Ekonomika

Z našich vysokých standardů nehodláme ustoupit

ROZHOVOR – Pandemie nás stmelila a pomohla urychlit plánované změny, říká Roman Kubálek, obchodní ředitel značky VEKRA.

  • Definujte nejpalčivější problém, který má největší důsledky na kvalitu. A máte v této oblasti nějaká řešení či doporučení?

Zřejmě nejzásadnějším problémem je nyní „nekontrolovatelný“ růst vstupních cen materiálů, za poslední týdny u některých komodit až o 30 %. V některých oblastech máme dokonce první zprávy od našich dodavatelů, že nebudou schopni všem svým zákazníkům dodávky splnit na 100 %. S některými jsme již vstoupili do jednání a musím uznat, že se nám díky naší síle a známosti značky VEKRA povedlo domluvit se na zabezpečení patřičného objemu dodávek. Toto bude pro ostatní opravdu veliký problém, který bude mít určitě i za následek snížení kvality výrobků. Kdo si své dodávky nezajistí, bude zřejmě nucen sáhnout po méně kvalitních nebo neověřených dodavatelích či výrobcích, a to se na kvalitě musí odrazit. Bohužel to ve finále pocítí až koncový zákazník nebo investor. Obrovskou nevýhodou je, že skutečná nekvalita se většinou projeví až po uplynutí záruční doby, což s sebou nese dodatečné finanční náklady právě pro koncového uživatele. Toto opravdu není cesta VEKRY.

  • Kvalita je o lidech. Během přes rok trvající pandemie jste museli jistě dost improvizovat. V tom jsou ale Češi mistři. Domníváte se, že se to mohlo odrazit v kvalitě vaší práce?

Situace kolem covidu opravdu není pro nikoho z nás jednoduchá, a to myslím jak ze strany nás jakožto dodavatele otvorových výplní, tak i ze strany našich zákazníků. Co se týká kvality naší práce, tak musím jednoznačně konstatovat, že takové dopady na realizace našich zakázek jsme nezaznamenali. Měli jsme problémy s tím, že naši zákaznicí nemohli navštěvovat vzorkovny, ale to jsme vyřešili možností on-line konzultací. Rezervaci schůzek jsme organizovali tak, aby se naši klienti nemohli vzájemně potkat, striktně jsme dodržovali veškerá vládní a hygienická nařízení. Musím říci, že ve finále jsme se díky těmto opatřením a nepředvídatelnosti situace ve firmě semkli, což v konečném výsledku vedlo k vyšší efektivnosti našich postupů, a to jak v obchodě, tak ve výrobních závodech.

Kontrola práce montážním technikem
  • Museli jste pro nedostatek kapacit přesunout lidi na prioritní stavby?

Již během roku 2019 jsme si zajistili patřičné pracovní kapacity na všech úrovních. Setkali jsme se ale v několika případech s komplikacemi z důvodu zpoždění ze strany generálního dodavatele stavby, který se kvůli covidu dostal do problémů se svými kapacitami. Stavba tak nebyla připravená k montáži otvorových výplní. Kvůli tomu vzniklo zpoždění, které jsme pomohli vyřešit nasazením více našich zaměstnanců, a díky tomu se vše podařilo vyřešit.

  • Ovlivnila nutnost testování zaměstnanců a dalších lidí nějak dodací lhůty a organizaci na stavbě?

Vlastně ani ne, je to sice určitý organizačně administrativní úkon, ale s tím jsme si poradili.

Čtěte také: Pandemie mnohé změnila, ale rozhodně ne pohled na kvalitu práce

  • Máte řadu subdodavatelů. Podle čeho je vybíráte?

Primárně nám jde o kvalitu komponentů našich subdodavatelů, ale nemalou roli hrají dodací termíny a zejména jejich plnění. My se snažíme na trh dodávat opravdu špičkové a kvalitní dílo – počínaje samotným zpracováním projektu, výrobou, ale i finální službou, jakou je například montáž u zákazníka. Z těchto nastavených standardů nehodláme ustoupit a musíme je vyžadovat i od subdodavatelů. V některých případech jde o opravdový partnerský vztah, který funguje již řadu let.

Hliníkový HS portál VEKRA Futura Standard
  • Pandemie urychlila proces digitalizace. Měl tento trend u vás nějaký dopad na kvalitu, a co čekáte od budoucnosti?

Postupnou digitalizaci svých procesů zahájila VEKRA již před několika lety. Přibližně od roku 2018 jsme významně zasáhli do procesů obchodu, což se nám v minulém roce velice osvědčilo. V oboru jsme tak získali velký náskok. Naši odborní konzultanti jsou již delší dobu v terénu vybaveni iPady, na kterých jsou schopni zákazníkům odprezentovat veškeré výhody produktů a služeb značky VEKRA a připravit podklady pro cenovou kalkulaci. Díky jedinečné aplikaci VEKRA dokážeme klientům ukázat naše výrobky v rozšířené realitě přímo u nich doma. Další etapou bylo finální předání zakázky od našich montážních techniků, které jsme v loňském roce pro tento účel též vybavili mobilní technikou. Do budoucna máme v plánu se v této oblasti stále více zdokonalovat a rozvíjet. Chceme v našem oboru udávat trendy.

  • Nemuseli jste rezignovat na nějaká školení zaměstnanců v době pandemie? Zvolili jste jiné formy než prezenční?

Ano, tato oblast náš opravdu zasáhla. Měli jsme dvakrát ročně nastavená pravidelná interní školení obchodu, která jsme museli zrušit. Díky mobilním zařízením jsme tyto aktivity převedli do on-line prostředí. Využíváme speciální edukační aplikace a ke komunikaci FaceTime a Teams. To nám pomáhá seznamovat kolegy s novinkami, neustále je školit a vzdělávat. On-line komunikační nástroje nám pak pomáhají zůstat s kolegy alespoň v určitém „osobním“ kontaktu.

  • Kvalita je řetěz příčin a následků: Počínaje přístupem investora, architektonickým návrhem, vypracovaným projektem, vstupními surovinami a použitými materiály, dodržování technologických postupů, organizací práce na staveništi, kontrolou na všech stupních, kvalifikovanou pracovní sílou, přístupem dodavatelů a subdodavatelů a v neposlední řadě i samotným užíváním stavby. Seřaďte to podle důležitosti od největšího vlivu po ten nejmenší.

Domnívám se, že na tuto otázku vám nebudu schopen odpovědět dle zadání. Jak říkáte, jde o „řetězec příčin“ a tudíž nelze sestavit jednoduše žebříček. Někdy například investor nemusí do stavby vůbec zasahovat, jindy je zase on tou hybnou silou. Každopádně naší snahou je, pokud to jen situace umožňuje, zainteresovat všechny zúčastněné strany co nejdříve. Skoro vždy se to vyplatilo, nedochází ke komunikačnímu šumu, vyjádří se zodpovědné osoby a ve výsledku to má přínos pro všechny. Pro odborníky máme připravené také naše produkty ve formátech BIM, které výrazně ulehčí práci na projektech, protože prvky si s sebou nesou také kompletní sadu technických parametrů použitelných při výpočtech, limitní rozměry a tak dále.

Venkovní žaluzie VEKRA STANDARD

-jik-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*