Infoservis

Obchvat uleví regionu od dopravy

Obchvat Nového Veselí na silnici II/353 zjednoduší a urychlí jízdu mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. Odlehčí také městysu Nové Veselí a obci Budeč od tranzitní osobní i nákladní dopravy. Pětikilometrový obchvat vybudovala Skanska během roku a půl, první řidiči jej začali využívat v pátek 30. října.

„Obchvat je další významnou investiční akcí Kraje Vysočina, která usnadní cestování mezi krajským městem a Žďárem nad Sázavou. Spokojeni budou i obyvatelé Nového Veselí a sousední obce Budeč, kteří ocení především odvedení intenzivní dopravy,“ shrnul význam stavby hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Přínos stavby vyzdvihl i starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek: „Nový obchvat zlepší dopravní situaci v regionu, přinese větší bezpečnost silničního provozu nejen pro řidiče, ale zejména pro chodce.“ Stavba obchvatu se podle něj zdařila, nedocházelo během ní k žádným neřešitelným omezením. „Oceňujeme vstřícný přístup firmy Skanska k ostatním subjektům, kteří byli v určité fázi stavbou dotčeni, tedy k zemědělcům, lesníkům, občanům Nového Veselí a okolních obcí,“ dodává starosta Křivánek.

„S dílem jsme spokojeni, kromě profesionálního a kvalitního provedení je citlivě osazeno do terénu. Stavba výrazně zlepší dopravu v naší obci, kde denně projíždělo sedm až osm tisíc vozidel. Díky obchvatu by se v Budči doprava měla snížit asi na 30 procent. Kromě toho nový obchvat ulehčí obyvatelům od hluku, prašnosti a vibrací a umožní další rozvoj obce. Důležité je pro nás i to, že při zachování původní průjezdní komunikace jako krajské silnice zůstane autobusová doprava v původním rozsahu,“ uvedl starosta obce Budeč Jiří Chalupa.

Vysoká kvalita díla

Nová komunikace dlouhá 5,1 kilometru vyrostla východně od Nového Veselí a Budče, její výstavba trvala jeden a půl roku. „Projekt zahrnoval směrové odklonění silnice II/353 mimo zástavbu a vybudování hlavní trasy v délce 5060 metrů na zelené louce. Dále napojení obce Budeč, kruhovou křižovatku ve směru Březí nad Oslavou a napojení Nového Veselí. Součástí stavby byl také most přes řeku Oslavu a přeložky inženýrských sítí,“ upřesňuje hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska Petr Vejražka s tím, že při zakládání a sanaci násypů nového silničního tělesa použili specialisté Skanska struktury geokošů a geomříží pro vyztužení zeminy. Tyto materiály by měly zlepšit únosnost zakládaných násypů a přispět tak k vyšší kvalitě díla.

Stavební práce budou pokračovat i po zprovoznění obchvatu. „Čeká nás rekultivace původní komunikace, kterou vyfrézujeme, rozebereme konstrukční vrstvy a provedeme ohumusování. Na jejím místě budou pole a travnaté plochy,“ doplnil Petr Vejražka a dodal, že spolupráce s investorem i obcemi byla na vysoké úrovni. Veškeré práce by měly být ukončeny v březnu příštího roku.

Financování z Evropské unie

Na stavbu obchvatu za 350 milionů korun, který realizovala společnost Skanska, požádal investor, tedy Kraj Vysočina, o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu by měla pokrýt část způsobilých výdajů ve výši bezmála 270 milionů korun.

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*