Infoservis

Profesionální odvodňovací a konstrukční systémy

MEA Benesov parking house

MEA Water Management s.r.o. představuje nejnovější realizace. Jsme významný dodavatel žlabů pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlabů z pevnostních kompozitů SMC. Navrhujeme a dodáváme komplexní řešení dešťových vod s předčištěním pomocí odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy. Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce vhodné pro exponované stavby. Vnitřní odvodnění je řešeno nerezovými žlaby a nerezovými vpusti.

Projektování nerezového odvodnění v BIM

Projektování nerezového odvodnění v BIM

Projektování nerezového odvodnění v Autodesk Revit pro potravinářský, chemický průmysl, gastro provozy nebo zázemí se sprchovými a koupelnovými žlaby usnadní nová aplikace MEA Water Management.

MEA aplikaci s intuitivním ovládáním lze jednorázově nahrát přímo do aplikace Revit od Autodesku. Umožní stáhnout aktuální rodinu prvků a následně zaručuje pravidelnou aktualizaci knihoven a rodin i v případě rozšíření o další oblasti. Projektant tak má zaručeny vždy aktuální data.

Jednotlivé knihovny nerezových žlabů lze stáhnout také individuálně pouze pro konkrétní potřebu.

Automatizované stahování knihoven

S aplikací MEA Nerez pro Revit ale vše probíhá automatizovaně bez nutnosti stahování nových knihoven. V MEA aplikaci je předdefinovaný výpis prvků včetně všech důležitých parametrů a charakteristik. S lepší orientací pomáhají 3D obrázky. Při přechodu na novou verzi Autodesk Revit jsou k dispozici vždy nové instalátory.

Flexibilní řešení návrhu

Při samotném projektování lze nastavitveškeré parametry nerezových žlabů s ohledem na limity výroby. U odvodňovacích žlabů se volí typy hran podle druhu podlahové krytiny nebo se vzhled roštu definuje podle typu provozu a zatížení. Typ oceli se volí podle požadované chemické odolnosti. Pro jednotlivé žlaby je možné měnit pozici odtoku nebo směr odtokové trubky.

S pomocí MEA aplikace lze v BIM vytvořit velmi přesný návrh finálního řešení nerezového odvodnění, který zajistí bezproblémovou návaznost na ostatní profese v projektu.

Ukázka způsobu práce je znázorněna ve videu:

Stažení jednotlivých knihoven nebo celé aplikace BIM pro nerezové odvodnění: https://www.mea-odvodneni.cz/projekcni-servis


Odvodnění nového parkovacího domu v Brně

V Brně na ulici Polní finalizuje nová stavba parkovacího domu pro přibližně 110 aut. Je připravena i pro osoby se sníženou pohyblivostí a rodiny s kočárky. Nedávno bylo dokončeno odvodnění s vypařovacími žlaby MEA PG 150 EVO, které mají výšku pouhých 30 mm a umožňují instalaci nad výztuží konstrukce stropu. Žlaby z vysokopevnostního SMC kompozitu jsou bezroštové s tichým a bezpečným pojezdem. Tyto žlaby spolehlivě pojmou úkapovou vodu z automobilů přijíždějících za deště nebo sněžení.

Ploché vysychací žlaby PG EVO mohou být svedeny do sběrné jímky. Součástí řešení jsou pak i přečerpávací stanice nebo odlučovače ropných látek MEA.

U parkovacích domů je potřeba vyřešit také odvod dešťových vod ze střechy, které se řeší nerezovými bodovými vpustěmi s volitelným roštem a zpevněnými hranami.

Více o vypařovacích žlabech PG pro parkovací domy: https://www.mea-odvodneni.cz/pg-vyparovaci-zlaby-pro-parkovaci-prostory/kategorie/147

Komplexní pohled na odvodnění budov na: https://www.mea-odvodneni.cz/aplikace-mea-drain


Odvodnění MEA součástí vzdělávání studentů v projektu Koordinuj.cz

Spojení vzdělávacích stránek pro studenty středních a vysokých stavebních škol Koordinuj.cz a partnerskou firmou MEA Water Management úspěšně přibližuje studentům problematiku řešení dešťových vod. Studenti se díky tomu dostanou k aktuálním informacím, které jsou podávány formou krátkých videí, technických listů a odkazů na stránky s danou problematikou. MEA, jako hlavní partner pro odvodnění, poskytuje studentům informace nejen o systémech pro zachycení a čistění dešťových vod, ale také o celkovém hospodaření s dešťovou vodou. Informace z praxe jsou vítaným doplněním učiva a zapojením studentů do praktické problematiky.

Informace o odvodnění zpevněných ploch naleznete na stránkách www.mea-odvodneni.cz.

Informační projekt pro studenty, který řeší jednotlivé stavební procesy od přípravy stavby až po její demolici, najdete na www.koordinuj.cz


Nerezové štěrbinové žlaby ve wellness centru v Praze

Ve Sportovním a rehabilitačním centru Brumlovka v Praze jsou podlahy u centrálního bazénu, ale také v prostorech sauny nebo rehabilitačních zařízení odvodněny nerezovými štěrbinovými žlaby MEA. Řešení MEA žlabů pro hygienické prostory zohledňuje bezpečnost při chůzi naboso, snadnou čistitelnost a volbou odolných materiálů. V tomto případě byla použita nerezová ocel třídy AISI 316, která je odolná na chlor nebo slanou vodu. 

Nerezové štěrbinové žlaby jsou dobrou volbou při malém množství vody a komplikovaném spádování podlah. Se svou nízkou výškou jsou dobrou volbou nejen pro bezpečný pohyb, ale při esteticky zvýšených nárocích na řešení odvodnění.

BIM s MEA aplikací

Projekční tým MEA připravil aplikaci s prvky pro nerezové odvodnění, včetně všech důležitých parametrů, charakteristik a pro lepší orientaci i s 3D obrázky. MEA aplikaci lze jednorázově nahrát do software Autodesk Revit a následně již automaticky stahuje všechna nová data do knihoven.

Více o bazénových a koupelnových žlabech: https://www.mea-odvodneni.cz/bazenove-a-koupelnove-zlaby/sortiment/189

Video projektování nerezového odvodnění v BIM s MEA: https://www.youtube.com/watch?v=efu-s3qNJSQ&t=2s 


Nerezové žlaby pro pivovar Budvar

Již třetí objekt pro rozšíření provozu kvasné kapacity cylindrokónických tanků v českobudějovickém Budvaru je odvodněn nerezovými žlaby MEA.

Instalovány byly nerezové žlaby šířky 300 mm s páskovým, snadno čistitelným a pevným, roštem. Provedení a detaily nerezového odvodnění R´3200 splňují nejvyšší nároky pro spolehlivé odvodnění a údržbu v potravinářském provozu. Dobré zkušenosti z předešlých instalací byly jedním z důležitých parametrů při rozhodování o instalaci nerezových systémů MEA. 

Nerezové krabicové žlaby se vyrábí v různých šířkách od 150 až po 400 mm, ale podle potřebné kapacity i širší. Spád dna a tvar se určuje podle druhu provozu. Rošty se volí podle zátěže mřížkové s protiskluzovou úpravou nebo žebrové s tloušťkou žeber 5 nebo 8 mm. Nerezová ocel se volí buď standardní 304 nebo se zvýšenou chemickou odolností 316.

MEA aplikace pro REVIT

S pomocí MEA aplikace pro knihovny lze v BIMu vytvořit velmi přesný návrh finálního řešení nerezového odvodnění. MEA aplikace s intuitivním ovládáním se jednorázově nahraje do aplikace Autodesk Revit a umožní stáhnout aktuální rodinu prvků. Následně zaručuje pravidelnou aktualizaci knihoven, rodin i rozšíření o další doplněné oblasti. Projektant tak má zaručeny vždy aktuální data.

Více o nerezových systémech: https://www.mea-odvodneni.cz/prumyslove-nerezove-zlaby/kategorie/141

Video projektování nerezového odvodnění v BIM s MEA: https://www.youtube.com/watch?v=efu-s3qNJSQ&t=2s 


Odvodnění ulice pouze s liniovým povrchovým odvodněním MEARIN PLUS 200

Není to ojedinělé řešení, kdy je odvodnění ulic řešeno pouze povrchovým podélným odvodněním MEA. Kompozitní žlaby MEARIN jsou výjimečné svým poměrem nízké váhy a extrémní pevnosti. Žlaby jsou vyrobeny z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou. Používají se pro zatížení až D400 kN.

V tomto případě se jedná o rekonstrukci ulice v Jílovišti u Prahy. Veškerá dešťová voda je svedena do žlabu MEARIN 200 o délce 230 metrů s jedním odtokem na konci celé linie. Před výběrem nejvhodnějšího řešení se porovnávalo několik variant včetně hydraulického posouzení. Nejlépe s ohledem instalaci, údržbu a dostatečnou hydraulickou kapacitu vyšel návrh odvodnění ulice s MEARIN PLUS 200 s litinovou mřížkou D400 kN. 

Více o kompozitních žlabech MEARIN: https://www.mea-odvodneni.cz/mearin-plus/kategorie/13


Odvodnění parkovacího domu a autobusového terminálu v Benešově

V Benešově byl nově postaven parkovací vícepodlažní dům u autobusového a vlakového terminálu. Vnitřní krytá stání byla odvodněna nízkými vypařovacími žlaby PG 1500 z polymerického betonu s tichým pojezdem. Střešní podlaží bylo odvodněno odlišně, a to nerezovým bodovým odvodněním.

V krytých podlažích byly instalovány vypařovací žlaby, které mají nízkou stavební výšku jen 50 mm a nezasahují tak výrazně do nosné konstrukce. Bezroštový systém zajišťuje snadné čistění, nízký hluk a bezpečný pojezd. Žlaby jsou určeny na zachycení úkapových vod z aut při dešti nebo z tajícího sněhu. Pro odvodnění střešního podlaží byly zvoleny nerezové bodové vpustě s nerezovým páskovým roštem a zpevněnými hranami. Bodové vtoky byly zvoleny pro svou dostatečnou hydraulickou kapacitu a spolehlivost.

Sousední autobusový terminál byl odvodněn obrubníkovým odvodněním MEA KERB BUS se zvýšenou výškou obrubníku 180 mm a protiskluzovou úpravou pro vyšší bezpečnost cestujících.

Více o vypařovacích žlabech PG pro parkovací domy: https://www.mea-odvodneni.cz/pg-vyparovaci-zlaby-pro-parkovaci-prostory/kategorie/147

Systémy nerezového odvodnění nově snadno projektovány v BIM s podporou MEA aplikace: https://www.mea-odvodneni.cz/projekcni-servis


Na hlavní komunikaci Mělník-Praha využito obrubníkové odvodnění MEA KERB

Na hlavním tahu Mělník-Praha silnice č. 9 v obci Kly byl problém s odvodněním komunikace při minimálním podélném sklonu. Při rekonstrukci silnice byl tento problém vyřešen i s pomocí systému obrubníkového odvodnění, který zachytí dešťovou vodu ihned na kraji vozovky a nevytvoří se tak nežádoucí kaluže u chodníku.

Obrubníkové žlaby MEA KERB se instalovaly v celkové délce 180 m a dešťová voda je ze žlabů svedena do pěti retenčních nádrží dodávaných také firmou MEA. Žlaby z polymerického betonu se i s příslušenstvím vyrábí ve výrobním závodě MEA v Plzni.

Více o systému obrubníkového odvodnění: https://www.mea-odvodneni.cz/mea-kerb/sortiment/198

Video o použití obrubníkového odvodnění: https://www.youtube.com/watch?v=liCBquENxCo

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*