Infoservis

Schüco na veletrhu BAU 2019 v Mnichově: Zažijte pokrok

Nový okenní systém AWS 75 PD.SI je vhodný jak pro vložená, tak i pásová okna a může být mimo jiné integrován do fasády FWS 35 PD

Společnost Schüco přivítá návštěvníky lednového veletrhu BAU v Mnichově expozicí  „Experience Progress“ (stánek č. 301 v hale B1). Slogan je zároveň zprávou i pozvánkou k osobnímu seznámení s novými produkty a digitálními službami. Experience Progress vyzdvihuje  technologický vývoj a poskytuje odpovědi na výzvy trhu, mezi které patří urbanizace, globalizace a digitalizace, ale i  přání komfortu, bezpečnosti, snadného přístupu, zdraví a udržitelnosti. Budoucnost stavebnictví bude představena na stánku společnosti Schüco formou komplexního řešení obvodových plášťů komerčních i rezidenčních budov vhodných i pro budoucnost.

Zdraví a udržitelnost

Udržitelnost není pro Schüco trendem, ale přístupem, který projektanti, architekti a zákazníci zaznamenají, jen co navštíví stánek na veletrhu BAU v Mnichově 14. – 19. ledna 2019. Nenajdou zde tištěné brožury a letáky, protože Schüco využívá pro komunikaci o produktech digitální média. Klíčovou součástí 360° přístupu společnosti Schüco k trvalé udržitelnosti je koncept Cradle to Cradle (C2C) – princip, kdy suroviny přetrvají i po ukončení životního cyklu výrobku a cirkulují v nepřetržitém výrobním cyklu bez odpadů, takže neškodí životnímu prostředí. Z tohoto přístupu profitují projektanti, architekti i zákazníci.

Produkt s certifikátem C2C ​​znamená, že spolehlivost při výběru suroviny byla nezávisle ověřena – a takovýto produkt se stal standardem v nabídce společnosti Schüco, a to bez navýšení ceny. Výrobky s certifikátem C2C získávají další body od German Sustainable Building Council (DGNB) i v certifikačním systému budov LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), jehož certifikáty jsou celosvětově uznávaným symbolem trvalé udržitelnosti.

Budovy, které dodržují princip C2C, jsou konstruovány tak, aby byly flexibilní a snadno se přetvářely, protože na schopnost následné úpravy je pamatováno už v počátečních fázích plánování. Takové nemovitosti již dnes splňují standardy budoucnosti a tím si udržují svou hodnotu více než normální budovy.


Mechatronické kování Schüco TipTronic umožňuje snadné automatické ovládání velkých posuvných systémů ASE

Většina hliníkových okenních, posuvných a fasádních systémů Schüco vyhovuje požadavkům C2C. A díky celkově 43 systémům, které do konce roku 2018 získaly Stříbrný certifikát LEED, se Schüco stalo průkopníkem při zavádění principu C2C. Všech 29 okenních systémů AWS je dodáváno standardně se Stříbrným certifikátem LEED, aniž by to vyžadovalo další náklady. Kromě toho je k dispozici se Stříbrným certifikátem LEED 6 fasádních systémů FWS (sloupko příčková fasáda), 6 posuvných systémů  ADS a 2 stínící systémy. Kromě těchto dvou principů  přispívají k vysokému hodnocení produktů i další tři kritéria, ve kterých již dosáhly statutu stříbra nebo zlata, a to je obnovitelnost energií, hospodaření s vodou a sociální spravedlnost.


Nová budova RAG uhelného dolu Zollverein v Essenu je první stavbou inspirovanou přístupem C2C, která byla postavena v Německu – osazena je okny Schüco se Stříbrným certifikátem

Komfort, bezpečnost a snadný přístup

Pohodlí, bezpečnost i snadný přístup obytných a kancelářských prostor jsou důležitým kritériem při plánování nových objektů i při rekonstrukci těch stávajících. Klíčovou roli hrají rovněž řešení inteligentních budov. Společnost Schüco reaguje na tyto požadavky individuálními návrhy připravenými na míru rezidenčním i komerčním objektům. Součástí expozice na veletrhu BAU budou proto nové produkty, jako je okenní systém AWS 75 PD.HI nebo posuvný systém ASE 60/80.

Okenní systémy Schüco AWS

Bezbariérový nulový práh je novou předností okenních systémů AWS a je k dispozici pro konstrukce se základními stavebními  hloubkami 70, 75 a 90 mm.

Návštěvníci veletrhu, kteří chtějí kombinovat prosklené okenní systémy od podlahy ke stropu a velké skleněné plochy s nejužšími šířkami profilů, budou potěšeni novým panoramatickým tepelně izolovaným systémem AWS 75 PD.SI. Design byl představen jako prototyp na posledním veletrhu BAU a v Mnichově v lednu 2019 bude prezentován jako systém připravený pro sériovou výrobu. Systém umožňuje osadit skla do hmotnosti 160 kg na křídlo a maximální výšky do 2,50 m a současně nabízí vodotěsnost až do stupně 9 A.

Luxusní vzhled systému dotváří plošně lícující vzhled profilů ve spojení s elegantní spárou, uchycení kliky bez rozety a designové kliky, které lze na přání objednat i uzamykatelné.

Okenní systém AWS 75 PD.SI je vhodný jak pro vložená, tak i pásová okna a může být mimo jiné integrován i do fasády FWS 35 PD. V závislosti na konstrukci je dosaženo odolnosti systému proti vloupání až do třídy RC 2

Posuvný systém Schüco ASE 60/80

Posuvný systém ASE 60/80 (Aluminium Sliding, základní stavební hloubka 60 a 80 mm) umožňuje architektonicky sofistikovaná řešení posuvných systémů a posuvných systémů se zdvihem s využitím prefabrikovaných modulů. Systém ASE 60 dosahuje hodnoty tepelné izolace Uf 2.2 W/(m2K). Pro požadavek vysokých tepelněizolačních parametrů na úrovni pasivních domů je k dispozici systém Schüco ASE 80.HI, který umožňuje použití izolačního skla o tloušťce až 60 mm. V závislosti na konstrukci je dosaženo odolnosti proti vloupání až do třídy RC 2, aniž by to mělo vliv na design.

Kromě standardní řady nabízí posuvný systém Schüco ASE 60/80 i  řadu Design Line s velmi úzkými pohledovými šířkami profilů, a to jen 40 mm. K dispozici je i bezbariérová konstrukce Design Line. Na veletrhu BAU společnost Schüco předvede, jak snadné a pohodlné je ovládání pomocí  mechatronického kování Schüco TipTronic.

Digitalizace a výroba

V této oblasti najdou projektanti, architekti, výrobci a zákazníci digitální řešení pro všechny etapy stavebního projektu – od počátečního návrhu až po provoz budovy. Veřejně přístupná a na výrobcích nezávislá platforma Plan.One spojuje informace o produktech s procesem plánování a bude prezentována jako příklad pro projektanty a architekty.

Tým Schüco také ukáže, jak mohou velcí, střední a malí zpracovatelé hliníkových profilů poznávat a úspěšně využívat svůj potenciál v digitálním světě. Cílem je ulehčit práci našim partnerům tím, že jim bude poskytnut systém řešení, který je dokonale přizpůsoben velikosti firmy a sestává ze softwaru, hardwaru, služeb a informací, stejně jako jim bude poskytnuta celá řada výrobních strojů.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*