Infoservis

Obchvat uleví regionu od dopravy

Obchvat Nového Veselí na silnici II/353 zjednoduší a urychlí jízdu mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. Odlehčí také městysu Nové Veselí a obci Budeč od tranzitní osobní i nákladní dopravy. Pětikilometrový obchvat vybudovala Skanska během roku a půl, první řidiči jej začali využívat v pátek 30. října.

„Obchvat je další významnou investiční akcí Kraje Vysočina, která usnadní cestování mezi krajským městem a Žďárem nad Sázavou. Spokojeni budou i obyvatelé Nového Veselí a sousední obce Budeč, kteří ocení především odvedení intenzivní dopravy,“ shrnul význam stavby hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Přínos stavby vyzdvihl i starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek: „Nový obchvat zlepší dopravní situaci v regionu, přinese větší bezpečnost silničního provozu nejen pro řidiče, ale zejména pro chodce.“ Stavba obchvatu se podle něj zdařila, nedocházelo během ní k žádným neřešitelným omezením. „Oceňujeme vstřícný přístup firmy Skanska k ostatním subjektům, kteří byli v určité fázi stavbou dotčeni, tedy k zemědělcům, lesníkům, občanům Nového Veselí a okolních obcí,“ dodává starosta Křivánek.

„S dílem jsme spokojeni, kromě profesionálního a kvalitního provedení je citlivě osazeno do terénu. Stavba výrazně zlepší dopravu v naší obci, kde denně projíždělo sedm až osm tisíc vozidel. Díky obchvatu by se v Budči doprava měla snížit asi na 30 procent. Kromě toho nový obchvat ulehčí obyvatelům od hluku, prašnosti a vibrací a umožní další rozvoj obce. Důležité je pro nás i to, že při zachování původní průjezdní komunikace jako krajské silnice zůstane autobusová doprava v původním rozsahu,“ uvedl starosta obce Budeč Jiří Chalupa.

Vysoká kvalita díla

Nová komunikace dlouhá 5,1 kilometru vyrostla východně od Nového Veselí a Budče, její výstavba trvala jeden a půl roku. „Projekt zahrnoval směrové odklonění silnice II/353 mimo zástavbu a vybudování hlavní trasy v délce 5060 metrů na zelené louce. Dále napojení obce Budeč, kruhovou křižovatku ve směru Březí nad Oslavou a napojení Nového Veselí. Součástí stavby byl také most přes řeku Oslavu a přeložky inženýrských sítí,“ upřesňuje hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska Petr Vejražka s tím, že při zakládání a sanaci násypů nového silničního tělesa použili specialisté Skanska struktury geokošů a geomříží pro vyztužení zeminy. Tyto materiály by měly zlepšit únosnost zakládaných násypů a přispět tak k vyšší kvalitě díla.

Stavební práce budou pokračovat i po zprovoznění obchvatu. „Čeká nás rekultivace původní komunikace, kterou vyfrézujeme, rozebereme konstrukční vrstvy a provedeme ohumusování. Na jejím místě budou pole a travnaté plochy,“ doplnil Petr Vejražka a dodal, že spolupráce s investorem i obcemi byla na vysoké úrovni. Veškeré práce by měly být ukončeny v březnu příštího roku.

Financování z Evropské unie

Na stavbu obchvatu za 350 milionů korun, který realizovala společnost Skanska, požádal investor, tedy Kraj Vysočina, o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu by měla pokrýt část způsobilých výdajů ve výši bezmála 270 milionů korun.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*