Infoservis

Pískovna u Brandýsa se mění v přírodní oázu s jezírky

Přestože je pískovna Otradovice u Brandýsa nad Labem stále ve fázi intenzivní těžby štěrkopísku, některé její součásti již chytají punc atraktivní přírody. Na vytěžených územích totiž probíhají postupné rekultivace. Cílem je vytvořit převážně zalesněné údolí se šesti dvouhektarovými jezírky. Těžební společnost České štěrkopísky letos předala Lesům České republiky třetí z plánovaných jezírek a jižní stráň o výměře cca tři hektary. Navzdory probíhající těžbě se území již v současnosti těší značné oblibě ze strany zvěře a ptactva. Na rekultivovaných plochách se zabydleli zajíci, srnky a kanci. Strmé stěny samotné pískovny tradičně obývají břehule říční.

„Plán rekultivace klade při výsadbě důraz na druhovou rozmanitost. Sázíme především borovice, duby a břízy. Než se udělá probírka, stromy jsou dost nahusto, a to láká především divočáky. Areál sice máme oplocený, ale plot pro ně dost často není dostatečnou překážkou. Musíme to hlídat, protože díry následně ochotně využívají srny a chodí na rekultivace okusovat mladou výsadbu,“ prozrazuje vedoucí pískovny Jan Macho.

„Pískovna Otradovice prochází postupnou rekultivací už téměř patnáct let, takže v této době už pozorujeme zárodky budoucího ekosystému. Podle plánu rekultivace část území zpětně zalesňujeme a část ponecháváme samovolnému rozvoji,“přibližuje mluvčí Českých štěrkopísků Petr Dušek a dodává: „Zatímco v minulosti zůstávala po těžbě štěrkopísku obří jezera, v tomto případě počítáme se šesti menšími jezírky, což odpovídá modernímu přístupu. Výsledkem bude rozmanité a pro faunu a floru přátelské přírodní prostředí.“

Pískovna Otradovice slouží jako důležitý zdroj písku a nedostatkového hrubého kameniva pro betonárny a stavby pro severovýchodní část středních Čech. Její výhodou je přímé napojení na dálnici D10. Přestože těžba probíhá suchou cestou, přirozeně vytváří řadu vodních ploch.

Středočeský kraj sice stále zaujímá pozici vedoucího regionu v těžbě štěrkopísků – objemově pokrývá téměř 30 % republikové produkce této suroviny. Podle analýzy České geologické služby však do sedmi let ukončí provoz dvě třetiny ložisek. Firmy napříč stavebním trhem proto volají po otevírání nových lokalit.

-jik-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*