Ekonomika

Rok byl pro velké stavební firmy úspěšný, naproti tomu výrobci stagnovali

Zdroj: iStock

Vývoj české ekonomiky v loňském roce byl významně ovlivněn protipandemickými opatřeními. Na některé sektory měl drtivý dopad, velké stavební firmy však lockdown a další omezení přestály, až na výjimky, bez větších negativních dopadů na ziskovost. Největším stavebním firmám tržby i zisky mírně vzrostly, výrobci stavebních hmot dosáhli podobných tržeb při horším hospodářském výsledku. Letos je poptávka po stavebních pracích i materiálech enormně vysoká, a tak se velké stavební firmy nemusí obávat o zakázky i v dalších letech. Vše nasvědčuje tomu, že tento rok bude dalším z těch úspěšných.

Stejně jako loni, i do letošního srovnání největších stavebních firem za rok 2020 bylo zahrnuto 141 podniků s tržbami nad 200 milionů korun a 50 výrobců stavebních hmot s obratem nad 300 milionů korun.

Růst tržeb i rentability

Nejvýznamnější hráči na českém stavební trhu v roce 2020 utržili celkem 227,5 miliardy Kč. Taková je celková hodnota čistého obratu největších stavebních firem, které zveřejnily své výsledky hospodaření ve sbírce listin, anebo jsme jejich obrat odhadli na základě výsledků minulých let. Ve srovnání s rokem 2019 jde o zvýšení tržeb o více než čtyři procenta. Kumulovaný čistý obrat stejné skupiny firem o rok dříve činil 218,1 miliardy Kč. Růst v minulém roce byl sice nižší než v předchozím období (2018/2019), kdy tržby rostly o 9 procent, avšak stále se jedná o dobrý výsledek, který byl doprovázen zvýšením ziskovosti.

V celkovém součtu dosáhly v uplynulém roce největší stavební firmy zisku před zdaněním ve výši 8,39 mld. Kč, což ve srovnání s rokem 2019 (7,17 mld. Kč) znamená zvýšení ziskovosti o 17 %. Zpomalilo však tempo růstu ziskovosti. V analýzách za poslední dva roky jsme totiž zaznamenali meziroční růsty zisků až o 40 %. Průměrná rentabilita tržeb velké stavební firmy za rok 2020 činila 5,05 %, v roce 2019 to bylo 4,32 %.

Zaměstnanci firmám věří

Stavební sektor, stejně jako další obory české ekonomiky, je nadále sužován nedostatkem pracovních sil. Velkým stavebním firmám se však dlouhodobě daří udržet své zaměstnance. V roce 2020 zaměstnávaly významné stavební firmy celkem 37 459 pracovníků. Je to o 518 více než v roce 2019 a růst v zaměstnanosti za poslední tři roky se trvale udržuje na hodnotě mezi jedním až dvěma procenty ročně.

Stejný obrat, ale méně peněz

Výrobci stavebních hmot se po letech růstu museli za rok 2020 spokojit s udržením výše tržeb při nižším celkovém zisku. V minulém roce vykázali nejvýznamnější výrobci stavebnin a stavebních hmot čistý obrat v celkové výši 82,3 miliardy korun, což je srovnatelná hodnota s rokem 2019, kdy stejná skupina firem vytvořila obrat v hodnotě 82,5 miliardy Kč. Ale zisky největším výrobcům poklesly. V roce 2020 činil kumulovaný hrubý zisk 8,5 miliardy korun, oproti 9,7 miliardy zisku za rok 2019. Hospodářský výsledek před zdaněním tak klesl o více než 12 procent. Počet pracovníků v tomto segmentu se téměř nezměnil. V roce 2020 zaměstnávali největší výrobci stavebních hmot celkem 15 642 zaměstnanců, o rok dříve to bylo 15 620.

Ochrana před věřiteli

Opatření omezující činnosti firem v rámci boje proti onemocnění covid-19 bohužel citelně zasáhla některé firmy, které jsme v našich tabulkách pravidelně sledovali. V roce 2020 musela o ochranu před věřiteli formou moratoria požádat firma TENZA, a.s., která v průběhu roku 2021 skončila v konkurzu. Firma ve vlastním odůvodnění insolvenčního návrhu uvedla, že podnik „byl zasažen omezením možností provádění prací v první fázi koronavirové epidemie v období března až června 2020“ a z důvodu drastické penalizace za nedodržení termínu strategické zakázky pro většinově státem vlastněnou společnost se firma ocitla v platební neschopnosti.

A přesto spokojenost

Z hlediska výsledků největších stavebních firem za rok 2020 a celkové situace v české i světové ekonomice považujeme uplynulý rok za úspěšný. Protipandemická opatření se u velkých hráčů na stavebním trhu projevila negativně spíše ve smyslu omezení růstu tržeb a zisku, což platilo zejména pro výrobce stavebních hmot.

K zásadním problémům z hlediska finančních rizik však u této skupiny firem, až na výjimky, nedošlo. Výhled na letošní rok je optimistický. Poptávka po službách a výrobcích firem ze stavebního sektoru je vysoká, očekáváme navýšení obratů i lepší výsledky rentability tržeb.

Cyril Mores, jednatel společnosti Creditreform s.r.o.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*