Ekonomika

Vliv denního světla na produktivitu práce

Celosvětový průzkum společnosti YouGov mezi 16 tisíci respondenty odhalil, že více než polovina lidí (52 %) věří, že denní světlo ovlivňuje jejich spánek. Ve stejném průzkumu si téměř dvě třetiny dotázaných (63 %) myslí, že denní světlo ovlivňuje jejich produktivitu.
„Češi se v uvedeném průzkumu pohybují mírně nad průměrem. Celkem 57 % dotázaných si myslí, že denní světlo ovlivňuje jejich spánek a 68 % věří, že má vliv i na jejich produktivitu. Nejvíce ovlivňuje denní světlo Italy a překvapivě také Slováky. Naopak nejméně jsou ovlivňováni denním světlem Britové,“ dodává k průzkumu Klára Bukolská, hlavní architektka společnosti VELUX.

Celosvětový průzkum byl proveden v rámci zprávy zaměřené na zdůraznění významu bydlení ve zdravých domácnostech a malých změn, které může udělat každý pro zlepšení svého života. Pozornost byla zaměřena na přirozené denní světlo v každodenním životě. První závěry zprávy Indoor Generation ukázaly, že necelá pětina (18 %) lidí tráví v uzavřených místnostech téměř celý den (od 21 do 24 hodin). „Mnoho lidí po celém světě věří, že denní světlo výrazně ovlivňuje jejich spánek a produktivitu a je také velmi pravděpodobné, že jsou tato přesvědčení do určité míry pravdivá. Studie ukázaly, že množství denního světla může být pro obyvatele západních zemí příliš nízké,“ uvádí Peter Foldbjerg, vedoucí oddělení společnosti VELUX, které se zaměřuje na denní světlo, energie a vnitřní klima.

Doktor Steven Lockley, uznávaný neurolog a docent na Harvard Medical School vysvětluje vliv denního světla na náš mozek následovně: “Světlo je akutní stimulant, který působí přímo na náš mozek a pokud jsme během dne vystaveni jasnému světlu, dostane se nám lepší stimulační efekt. To se může projevit lepší pozorností, lepšími kognitivními funkcemi a potenciálně můžeme být produktivnější v práci, ve škole a podobně.”

Závěry podporuje také výzkum Světové zdravotnické organizace1, který dokládá, že trávíme až 90 % času uvnitř budov a izolujeme se od přirozených přírodních zdrojů. Společnost při současném životním stylu ztrácí drahocenný čas k tomu jít ven a užívat si přirozené denní světlo.
Když se dny zkracují a venkovní teploty klesají, důležitost denního světla narůstá. Posudek publikovaný Národní radou pro výzkum v Kanadě ukazuje, že lidé v západních zemích nemusí být dostatečně vystaveni dennímu světlu, což může snižovat jejich pocit pohody2.
Přiměřené množství denního světla během dne vám pomůže lépe spát v noci
Četné studie také prokázaly význam denního světla při podpoře dobrého spánku a upozorňují na negativní dopady nedostatku denního světla na zdraví3. Doktor Steven Lockley z Harvard Medical School ještě dále rozvíjí vliv denního světla na náš 24 hodinový biologický rytmus (takzvaný cirkadiánní rytmus): „Střídání světla a tmy je z biologického hlediska naprosto zásadní a úloha světla spočívá v každodenním restartování našich cirkadiánních hodin. Vynuluje naše vnitřní hodiny tak, aby byly v souladu s přirozeným časem.“
Naše vnitřní hodiny dostávají informace o různých úrovních denního světla během 24 hodinové periody. Potřebujeme dostatek světla během dne a tmy v noci, abychom si zajistili dobrý spánek v noci. Špatný spánek může vést k depresím, cukrovce, srdečním onemocněním i nárůstu váhy.  Mezi další vedlejší dopady špatného spánku patří například riziko pracovních úrazů, horší koncentrace, špatná nálada nebo potíže při rozhodování3.
Denní světlo může pomoci zvýšit produktivitu
V průzkumu YouGov si 63 % lidí myslí, že denní světlo ovlivňuje produktivitu. Souvislost mezi denním světlem a produktivitou práce v kancelářích byla také podrobně prozkoumána a různé studie ukazují, že denní světlo a výhled z okna zvyšují pracovní výkonnost. Například pracovníci v call centrech zpracovávali hovory o 6 % až 12 % rychleji, když měli co nejlepší výhled oproti těm, kteří neměli žádný3. Ostatní zaměstnanci v kancelářích zase dosahovali o 10 až 25 % lepších výsledků v testech mentálních funkcí a paměti, když měli co možná nejlepší výhled. „Když si uvědomíme, že personální náklady tvoří až 90 % provozních nákladů podniku, musíme si s přihlédnutím ke zjištěným závěrům a zkušenostem položit otázku, zda naše kanceláře a školy poskytují správné prostředí pro myšlení a vysokou produktivitu“, uzavírá Bukolská.
Nejlepší tipy pro lepší spánek

  • Pro lepší spánek v noci si během dne dopřejte co nejvíce denního světla. V práci nebo ve škole seďte v blízkosti okna, kterým prostupuje do místnosti dostatek denního světla.
  • Zamezte přístupu světla do místnosti, ve které spíte
  • Spěte v chladnější ložnici
  • Nesledujte před spaním elektronická zařízení (televizi, telefon, tablet), která vyzařují modré světlo – toto světlo povzbuzuje mozek a udržuje ho v pohotovosti v nesprávné denní době
  • Zaveďte si před spánkem pravidelný rituál – přečtěte si například knihu místo dlouhého sledování obrazovky
  • Pokud se vaše děti bojí tmy, dejte jim do pokoje červené nebo oranžové noční světlo, které nejméně ruší při spánku

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*