Infoservis

Středočeský kraj hledá nejlepší stavbu roku 2019

Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví vypisují již 6. ročník STAVBY ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Přihlášky STAVBY ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 jsou otevřené do 14. června 2019. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úspěchy stavitelství a architektury na území Středočeského kraje. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb, se snahou ocenit tak činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných na území kraje.

Soutěž opět organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti dalších vypisovatelů. Soutěž je organizována v součinnosti s  Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje.  

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje.

Hlavním oceněním je titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 a dále Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji. Odborná porota dále navrhuje udělení zvláštních cen. V soutěži je udělována také Cena veřejnosti, stavbě nevíce oceněné v hlasovaní široké veřejnosti.

Velká pozornost je věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry i vlastní realizaci stavby včetně provedení detailů. Významným kritériem je rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji.

Soutěž je určena pro stavby a stavební díla ze všech oborů (novostavby, rekonstrukce, inženýrská díla, interiéry, krajinářské úpravy, dopravní stavby, hospodářské stavby atd.), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášky, realizovaná na území Středočeského kraje, které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími mohou být velké stavby velkých měřítek a nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 se uskuteční v listopadu 2019. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2019 postoupí přímo do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2020.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.
 
O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství:
Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*