, ale i prezentace výrobků nás posunula dál. Je to nový prvek v našem podnikání.

  • Kvalita je řetěz příčin a následků: Počínaje přístupem investora, architektonickým návrhem, vypracovaným projektem, vstupními surovinami a použitými materiály, dodržování technologických postupů, organizací práce na staveništi, kontrolou na všech stupních, kvalifikovanou pracovní sílou, přístupem dodavatelů a subdodavatelů a v neposlední řadě i samotným užíváním stavby. Seřaďte to podle důležitosti od největšího vlivu po ten nejmenší.

Ve všech uvedených bodech je hlavním elementem člověk. Pokud budeme mít nekvalifikovanou pracovní sílu, pak můžete mít perfektní projekt, výborného architekta, můžete mít nejnovější technologie… Ale když je někdo špatně nainstaluje, když je nepoužije tak, jak má, dle doporučení výrobců, nepoužije správné technologické postupy, pak je kvalita pryč. Těžko tedy srovnávat vliv jednotlivých kroků. Každý článek je důležitý: Architekti, aby nevymysleli věci, které jsou nerealizovatelné, aby projektant navrhl projekt tak, aby realizační firma věděla, jak to má udělat. V řetězci tedy hraje klíčovou roli člověk. Ale kvalitní člověk samozřejmě musí dostat i kvalitní materiál.

Letiště Pardubice, dlaždice Random 60 x 60 cm
  • Definujte nejpalčivější problém, který má největší důsledky na kvalitu. A máte v této oblasti nějaká řešení či doporučení?

Kvalitu nevidím jako něco, co se dá zabezpečit jedním, dvěma, třemi prvky – zásahy. Kvalita je soubor jednotlivých elementů, které na konci dají takovou kvalitu, kterou si vytyčíte už na začátku. Nelze tedy říct, co je nejpalčivější problém. Když kterýkoliv z elementů na cestě k cíli selže, tak výsledná kvalita neodpovídá tomu, co jsme na začátku vytyčili. Mluvím hlavně o našich výrobcích, o výrobě keramických obkladů, ale myslím, že to platí i jinde ve stavebnictví. Zásadním elementem je člověk, který řadu věcí ovlivňuje, ale řadu ani ovlivnit nemůže. Kdybych tedy měl říci jeden klíčový prvek, byl by to lidský element, který může spoustu věcí zkazit, ale i zachránit, a mnoho technických věcí naopak vůbec nemůže ovlivnit. A ty se na cestě ke kvalitě zpočátku nemusí ani projevit. Kvalita je obrovský komplex. Pokud tedy beru za zásadní lidský element, pak řešením je mít zaměstnance, kteří jsou kvalitní, vyškolení, ví, co dělají. Nejsou to lidé, které najdeme na ulici a rychle vyškolíme. Část lidského elementu může do budoucna tvořit digitalizace, přesun od člověka k umělé inteligenci, ale člověka nikdy škrtnout z procesu nemůžeme. Vždy hraje svou roli, malou či větší.

  • RAKO představilo jako jeden z mála výrobců novou kolekci 2021 i přes všechna omezení, která za poslední rok vznikla. Jaká máte od nových sérií očekávání?

O nás je známo, že novou kolekci připravujeme každý rok. Méně prodejné výrobky nahrazujeme novými, které upoutají pozornost. Na začátku pandemie jsme si řekli, že se pokusíme uvést novinky na světlo světa na konci roku 2020, i když to nebude lehké. Cílem bylo a je udržet náš sortiment živý, čerstvý. Novinky nám přinášejí i velmi dobré hospodářské výsledky. Toho jsme se nechtěli vzdát. A podařilo se nám to. V loňském roce jsme připravovali novou sérii s významným českým designérem Maximem Velčovským. Chceme tím ukázat náš nový přístup ke spolupráci s designéry. Tato nová série bohužel zapadla do období pandemie, takže představení produktu, především prezentace pro architekty nebyly úplně podle našich představ. Ale věříme, že to ještě zvládneme a série Linka si najde své zákazníky. Pokračujeme však v přípravě novinek i pro rok 2022, toho se nechceme vzdát, protože si myslím, že je to jediná šance na přežití, přinášet nové produkty, nové impulsy, oživovat kolekci trvale podle nových trendů.

erminal Shopping Centrum v Banské Bystrici, série Cemento 60 x 60 cm

-jik-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*