Infoservis

MEA WATER MANAGEMENT představuje

Jsme významný dodavatel žlabů pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlabů z pevnostních kompozitů SMC. Navrhujeme a dodáváme komplexní řešení dešťových vod s předčištěním pomocí odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy. Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce vhodné pro exponované stavby. Vnitřní odvodnění je řešeno nerezovými žlaby a nerezovými vpusti. Prosvětlit sklepní prostory pomohou anglické dvorky nebo sklepní plastová okna.

Zimní podmínky prověřily odolnost obrubníkového odvodnění MEA KERB

V obci Pila (550 m n.m.) na pomezí Slavkovského lesa byly na podzim 2018 nainstalovány obrubníky MEA KERB, které odvádí dešťovou vodu z nedostatečně spádované vozovky. Systém MEA KERB z polymerického betonu byl pečlivě vybrán po dohodě s projektantem a konzultacích se stavební firmou. Ve vyšších polohách musí odolávat nejen mrazům, ale je také vystaven vyšším rázovým účinkům při zimní údržbě (pro zatížení A15-D400 kN). Díky systému pero-drážka bylo možné žlaby skládat bez problémů do oblouku a zároveň nezasahovaly do vozovky.

I letošní náročná zima prověřila odolnost a pevnost zvoleného materiálu žlabu – polymerického betonu. Obrubníkové odvodnění se používá ve dvou výškových stupních podle potřebné hydraulické kapacity, je vhodný i pro malý spád odvodňované plochy. Nevytváří žádné překážky pro vozidla a cyklisty, takže jízdní pás je využitelný v celé šířce a bez kaluží.

Více o obrubníkovém odvodnění MEA KERB: https://www.mea-odvodneni.cz/mea-kerb/sortiment/198

Odvodnění obytných zón bez podélného spádu v Praze 9

Obytné zóny a silnice v rezidenčních oblastech měst jsou často bez podélného spádu a odtok dešťové vody navíc brzdí i zpomalovací šikany a retardéry. Jednou z takových typických oblastí je zástavba s rodinnými domy na okraji Prahy 9. Návrh vyřešení odvodnění realizoval projekční servis výrobce podle hydraulického posouzení lokality. Technici zvolili systém podélných polymerbetonových žlabů (MEA EN1500) se spádovaným dnem.

Díky žlabům nebylo nutné rozšiřovat dešťovou kanalizaci v ulici, kde byly navíc komplikované komunikační sítě. Tyto žlaby EN1500 mají litinovou ochrannou hranou a jsou navržené pro zatížení D400 až F900 kN podle použitého litinového roštu. Polymerbetonový materiál vydrží nejen zátěž pojezdu vozidel, ale i zimní údržbu. Způsob zabudování žlabu bez přechodového schodu i rastr roštu je bezpečný nejen pro cyklisty, ale i pro pohyb dětí.

Více o systémech MEADRAIN EN1500: https://www.mea-odvodneni.cz/en-1500/sortiment/12

Rekonstrukce a rozšíření plaveckého areálu v Prachaticích a jeho odvodnění

V Prachaticích probíhá jedna z největších stavebních investic za posledních několik desítek let – rekonstrukce plaveckého areálu a jeho rozšíření o aquapark a wellness centrum. Průběh rekonstrukce odkryl nutnost dalších úprav a investic do technologií v areálu a stavební práce tak probíhají po etapách. Jednou z nich je instalace nerezového odvodnění MEA nejen kolem bazénů a brouzdališť, ale také ve sprchách a dalších hygienických prostorech. Pro zajímavost – celková délka nerezových žlabů po dokončení je cca 250 metrů. Nerezové žlaby se vyrábí z chemické oceli 316, aby odolávaly chloru a čistícím prostředkům. Ve sprchách a zónách pohybu osob vyhoví nerezové žlaby požadavkům na co nejnižší výšku, a přitom si udrží vysokou estetiku.

Více o nerezovém bazénovém odvodnění MEA: https://www.mea-odvodneni.cz/bazenove-a-koupelnove-zlaby/sortiment/189

Retence vod v průmyslovém areálu na Turnovsku

Průmyslové areály musí již v rámci projektu řešit retenci a vsakování dešťových vod v místě dopadu. V současné době probíhá rozšíření průmyslového areálu pro lehkou průmyslovou výrobu v lokalitě Vesecko na Turnovsku. Řešením pro zachycení vody pro tento druh objektu je instalace retenční galerie MEA o objemu 215 m3. Galerie je sestavena z retenčních bloků o celkovém rozměru 10 x 22 x 1,0 m a vodotěsně uzavřená folií svařovanou na místě. Optimální výška galerie v poměru k ploše je vyskládána ze dvou vrstev bloků, výšky 60 a 40 cm. Vznikl tak dostatečný retenční prostor pro zachycení přívalových dešťů. Z důvodu špatných vsakovacích podmínek nebylo možné realizovat také vsakovací galerii.
Retenční i vsakovací galerie MEA se skládají dle individuálních podmínek z bloků již od výšky 10 cm až po 60 cm s možným flexibilním přizpůsobením výšky o 5 cm. Bloky vydrží zatížení až 600 kN/m2, takže zvládnou i pojezd vozidel. V případě doplnění o filtrační vrstvu Biocalith MR je možné zajistit i vyčištění vod od olejů a těžkých kovů.

Více o vsakování a retenci vod:  https://www.mea-odvodneni.cz/vsakovaci-bloky/sortiment/42

Štěrbinové odvodnění zámeckého nádvoří na Moravě

V současné době probíhá rekonstrukce Červeného zámku v Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském regionu. Rekonstrukce bude pravděpodobně probíhat až do roku 2020 a je rozdělena na tři etapy. Nejdříve se řeší statika, nádvoří a vyhlídka, v další fázi střechy a finální část se bude věnovat interiérům.

Při rekonstrukci nádvoří bylo nutné navrhnout i způsob odvodnění plochy tak, aby bylo možné použít velkoformátovou dlažbu. Projektant vybral systém štěrbinových nerezových žlabů MEA TopSlot, protože úzká štěrbina 20 mm a spodní žlab se světlostí 100 mm dobře zapadne mezi dlažbu a současně objem zachycené dešťové vody zůstane v kompozitních žlabech MEARIN PLUS pod dlažbou. Objem žlabů se dimenzoval individuálně podle potřeby. Nutnou podmínkou také bylo dodržení konstrukční výšky dlažby a lože 160 mm. Štěrbinové systémy odvodnění vyhoví náročným architektonickým požadavkům.

Více informací o štěrbinovém odvodnění TopSlot: https://www.mea-odvodneni.cz/topslot-tsh-1000/sortiment/106

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*