Ekonomika

Prodejům tepelných čerpadel za loňský rok dominuje vzduch-voda

Pandemický rok 2020 se výrazně neprojevil do dodávek tepelných čerpadel na český trh. Vyplývá z odhadu roční dodávky tepelných čerpadel na český trh od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Celkově bylo na trh dodáno více než 24 tis. kusů tepelných čerpadel, což představuje přibližně 5% nárůst oproti roku 2019. Z tohoto počtu více než 22,6 tis. kusů tvoří tepelná čerpadla typu vzduch-voda a jen v necelých 1400 případech jde o čerpadla typu země-voda.

Dominuje vzduch

Poměr vzduchových tepelných čerpadel zůstává na celkových prodejích mimořádně vysoký. Zatímco celý trh v ČR se mezi roky 2010 až 2020 zvedl na čtyřnásobek, veškerý nárůst jde na vrub prodejů vzduchových tepelných čerpadel, a prodeje tepelných čerpadel země-voda postupně pomalu klesají. V České republice se v současnosti zemní tepelná čerpadla podílí na celkových prodejích jen necelými 6 %.

V zemích západní Evropy jsou vzduchová tepelná čerpadla také velmi populární, ale jejich podíl není tak extrémní jako u nás. Tepelná čerpadla země-voda v sousedním Německu tvoří z celkových prodejů zhruba 28 %, v Rakousku 27 % a ve Švýcarsku téměř 30 %.

Země – voda

Systémy země-voda jsou provozně stabilnější a energeticky úspornější než vzduch-voda. Současně mají delší životnost, nižší nároky na hodnotu elektrického jističe a v neposlední řadě nezatěžují své okolí žádným vnějším hlukem.

„Do budoucna by bylo žádoucí ve větší míře podpořit v ČR instalace tepelných čerpadel země-voda, a to zejména u větších objektů, u rekonstrukcí starších systémů vytápění a u domů s větší tepelnou ztrátou,“ říká Jiří Svoboda, jednatel české společnosti Master Therm tepelná čerpadla a dodává: „Tepelná čerpadla vzduch-voda se v posledních letech s rozvojem elektronického vstřikování chladiva a technologií plynulého řízení výkonu podstatně technicky vylepšila. Jde o nejdostupnější typ tohoto vytápění se snadnou a rychlou instalací. Vhodný je pro vytápění novostaveb a zateplených objektů s nižší spotřebou tepla, ideálně v kombinaci s podlahovým vytápěním.“

Výsledky statistických měření MPO: www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/2021/5/Tepelna-cerpadla-2010-2020-210527.pdf

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*